Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lapse vaimne tervis

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kõige levinumatest laste psüühilistest häiretest, sh anda suuniseid laste toetamiseks.

Sihtgrupp:
Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, tugiisikutele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele.

Koolituse sisu.
Koolitusel käitletakse järgmiseid teemasid:

 • Täiskasvanute vaimne tervis, kui lapse vaimse tervise alus. Laste vaimse tervise olemus.
 • 7 elupädevust. Ülevaade vaimse tervise häiretest.
 • Hariduslikud erivajadused. Vaimne alaareng ehk intellektipuue. Intellekti erinevad tahud ja võimalused töös rakendamiseks.
 • Õpiraskused. Õpivilumushäiretega laste abistamine.
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire.
 • Autismispektri häire ja minu võimalused toetada.
 • Käitumishäired (kas probleemne käitumine, väljakutset esitav käitumine või tähenduslik käitumine?) Kuidas saan ma sind aidata?
 • Käitumishäiretega toimetuleku võimalused, arutelude ja praktiliste näidete abil.
 • Meeleoluhäired lapseeas.
 • Elutrauma, stressist põhjustatud psüühikahäired lastel ja minu tugi lapsele. Ärevushäire.
 • Söömishäired lastel ja noorukitel.
 • Rehabilitatsiooni plaan. Vaimse tervise esmaabi. Miljööteraapia.

Koolituse läbinu:

 • Teab laste ja noorte vaimset heaolu puudutavaid probleeme ja väljakutseid;
 • Teab erinevate lapse vaimse tervise probleemide sümptomeid (aktiivsus- ja tähelepanuhäire, erinevad käitumisprobleemid, pervasiivsed arenguhäired, psüühilised häired, meeleolu häired, ärevushäired, söömishäired, isiksushäired, sõltuvushäired jm), sh vaimne alaareng ja õpiraskused ning oskab vastavalt lapse/lastega käituda.

Koolitaja:
Helle Känd
on lõpetanud Tartu Riiklik Ülikool 1984. aastal (lastearsti diplom) ja Tartu Ülikooli 1993.aastal (perearsti diplom). Koolitamisega alustas Helle noore arstina – tervise, esmaabi ja vanemlust toetavate teemadega. Helle on tunnustatud ja soovitud koolitaja intellektipuudega inimeste ja lapse vaimse tervise teemadel – sel teemal on ta koolitanud üle Eesti erinevates asutustes. Tema koolitusvaldkondade iseloomustamisel võib öelda, et need on teemad, mis tagavad heaolu, turvalisuse, mõistmise ja väärika elukvaliteedi. Teda võib pidada elukaare loojaks intellektipuudega inimestele (lasteaed, kool, küla, kutseõpe, rehabilitatsioon ja teised toetavad teenused). Helle on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja/lastearst/perearst.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lapse vaimne tervis