Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lihthankemenetluse eelised ja kitsaskohad praktikas

Arvestades Eesti turu väiksust viiakse märkimisväärne osa riigihangetest läbi lihthankemenetlusele kohalduvate reeglite järgi. Samas on seadus seda menetlusliiki reguleerivate ettekirjutuste osas napisõnaline, mis tekitab hankijates teadmatust ja ebakindlust selle menetluse läbiviimisel järgitavate kohustuste ja võimaluste osas.

Koolitus annabki ülevaate lihthankemenetluse läbiviimise peamistest reeglitest ning kohalduvatest nõuetest. Samuti käsitleme koolitusel seda, milline on hankija otsustusruum tingimuste kehtestamisel ning milliseid tingimusi oleks hankijal mõistlik ja otstarbekas lihthankemenetluse läbiviimisel kehtestada. Koolitusel puudutatakse ka lihthankemenetluse kitsaskohti, sh vaidlustamisega seotud probleeme.

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi lihthankemenetluse põhiolemusest ja selle menetlusliigi läbiviimisele kohalduvatest reeglitest ning praktilisi soovitusi hankija poolt kehtestatavate tingimuste kohta.

Sihtgrupp:
Koolitus on eelkõige suunatud riigihangete korraldamisega tegelevatele hankija juhtidele ja spetsialistidele, kuid on kasulik ka riigihangetel osalevate ettevõtjate esindajatele ja töötajatele.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Lihthankemenetluse olemus ja põhireeglid
  Diana Minumets, Advokaadibüroo LEXTAL, vandeadvokaat

  • Mis on lihthankemenetlus ning millal tuleb seda menetlusliiki kasutada?
  • Milliseid reegleid tuleb lihthankemenetluse läbiviimisel järgida, sh millal kohalduvad hankemenetluse sätted?
  • Kui suur on hankija otsustusruum ning milliseid reegleid oleks otstarbekas hankijal kehtestada, et saavutada parim tulemus?
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 Lihthankemenetluse kitsaskohad ja probleemid praktikas
  Diana Minumets, Advokaadibüroo LEXTAL, vandeadvokaat

  • Millised on lihthankemenetluse kitsaskohad ning kuidas neid vältida ja ületada?
  • Mida tuleb silmas pidada lihthankemenetluses vaidlustuse esitamisel ning millised on vaidlustamisega seotud probleemid praktikas?
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30 Praktikult praktikule: Lihthankemenetluse ettevalmistus ja läbiviimine praktikas
  Birgit Vilippus, EAS, hankeüksuse valdkonnajuht

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb lihthankemenetlusele kohalduvaid kohustuslikke reegleid ning on teadlik tingimustest, mida hankija võib ja võiks selles menetluses kehtestada;
 • omab ülevaadet lihthankemenetluse kitsaskohtadest ja probleemidest praktikas ning oskab vastavaid probleeme vältida ja ületada.

Koolitajad:
Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud riigihangete õigusele ning tegelenud hankealaste õigusküsimustega juba üle 10 aasta. Diana omab laialdast kogemust nii hankijate kui ka pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel. Diana on ühe olulisema riigihangete valdkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Kirjastus Juura, 2014, 592 lk) kaasautor. Samuti on Diana avaldanud hankealaseid artikleid nii tavameedias kui ka õigusajakirjas Juridica. Diana on tunnustatud lektor, kes on esinenud nii erinevate koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel kui ka riigiasutuste sisestel koolitustel.

Birgit Vilippus on EASi hankeüksuse valdkonnajuht. Omab riigihangetealast kogemust erinevatest riigiasutustest alates 2003. aastast. Vaheldumisi on olnud nii hankija kui ka teostanud hangete üle järelevalvet. Viimased 7 aastat on ta töötanud EASis, neist 5 aastat teostanud järelevalvet SF riigihangete üle ja aastast 2017 töötab hankeüksuse juhina. EAS viib aastas läbi umbes 250 erineva menetlusega hanget.

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lihthankemenetluse eelised ja kitsaskohad praktikas

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.