Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine muutunud majanduskeskkonna tingimustes

Koolitusel saab ülevaate majandusaasta aruande koostamise ja esitamise käigust. Koolituse põhifookus on suunatud raamatupidamise aastaaruande koostamisele Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Majandusaasta aruanne on avalik dokument, mis annab ülevaate ettevõtte majandustegevusest aruandeaastal. Aruanne on avalik ning sellest saavad informatsiooni ettevõtte olemasolevad ja potentsiaalsed investorid,  võlausaldajad, äripartnerid ja teised huvigrupid.

Sihtgrupp:
Raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed.

Eesmärk:
Õppija omab ülevaadet majandusaasta aruande koostamise ja esitamise nõuetest ning sellest, millele tuleks tähelepanu pöörata varade ja kohustiste kajastamisel raamatupidamise aastaaruandes.

Programm:

 • 9.55-10.00 Kogunemine
 • 10.00-11.30 Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise üldpõhimõtted. Raamatupidamise aastaaruanne.
  • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine.
  • Üldnõuded
  • Raamatupidamise seaduse ja audiitortegevuse seaduse muudatused
  • Raamatupidamise aastaaruanne
  • Raamatupidamise aastaaruande eesmärk ja osad
  • Väikeettevõtete ja mikroettevõtete erisused
 • 11.30-11.45 Paus
 • 11.45-13.15 Raamatupidamise aastaaruanne 2024
  • Tähelepanu nõudvad valdkonnad varade ja kohustiste kajastamisel
  • Rahavoogude aruanne ja selle komistuskivid

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on teadlik majandusaasta aruande koostamise ja esitamise korrast ning teab, kuidas mõjutavad 2023. aasta veebruaris jõustunud äriseadustiku muudatused aruande esitamist;
 • teab varade ja kohustiste kajastamise reegleid raamatupidamise aastaaruandes lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter
on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, tal on vandeaudiitori kutse ja ta on Audiitorkogu liige. Maire on töötanud pearaamatupidaja ja audiitorina ning tema raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsplaneerimise alaseid artikleid on avaldatud mitmetes raamatupidamis- ja finantsalastes väljaannetes. Mairel on pikaajaline koolitamiskogemus raamatupidamise valdkonnas.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine muutunud majanduskeskkonna tingimustes