Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Meditsiiniteenuse osutamine ja isikuandmed

Koolituse eesmärk on anda terviseasutuse (haigla, polikliinik) töötajatele, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega teavet tema õigustest ja kohustustest patsientidega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh räägitakse isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isikuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele.

Koolitus toimub nii veebis kui ka e-õppena!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Tervishoiusüsteemis töötavad isikud puutuvad oma töös sageli kokku erinevate isikute, sh patsientide andmetega. Haiglad ja polikliinikud ongi ühed suurimad, kõiki inimesi puudutavad, andmetöötlejaid. Vastavalt Võlaõigusseaduse § 768 lg 1 peavad Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Võlaõigusseaduse §-s 769 nimetatud dokumentides sisalduvad andmed ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, kui seaduses või kokkuleppel patsiendiga ei ole ette nähtud teisiti.
Vastavalt Võlaõigusseadus § 769, peab Tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama.

Andmekaitse eesmärgiks tervishoiuasutustes on tagada isikuandmete nõuetekohane töötlemine tervishoiuteenuse osutamise, aga ka teadusuuringute ja õppetöö käigus. Isikuandmete töötlemise tingimused ja korra sätestab Euroopa Liidu isikuandmete kaitse Üldmäärus 2016/679. Isikuandmete töötlemisele esitatavate nõuete aluseks on privaatsuse, saladuse hoidmise ja isikuandmete kaitse regulatsioonid.

Antud koolitusel käsitletakse teemat just patsiendi andmete käitlemise vaatenurgast. koolitus võtab kokku kõige olulisema, mida peab terviseasutuse (haigla, polikliinik jt) töötaja, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega, teadma isikuandmete kaitsest, et mitte eksida isikuandmete käitlemisele ja töötlemisele kehtestatud reeglite vastu.

Sihtgrupp:
Tervishoiuasutustes (haiglad, polikliinikud, hambapolikliinikud jne) töötavad isikud, kes puutuvad oma töös kokku patsientide isikuandmetega

Koolituse sisu:

 • isikuandmete kaitsmisest üldisemalt ehk isikuandmete töötlemise üldregulatsioon
  • olulisemad mõisted (isikuandmed, töötleja, andmesubjekt, privaatsus, andmete käideldavus, andmete terviklus, andmete konfidentsiaalsus ehk saladuses jne)
  • isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk
  • isikuandmete liigid (nö tavalised andmed ja delikaatsed isikuandmed – nende töötlemise erisused)
  • terviseandmed ja rahvatervis
  • isikuandmete töötlemise põhimõtted
  • töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta (töötlemise lubatavus)
  • isikuandmete avalikustamine
  • andmesubjekti õigused
 •  isikuandmete töötlemise peamised juhud tervishoiuasutuses
  • isikuandmete töötlemine tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil
   • milliseid andmeid töödeldakse
   • eriregulatsioon
   • peamised eksimused
  • eriliiki isikuandmete (terviseandmete) töötlemine teadusuuringu eesmärgil
  • isikuandmete töötlemisele õppetöö eesmärgil
 • tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohane dokumenteerimine ning dokumentide säilitamine

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolituse läbinu:

 • teab, kuidas tagada isikuandmete nõuetekohane töötlemine tervishoiuteenuse osutamise, aga ka teadusuuringute ja õppetöö käigus
 • teab oma õigustest ja kohustustest patsientidega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel
 • tunneb isikuandmete liike, st millised on nö tavalised andmed ja millised delikaatsed isikuandmed – teab nende töötlemise erisusi
 • teab isikuandmete töötlemise põhimõtteid
 • teab andmesubjekti õigused
 • on kursis, millised on isikuandmete töötlemise peamised juhud tervishoiuasutuses ja kuidas õigesti käituda
 • teab, kuidas käib tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohane dokumenteerimine ning dokumentide säilitamine

Koolitaja:
Urmas Kukk
, Advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ning tunnustatud koolitaja isikuandmete töötlemise alal
Urmas Kukk on lõpetnud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri põhiõiguste kaitse komisjoni liige. Aastatel 2003-2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse inspektsiooni peadirektor.

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Meditsiiniteenuse osutamine ja isikuandmed

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.