Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Milline on juhi roll vaimse tervise hoidmisel meeskonna erinevates arengufaasides?

Koolitusel vaatleme meeskonna kujunemisfaasidest lähtuvaid töötajate vajadusi, kohaseid juhtimisstiile ning loome seoseid vaimse tervisega ja selle tugevdamisega.

Kuidas saab juht toetada oma meeskonna vaimset tervist? Millised on need tööriistad, mida juht saab kasutada, et meeskonnaliikmete heaolu oleks tagatud? Milliseid võtteid saab juht kasutada, et mitte enda vaimset tervist jätta tahaplaanile? Kaasaeg toob hulganisti väljakutseid nii juhtidele kui töötajatele. Hästi toimivaid meeskondi iseloomustab turvaline õhkkond ja ladus koostöö – need on alustaladeks ka vaimse tervise hoidmisel ja säilitamisel töökeskkonnas.

Koolituse eesmärk on teadvustada vaimse tervise ohte lähtuvat meeskonna arengufaasidest ning leida viisid enesehoole ja meeskonna vaimse tervise tugevdamiseks.

Sihtgrupp:
Kõik, kes soovivad teadvustada ning tugevada enda ja meeskonna vaimset tervist.

Koolituse sisu:

 • 09.30–10.00 Kogunemine ja tervituskohv
 • 10.00-11.30 Meeskonna kujunemine ja vaimne tervis
  • Grupp või meeskond
  • Mis iseloomustab efektiivselt koostöötavat meeskonda?
  • Meeskonna arengufaasid
  • Vaimne tervis – kas “heal lapsel” mitu nime või hoopis palju õdesid ja vendi?
  • Stress, ärevus, depressioon, läbipõlemine- kuidas teha vahet?
  • Töötajate vajadused meeskonna erinevates arengufaasides
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 Arendav juhtimine meeskonna vajadustest lähtuvalt
  • Meeskonnalikmete vajadused erinevates arengufaasides ja arendav juhtimine
  • Mida ootab töötaja ja millised on juhi tööriistad meeskonna erinevates arengufaasides?
  • Kas ja kuidas juhtimisstiil võib mõjutada vaimset tervist?
 • 13.15–14.00 Lõunapaus
 • 14.00–15.30 Vaimse tervise riskid ja nende maandamine meeskonnas
  • Juhi ja meeskonna võimalused, enesehool kui vaimse tervise alustala
  • Säilenõtkus
  • Tagasiside ja kokkuvõte koolituspäevast

Veebikoolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab meeskonna liikmete vajadusi erinevates arengufaasides;
 • teadvustab arendava juhtimisstiili olulisust tulenevalt meeskonnaliikmete vajadustest;
 • loob seoseid meeskonna arengufaaside ja võimalike vaimse tervise riskide vahel;
 • analüüsib enda vaimse tervise riske;
 • kohandab enda mõtlemisviisi ning käitumist vaimse tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks meeskonnas.

Koolitaja:
Kadri Mägi-Lehtsi
Enam kui 20 aastase erinevate tasandite juhtimiskogemusega ning arsti, ärijuhtimise ja suhtlemistreeneri väljaõppega koolitaja, coach (ICF – ACC tase). www.teadlikjuhtimine.ee
„Mulle kui juhile on suurim rõõm kui näen meeskonna ja inimeste arengut. Selleks on esmalt vajalik, et õpin ise lahti laskma, usaldama, olema teadlik ning märkama enda, töötajate ja meeskonna vajandusi. Samuti tuleb osata selgelt väljendada nii oma ootusi kui ka piiranguid. Pikaaegne formaalsete ja ka mitteformaalsete meeskondade eestvedamine, tagant lükkamine ja kaasas olemine on pakkunud mitmekesiseid kogemusi, mille sidumine juhtimis-, psühholoogia ja neuroteadustega on põnev. Nii õpitu kui kogetu edasiandmine innustab ja köidab mind ning selles protsessis avastan ikka ja jälle midagi uut.“

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Milline on juhi roll vaimse tervise hoidmisel meeskonna erinevates arengufaasides?