Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Excel edasijõudnutele

Koolitus keskendub sellele, kuidas oma tööd Excelis efektiivsemaks ja lihtsamaks muuta, kuidas paremini automatiseerida tööprotsesse ja kasutada õigemaid töövõtteid. Koostame keerukamaid valemeid ning kasutame erinevaid funktsioone. Kasutame Exceli andmetöötlusvahendeid, koostame erinevaid diagramme ning teeme kokkuvõtteid Pivot‐tabeli abil.

Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali ja harjutusfaili, millest on näha tehtud tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.

Koolituse eesmärgiks on tõsta õppijate Exceli kasutamise oskus paremaks, muuta igapäevane kasutamine efektiivsemaks ja selgemaks. Samuti tutvustada uusi ja põnevaid tehnikaid, kasulikke töövahendeid ja funktsioone ning erinevaid nippe-trikke igapäevatöö lihtsustamiseks.

Sihtrühm:
Koolitus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes töötavad Exceli andmetabelitega, kasutavad lihtsamaid valemeid ja funktsioone ning soovivad täiendada oma oskusi andmetöötluse, erinevate valemite ja funktsioonide, kokkuvõtete ja diagrammide tegemise vallas

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus sobib õppijale, kes on omandanud töö käigus Exceli baasoskused või on läbinud Exceli baaskursuse (MS Excel – esimesed sammud).

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus Excelisse. Algteadmised ja trikid‐nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha, andmetes liikumine, kiirklahvikombinatsioonide ja menüüde kasutamine.
 • Töö lahtrite ja töölehtedega. Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja uue andevormingu defineerimine. Nimeliste lahtrite piirkondade kasutamine. Andmete esiletõstmine tingimusvormingu abil. Töö mitme andmetabeliga: töölehtede tükeldamine, kõrvuti vaatamine ja sünkroonkerimine.
 • Andmete kaitsmine. Lahtrite ja valemite lukustamine , töölehtede ja tööraamatu kaitsmine.
 • Automaattabelite kasutamine. Lihtloetelu ja defineeritud andmetabel (ehk automaattabel). Uue tabeli loomine ja vormindamine, eelised lihtloetelu ees, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamiline tabel.
 • Sorteerimine ja filtreerimine. Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel. Automaatfilter ja kohandatud filter. Täiendatud filter ehk Advanced filtri kasutamine. Teksti mustri (Wild cards) järgi filtreerimine.
 • Arvutamine Excelis. Valemite ja funktsioonide kasutamine. Absoluutsed ja suhtelised viited. Valemid üle mitme töölehe. Valemi väärtuse kleepimine.
 • Loendamise funktsioonid (COUNT, COUNTA, COUNTIF) ja keskmise leidmine (AVERAGE, MEDIAN ja MODE). Tingimusfunktsiooni IF kasutamine (IF, OR, AND, NOT) ja tingimuse järgi summeerimine (SUMIF). Ümardamise funktsioonid (ROUND‐funktsioonid, CEILING, FLOOR ja MROUND ). Tehted kuupäevade ja kellaaegadega. Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid (TODAY, NOW, DATE). Otsimise ja viitamise funktsioonid. Vastavusse seadmine (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH). Nimekirjade võrdlemine. Tekstifunktsioonid. Tekstide ühendamine ja jagamine veergudesse.
 • Diagrammide loomine ja muutmine. Uue diagrammi loomine, erinevate diagrammitüüpide kasutamine, diagrammi seadistamine ja vormindamine, sekundaartelje ja kahe diagrammitüübi üheaegne kasutamine, trendijooned.
 • Kokkuvõtted Pivot‐tabeli abil. Pivot‐tabeli loomine, töökeskkonna tutvustus ja väljade kasutamise reeglid. Andmete rühmitamine. Väärtusvälja seadistamine ja vormindamine. Tulemuste kuvamiskuju muutmine.
 • Import ja eksport. Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalused teistes MS Office programmides. Tekstifaili konverteerimine Exceli tabelisse.
 • Sissejuhatus makrodesse. Makrode kasutamine Excelis. Uue makro lindistamine ja käivitamine.

Koolituse edukal läbimisel oskab osaleja:

 • luua tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe ning muuta andmevormingut;
 • kasutada automaattabeleid ning sellega kaasnevaid lisavõimalusi;
 • sorteerida ja filtreerida tabeleid;
 • luua valemeid nii ühe töölehe kui mitme töölehe piires;
 • kasutada valemites absoluutseid ja suhtelisi viiteid;
 • kasutada enamlevinud funktsioone;
 • luua diagramme ning muuta esialgseid sätteid;
 • kasutada Pivot‐tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel;
 • aru saada makrode tööpõhimõttest.

Koolitaja:
Riina Reinumägi
Riina on koolitajana tegutsenud üle 20 aasta. Põhikohaga õpetab TalTech Tartu kolledži ja Tartu Ülikooli tudengeid ning töötajaid.
Riina omab täiskasvanute koolitaja kutse 6. taset.
Pikkade koolitusaastate tulemusena on välja andnud mitu käsiraamatut nii Wordi, Exceli kui ka PowerPointi kasutajatele. Koolitajana on Riina sõbralik ja abivalmis, katsub arvestada kõikide osalejate tempo ja soovidega; oskab keerulisi probleeme lihtsalt selgitada ning seob kõik koolitusteemad praktiliste näidetega.

või

Jaan Vaabel
Jaani koolitajakarjäär sai alguse juba 2003. aastal. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on Microsoft Office põhiprogrammid (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access ja OneNote), aga samuti vabavaralised kontoritarkvara lahendused (OpenOffice, LibreOffice). Lisaks jagab Jaan meelsasti kogemust, kuidas hästi esineda.

Jaani võib ilma kahtluseta nimetada Eesti parimaks Office´ i koolitajaks, sest lisaks laialdastele teadmistele ja oskustele on ta klassi ees alati energiline, positiivne, hea huumorimeelega ja abivalmis. Ta suudab õppijate probleeme ja muresid näha just nende vaatepunktist ning tänu sellele suudab ta väga hästi koolitusteemat lahti rääkida ja selgeks teha, kasutada õiget tempot, rääkida asjadest lihtsalt ja arusaadavalt. Jaan on oma õppijate jaoks alati olemas, püüab neid täiendavalt motiveerida ja julgustab ise proovima.

Koolitushind sisaldab:

 • klassikoolitust;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Excel edasijõudnutele