Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Muudatused tööseadustes 2022 august – 2023 märts

Tööõiguses on toimunud mitmeid muudatusi, mis hakkavad edasiseid töösuhteid mõjutama.
Koolitusel saab põhjaliku ülevaate 2022 – 2023 töösuhteid puudutavatest muudatustest sh töölepingu seaduse olulistest muudatustest, Riigikohtu selgitustest ja ka Euroopa Kohtu uutest seisukohtadest, mis meiegi tööandjad senisest teistmoodi tegutsema panevad.

Koolituse tulemusel omab õppija ülevaadet muudatustest tööseadustes, jõustunud ja eesootavatest muudatustes, millega peab tööandja tulevikus arvestama.

Sihtgrupp:
Personalijuhid, personalispetsialistid, tegevjuhid, juristid.

Koolituse sisu:

 • Tööandja täiendavad kohustused töötajate teavitamisel töölepingu andmetest;
  • TLS §§-de 5 ja 6 täiendused;
 • Kuidas ja kus kajastada muudatused juba töösuhtes olevate töötajatega/uute töötajatega;
  • Teavitamiskohustuse täitmise tõendamine;
 • Katseaja üksikasjaline regulatsioon seaduses tagasi koos muudatusega;
 • Ebasoodsa kohtlemise kaitse;
  • Töötaja õigus sobivatele töötingimustele.
 • Töölepingu ülesütlemise regulatsioon, puhkusetasu maksmise aeg, teise tööandja juures töötamine;
  • alaealiste tööle võtmine.
 • Uued ja muudetud regulatsioonid:
  • Töötaja tööandjalt alltöövõtu tellinud isiku vastutus;
  • Tähtajaliste töölepingute sõlmimine töötutega
  • Iseseisva otsustuspädevusega töötaja
  • Valveaja regulatsioon
  • Töölepingu lõpetamise hüvitis ja hüvitis töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisel
 • Riigikohtu ja Euroopa kohtu selgitused:
  • RK 15.03.2023 määrus 2-21-9335 :
 • millised tasud on käsitletavad kui töötasu ning lähevad arvesse ületunnitöö/öise töö tasu arvestamisel;
  • Euroopa Kohtu otsus C-477/21 : kas igapäevane puhkeaeg sisaldub juba iganädalases puhkeajas või lisandub sellele?

Ajakava:

 • 09.55 – 10.00 Kogunemine
 • 10.00 – 11.30 Koolitus
 • 11.30 – 11.45 Paus
 • 11.45 – 13.15 Koolitus jätkub

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on teadlik viimastest 2022.a. ja 2023.a. töösuhteid puudutavatest, sh töölepingu seaduse olulistest muudatusest;
 • oskab lähtuvalt töölepingu seaduse muudatustest ajakohastada töösuhteid reguleerivaid dokumente;
 • on teadlik menetluses olevatest eelnõudest ja nende sisust.

Koolitaja:
Thea Rohtla

On hariduselt Tartu Ülikooli lõpetanud jurist ja tööõigusega tegelenud 1996.aastast, kui moodustati töövaidluskomisjonid. Tal on kogemused Töövaidluskomisjoni juhatajana 10 aastat ning on kliente nõustanud just tööõiguse vallas, viimased 10 aastat enda büroos. Tööõiguse lektorina ja koolitajana tegutsenud 25 aastat.

Tegemist on reaalajas toimuva veebikoolitusega, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor. Koolitus toimub Zoomi e-keskkonnas.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Muudatused tööseadustes 2022 august – 2023 märts

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.