Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

Lastele meeldib õues olla ning väliskeskkonnas õppimine on üks võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid, tuua lapsi reaalsele elule lähemale ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina. Lisaks parandab õues viibimine nii laste kui õpetajate tervislikku seisundit ja vähendab stressi.

Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues.
Osalejad tutvuvad lapsekeskse kasvatuse põhimõtetega ja oskavad kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt.

Koolitusel osalemine eeldab vajadust mitmekesistada tavapäraseid õpetamisviise, suunata ja kujundada lapse arengut loovuse valdkonnas ning tegeleda liikumisõpetusega.

Sihtgrupp
Täiendusõppeks lapsehoidjatele, lasteaiaõpetajatele, õpetajaabidele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele ning teistele lastega tegelejatele.

Koolituse sisu
Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Lühidalt liikumisalased üldteadmised– arusaamad ja teadmised, mis on seotud liikumisega, enesekontrolli, hügieeni, ohutuse, terminoloogia ja mõistete valdkonnaga;
 • liikumismängud – praktilisi näiteid erinevas vanuses lastega;
 • ainetevaheline lõimimine – kuidas siduda erinevaid ainevaldkondi liikumisega õues;
 • lapsekeskse kasvatuse põhimõtted ja õppimist toetava keskkonna loomine ning olemasolevate võimaluste kasutamine;
 • kunstitegevused õues-natuurist joonistamine, trükitehnika loodusliku materjaliga, loodusliku materjali kasutamine loovmängus;
 • Laste omaalgatuse ja loova mõtlemise toetamine.

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet liikumisalastest teadmistes;
 • loob ja juhib liikumismängu õues;
 • kasutab õuesõppel erinevaid käelisi tegevusi;
 • kasutab lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtteid, millega toetab laste omaalgatust ja loovust.

Vaata ka koolituse õppekava

Koolitajad:

Tiina Kaljumäe on lasteaia Triinu ja Taavi vanempedagoog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, täiendanud ennast Hea Alguse koolitustel, ELAL-I koolitustel ja mitmetel Avatud Meele Instituudi koolitustel. Ta on läbi viinud erinevaid laste arengu ja turvalise kasvukeskkonna teemalisi koolitusi Tartu Rahvaülikoolis ja koolituskeskuses Reiting.

Urme Ernits omab Tartu Ülikooli bakalaureuse kraadi sporditeaduste erialal. Lisaks on läbinud õpetajakoolituse õppekava ning omab põhikooli ja gümnaasiumi kehalisekasvatuse ning terviseõpetuse õpetaja kutset. Urme on täiendanud ennast Tallinna Pedagoogikaülikoolis, läbides “Kehaline kasvatus algklassides (1-6 klass) ja “Liikumisõpetus lasteaias” õppekava. Mitmeid täiendkoolitusi on saanud Tallinna Ülikoolis, Avatud Meele Instituudis, Tervise Arengu Instituudis. Hetkel töötab Urme liikumisõpetajana Tartu lasteaias Triinu ja Taavi.

Lisainfo:

 • Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja ühte kohvipausi. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.
 • Koolitus toimub hea ilma korral välitingimustes. Vajalik on kergelt sportlik ning ilmastikukindel riietus.
 • Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues