Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Parim praktika e-arvelduses: kuidas saavutada üle 75% e-arvete osakaal?

Koolitusel omandatakse teadmisi ja praktilisi kogemusi e-arvetele üleminekuga seonduvatest muudatustest regulatsioonides, vajalikest protsessidest, tarkvaradest, nende juurutamisest ja parimatest praktikatest. Tutvustame menetlusprogrammi ja räägime, kuidas liiguvad e-arved riikidevaheliselt ning anname head nõu, kuidas tulevikus korraldada täielikult paberivaba raamatupidamine.

E-arvete edastamine on alates 1. juulist 2019 avaliku sektori asutustele kohustuslik. See tähendab seda, et avalikule sektorile saavad kaupu/teenuseid müüa vaid ettevõtted, kes suudavad väljastada e-arveid. E-arvetele üleminek säästab kõigi osapoolte aega ja raha, vähendab paberimajandust ning tehnilist tööd, kuid muutunud on mitmed regulatsioonid ja protsessid, mida peab arvestama e-arvete rakendamisel organisatsioonis.

Koolituse eesmärk:
Omandada teadmised ja oskused e-arvete rakendamiseks era- ja avalikus sektoris vajalikest programmidest, keskkondadest, menetlustest ning saavutada seeläbi paberivaba raamatupidamine.

Sihtgrupp:
finantsjuhid, raamatupidajad, tippjuhid

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Ostuarvete käsitlemise parimad praktikad maailmas ja Eestis
  Hele Hammer, PhD, EBS-i rahanduse õppejõud

  • Kuidas on ostuarvete käsitlus korraldatud maailma parimates finantsosakondades?
  • E-arved, ostuarvete elektroonilised kinnitusringid, tarnijaportaalid
  • Kas ja mis parimast praktikast on kohaldatav Eestis?
  • Mis kasu on e-arvetest saatjal?
  • Kas e-arveid saab ka välismaa hankijatelt?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 E-arvete kasu ning tarnijate kaasamine
  Ayrton Grossmann, Telema AS, tootejuht

  • Millised on arvete elektroonsete menetlusprogrammide võimalused?
  • E-arvete projekti elluviimine: sammud ja kriitilised edutegurid
  • Kuidas panna hankijad e-arveid saatma?
  • Kas tarnijaid veenda, meelitada või sundida: kuidas saavutada 75% e-arvete osakaal?
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–14.45 R-Kioski õppetunnid e-arvete projektis
  Janika Roots, AS R-Kiosk Estonia, pearaamatupidaja

  • Kuidas me menetlesime arveid varem, millised olid protsessi sammud ja kitsaskohad?
  • Millised olid ootused ja eesmärk e-arvete projektile?
  • Lahenduse valimine – mis sai määravaks?
  • Millised olid ootused partneritele?
  • Mis läks hästi, mis oleks võinud paremini minna?
 • 14.45–15.30 Avaliku sektori praktika e-arvete kasutuselevõtul
 • Marek Ilves, Riigi Tugiteenuste Keskuse Majandustarkvara arenduse osakonna juhataja
  • E-arvete kasutuselevõtmine riigiasutustes
  • Tulemused seoses e-arvete kasutuselevõtuga

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on teadlik e-arvete rakendamiseks era- ja avalikus sektoris vajalikest programmidest, keskkondadest ja menetlustest;
 • teab, millised kohustused kaasnevad digidokumentide omanikel;
 • teab e-arvete kasu ja olulisust e-arve saajale ja saatjale;
 • teab erinevaid arvevorme, mis on Eestis aktspteeritavad;
 • teab, kuidas saavutada paberivaba raamatupidamine.

Koolitajad:
Hele Hammer

Hele Hammer on EBS Finantsjuhi Arenguprogrammi juhtivõppejõud ja Telema juhatuse esimees. 2004–2009 töötas Hele Amserv Grupi finantsdirektorina, kus jätkab nõukogu liikmena. Alates 1997. aastast on õpetanud ettevõtte rahandusega seonduvaid aineid Estonian Business Schoolis. 2018. aastal töötas Hele välja magistriaine “Raamatupidamise ja rahanduse automatiseerimine”, mida õpetab sügiseti MBA in Digital Society programmi raames. Hele on õppinud Bentleys ja Ohio State University’s, 2003. aastal sai ta TTÜst majandusteaduste doktori kraadi.

Ayrton Grossmann
Ayrton Grossmann omab ärirahanduse ja logistika haridust. Telemas puutub tootejuhina igapäevaselt kokku ostuarvete menetluskeskkonna arendusega. Ayrtoni töö on koguda kokku kasutajate soovid/unistused ning tõlkida kuuldu tarkvara-arendajale arusaadavasse keelde.

Janika Roots
Janika Roots on AS R-Kiosk Estonia pearaamatupidaja. Omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi erialal ärirahandus ja majandusarvestus. Varasemalt omandanud Tallinna Majanduskoolis raamatupidamiseriala. Omab pikaaegset töökogemust raamatupidajana. Kohustustesse suhtub tõsiselt ja viib alustatud asjad lõpuni. Hindab korrektsust ja organiseeritust.

Marek Ilves
Marek Ilves on Riigi Tugiteenuste Keskuse majandustarkvara arenduse osakonna juhataja. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusarvestuse eriala. Ta on osalenud riigi tugiteenuste konsolideerimise projektis selle algusest kuni lõpuni (2009 kuni 2017). Selle projekti raames võtsid 2011. aastal riigiasutused kasutusele e-arvete menetluskeskkonna ja hakkasid vastu võtma e-arveid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Parim praktika e-arvelduses: kuidas saavutada üle 75% e-arvete osakaal?