Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personalitöö koos tööaja ja töösuhete õigushaldusega

Koolitus koosneb kahest moodulist: “Personalitöö” ja “Tööaja ning töösuhete õigushaldus”.
Õppe eesmärgiks on anda personalitööks vajalikud teadmised ja ülevaade tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest.

Sihtgrupp:
Koolituse sihtgrupiks on õppijad, kelle olemasolevad või tulevased tööülesanded sisaldavad personalitööd ja tööõigust (nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad).

Kursuse sisu:

 • Personalitöö mooduli jooksul käsitletavad teemad (40 akadeemilist tundi)
  • Personalitöö eetika.
   • Personalitöö eesmärgid kaasajal.
   • Personalitöötaja roll ettevõtte maine kujundamisel.
  • Kutsetasemed ja kutset andva organisatsiooni tutvustus. Kutseeksamid.
  • Organisatsioon kui tervik, tööjõu tähtsus organisatsioonis.
  • Personalitöö funktsioonid ja rollid.
   • Töö analüüs, ametiprofiili ja ametijuhendi koostamine.
  • Tööjõuturg.
   • Tööjõuturu näitajate kogumine ja analüüs.
   • Tööjõuturul ettevõtte mainet kujundavad tegurid.
  • Värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused.
   • Erinevate valiku meetoditega tutvumine ja oskus neid kombineerides õige valiku otsuseni jõudmine.
   • Hindamistulemuste kokkuvõte ja tagasiside kandidaadile.
   • Värbamise materjalide ja konkursside info haldamine.
  • Töötajate tasustamine.
   • Tasustamisele õigusaktidega sätestatud nõuded.
  • Uue töötaja sisseelamisprogramm.
   • Tööjõu planeerimine.
   • Töötajate motiveerimine ja tasustamine.
  • Ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused).
   • Erinevate juhi ja töötaja vaheliste vestluste võimalused ning erinevate vestluste plussid ja miinused.
   • Tegevusplaan töötaja töösoorituse parandamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamise kaasamise parandamiseks.
  • Personali hindamine. Personali arendamise vajaduse väljaselgitamisel osalemine. Koolitusstrateegia. Koolitustegevus ettevõttes;
  • Personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine. Personaliarvestus. Personaliarvestuse andmebaasid. Isikuandmete kaitse personalitöös. Personali dokumentatsioon (töölepingud ja nende haldamine; käskkirjad ja korraldused; koolituslepingud jt töösuhtega seotud lepingud ja kokkulepped). Juhtide ootused personalitööle. Töötajate ja juhtide nõustamine personaliarvestuse ja töösuhte (sh tööõiguse) valdkonnas. Ametikohtade hindamine. Ametite klassifikaatorid ja nende kasutamine. Personali statistika;
  • Personaliuuringud;
  • Töötajate vähendamise põhimõtted. Personalitöötaja roll ja kohustused töötajate vähendamisel;
  • Ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel.
 • Tööaja ja töösuhete õigushalduse mooduli jooksul käsitletavad teemad (18 akadeemilist tundi):
  • Töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid;
  • Tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;
  • Töölepingu tingimused;
  • Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus;
  • Töötasu arvestus;
  • Töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord);
  • Töötaja ja tööandja vastutus;
  • Isikuandmete konfidentsiaalsuse nõuded.
  • Koormuse erinevad võimalused: täistööaeg, lühendatud tööaeg, osaline (sh muutuvtunni) tööaeg;
  • Tööaega mõjutavad seadusest tulenevad erisused: ületunnitöö, öötöö, töö riigipühal ja tööaja lühendamine;
  • Tööaja korraldamine: fookuses tööaja summeerimine (miks vaja, kuidas teostada, arvestusperiood) ja töö korraldamine viiepäevase töönädalaga, tööajast oma asjade ajamise probleemid;
  • Tööaeg ja kaugtööleping;
  • Puhkeaeg – mõiste, regulaarse puhkeaja korraldamise kohustus;
  • Tööpäevasisene puhkeaeg, sh. lõuna, puhkepausid;
  • Tööpäevade vaheline (igapäevane) ja töönädalate-vaheline puhkeaeg;
  • Tööaja arvestus ja tööandja kohustused tööaja korraldamisel ja vastutus kohustuste rikkumisel;
  • Töötaja vastutus tööaja mittejärgimisel.

Head, elulised ja praktilised näited ning situatsioonülesanded.

Koolitajad:
Hille Raud
Hille töötab hetkel SA Õigusteenuste Büroo juhatajana.
Hariduselt on Hille Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud jurist. Tööalaselt on ta tegutsenud peamiselt kahes suunas – aastaid juhtinud ja teostanud Eesti ühiskonnale vajalikke õigusabiprojekte SA Õigusteenuste Bürood püsti hoides ning tegutsenud tööõiguse valdkonna koolitaja/lektorina.

Egle Saska teeb personalitööd alates 1995 aastast. Tema kogemustepagasis on töö Eesti Raudtees, Tallinna Sadamas, Tammiste Personalibüroos ja PCC Projektis. Lisaks õpetab Egle personalitööd Tallinna Majanduskoolis ning koolitab koostöös PARE ja EBS Juhtimiskoolituskeskusega. Egle on lõpetanud TalTech majandusteaduskonna, Tallinna Majanduskooli õiguse eriala ning kaitsnud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi organisatsioonikäitumises. Tema panust personalitöötajate koolitamisel ja nõustamisel on PARE tunnustanud tiitliga Südamega teostaja. Eglel on personalijuht tase 7 kutsetunnistus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personalitöö koos tööaja ja töösuhete õigushaldusega

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.