Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

Koolituse eesmärk on anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja tuua näiteid praktilistest lahendustest personalitöös (osalejad saavad ka personalitöö dokumentide näidised).

Sihtrühm:
Ettevõtte juhid,  personalispetsialistid, raamatupidajad, juhiabid ja teised  töötajad, kellede üheks tööülesandeks on personalitöö.

Koolitusteemad:

 • Personalijuhtimise ajalugu ja roll tänapäevases juhtimissüsteemis.
 • Personalipoliitika kujundamine.
 • Personalitöö audit.
 • Enamkasutatavad personalitöö dokumendid – seadusest nõutavad ja soovituslikud (kaasa praktilised näidised). Personali värbamise põhimõtted ja meetodid.
 • Värbamiskuulutus ja –kanalid.
 • Personali valiku põhimõtted, meetodid.
 • Tüüpilised vead personalivalikus ja nende vältimine.
 • Personali arendamine.
 • Koolitusprotsess
 • Koolitusvajaduse väljaselgitamine, koolituse pakkumiskutse, koolitusvõimaluste hindamine, koolituse tulemuslikkuse hindamine.
 • Motivatsiooni mõiste ja enamlevinud teoreetilised seisukohad.
 • Motivatsionitegurid töökeskkonnas.
 • Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuded personalitöötajale.
 • Psühholoogiline töökeskkond.
 • Tööstress ja läbipõlemine – mis need on ja kuidas toime tulla? Positiivse psühholoogilise töökeskkonna loomine.
 • Töölepinguseadus. Töökorralduse reeglite, töölepingu ja ametijuhendi koostamine. Kutsekoda ja kutsesüsteem.

Õpiväljund:
Koolituse lõppedes on õppijad täiendanud ja süstematiseerinud oma teadmisi personalitööst ja oskavad teha personalitööd vastavalt seadusandluse nõuetele ja heale tavale.

Koolitaja:
ülle mugu 2
Ülle Mugu on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina.  Töötanud mitmetes organisatsioonides nii personalijuhina kui ka töökeskkonna spetsialistina. Ülle koolitusteemad on: personalijuhtimine. töösuhteid reguleeriv seadusandlus, töökeskkond ja -tervishoid, tööstress ja läbipõlemine, klienditeenindus. Alates aastast 2013 on Ülle ka Äripäeva käsiraamatute kaasautor. Lisaks koolitustele jagab Ülle oma teadmisi ka Tartu Kutsehariduskeskuse noortele õpetajana.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Personaliekspert OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Personaliekspert Koolituste õppekvaliteeti hindavad kõrgelt paljud eraisikud, asutused ja organisatsioonid kõikjal Eestis. Suuremad kliendid käesoleval aastal on olnud: Tallinna linnavalitsus, rahvusooper „Estonia“, Maksu- ja Tolliamet, Tartu KHK, Eesti Töötukassa jpt. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.