Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Põhivara kajastamine raamatupidamises

Koolituse läbinu omab ülevaadet Eesti finantsaruandluse standardi käsitlusest põhivara kajastamise kohta raamatupidamises ja raamatupidamise aastaaruandes.

Põhivara on vara, mida ettevõtted kasutavad pikaajaliselt. Põhivara mahukaim alarühm on materiaalne põhivara – seda on praktiliselt igal ettevõttel.
Koolitusel saab ülevaate materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamisest raamatupidamises Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt alates selle soetamisest kuni müügi või mahakandmiseni.

Sihtrühm:
Raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed

Programm:

 • 9.55-10.00 Kogunemine
 • 10.00-11.30 Põhivara mõiste ja esmane kajastus
  • Põhivara mõiste ja rühmad
  • Põhivara esmane kajastamine. Soetusmaksumus.
  • Põhivara edasine kajastamine. Amortisatsiooni arvestus
  • Kajastamise lõpetamine. Müük ja mahakandmine
 • 11.30-11.45 Paus
 • 11.45-13.15 Põhivara kajastamine raamatupidamise aastaaruandes
  • Põhivara inventuur
  • Põhivara kaetav väärtus. Kaetava väärtuse test

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb põhivara arvestuse põhimõtteid;
 • oskab kajastada põhivara soetamist, oskab arvutada amortisatsiooni ning seda raamatupidamises kajastada;
 • teab, kuidas kajastatakse põhivara Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruandes;
 • teab, mis on põhivara kaetav väärtus ja millal seda kasutatakse.

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, tal on vandeaudiitori kutse ja ta on Audiitorkogu liige. Maire on töötanud pearaamatupidaja ja audiitorina ning tema raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsplaneerimise alaseid artikleid on avaldatud mitmetes raamatupidamis- ja finantsalastes väljaannetes. Mairel on pikaajaline koolitamiskogemus raamatupidamise valdkonnas.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Põhivara kajastamine raamatupidamises