Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks

Koolituse eesmärk on mõista spetsialisti ja inimeste juhi rollide erinevusi ning saavutada valmisolek saada hakkama sellest tulenevate väljakutsetega; omandada teadmised inimeste juhile vajalikest tegevustest ja baaskompetentsidest, arendada meeskonna juhtimise oskusi.

Paljudes organisatsioonides on üsna tavapärane, et tunnustatud spetsialistist saab ühel päeval meeskonna juht. Uues rollis on vajalikud senisest erinevad teadmised ja oskused.
Koolitusel räägime, mis on juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis? Millised on juhile vajalikud hoiakud ja väärtused igapäevaste juhtimissitsuatsioonide lahendamisel? Kuidas juhtida tulemuslikult meeskonnatööd? Kuidas korrektselt anda ja delegeerida tööülesandeid?
Koolitusel saab teada, kuidas võimalikult valutult spetsialisti roll juhi rolli vastu vahetada ning millised on juhi peamised tegevused ja kompetentsid.

Sihtgrupp:
Spetsialistid, kes on lähiajal saanud või saamas juhiks.

Programm:

 • I koolituspäev (8 ak/h)
  • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Millised on juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis?
   • Millised on tänapäeva edukad juhid?
   • Erinevad juhtimisstiilid
   • Juhi peamised edutegurid meie organisatsioonis
   • Juhi (liidri) võimu allikad – struktuuri, teadmiste, moraali ja karisma võim
   • Töötajate erinevad vajadused ning nendega arvestamise seos töötajate produktiivsusega
   • Millisel tasemel räägime juhtimisest ja millisel eestvedamisest?
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45–13.15 Millised on juhile vajalikud hoiakud ja väärtused igapäevaste juhtimissitsuatsioonide lahendamisel?
   • Juht organisatsiooni väärtuste kandjana
   • Juhi töös esinevad dilemmad:
    • meeskonna huvid vs organisatsiooni vajadused
    • spetsialisti rollid vs juhi rollid
    • head sõbrasuhted vs distsipliin ja tulemused
    • probleemikesksus vs lahendusekesksus
  • 13.15–14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Kuidas korrektselt anda ja delegeerida tööülesandeid?
   • Peamised põhjused, miks juhid ei delegeeri piisavalt
   • Tööülesande andmise põhimõtted ja tüüpvead
   • Tööülesande andmise 6 sammu
   • Mida peab, võib ja mida ei või delegeerida?
  • 15.30–15.45 Paus
  • 15.45–17.00 Kuidas anda ja võtta vastu tagasisidet?
   • Tagasiside andmise ja vastuvõtmise olulisus
   • Tagasisidet soodustavad ja takistavad tegurid
   • Tagasiside andmise üldised põhimõtted – probleemi ja isiku eraldamine, konkreetsus, sagedus, ajalised piirangud, negatiivse tagasiside maht jm
   • Tagasiside andmise mudel – 3-astmeline kehtestav sõnum
   • Tagasiside vastuvõtmise mudel
   • Juhi hoiakud tagasiside vastuvõtmisel ja tüüpilised vead, mis takistavad olulise info saamist oma kaastöötajatelt
 • II koolituspäev (8 ak/h)
  • 9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
  • 10.00–11.30 Kuidas tulemuslikult juhtida meeskonnatööd?
   • Eduka meeskonna tunnused
   • Rollid meeskonnas
   • Meeskonna kui grupi arenguetapid
  • 11.30–11.45 Kohvipaus
  • 11.45-13.15 Millised on juhi peamised juhtimisalased tegevused?
   • Organiseerimine
   • Planeerimine
   • Otsustamine
   • Kommunikatsioon
  • 13.15-14.00 Lõuna
  • 14.00–15.30 Milline on juhi roll töö korraldamisel meeskonnas?
   • Juht kui konfliktide lahendaja
   • Usalduse elemendid meeskonnatöös
  • 15.30–15.45 Paus
  • 15.45–17.00 Koolitusel osalejate eneseanalüüs ja isikliku arenguplaani koostamine juhi kompetentside arendamiseks

Meetodid:
Interaktiivne loeng, arutelud, grupitööd, situatsiooni analüüs.

Koolitaja:
Dmitri Volov
Dmitri Volov on konsultant-koolitaja ning DVSP Consulting asutaja 2005. aastal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1996. aastal raha ja panganduse ning turunduse erialadel. Dmitri on töötanud erinevates pankades peamiselt korporatiivpanganduse valdkondades. Lisaks finantssektorile on töötanud ka erinevates tööstusettevõtetes müügi- ja turundusdirektori ning ärijuhi ametikohtadel. Omab erinevaid rahvusvahelisi koolitaja sertifikaate – DiSC konsultandi sertifikaat (väljastaja Inscape Publishing), Persona konsultandi sertifikaat (väljastaja Persona Global). Antud sertifikaadid võimaldavad kasutada nii koolitustel kui ka konsultatsioonitegevuses rahvusvahelisi arendusinstrumente (käitumisprofiilid, kompetentsianalüüsid ja organisatsiooniuuringud). Alates 2012. aastast on Dmitri Volov koos Invictaga alustanud koostööd ka maailma 20 parima koolitusfirma hulka arvatud Inglismaa koolituskontserni Hemsley Fraser’iga.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks