Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Projektijuhtimine ehituses

Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi/objektijuhi vaatenurgast. Mida tema isiklikult saab teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada koostööga seotud probleeme. Programm on kokku pandud lähtudes headest ehitustavadest ja ehitusorganisatsioonide protsesside kirjeldustest. Koolitus on praktiline ja käsitleb peaasjalikult küsimusi, kuidas teha nii, et kokkulepitud protsessid annaksid oodatud efektiivsuse.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Oodatud on ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • struktureeritud ülevaate projektipõhisest juhtimisest ehitustegevuses
 • süsteemse arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest
 • hulga töökorralduslikke võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta
 • mõistmise, kuidas jälgida ja juhtida projektide täitmist algusest lõpuni

Koolituse käigus koostatakse isiklik tegevuskava töödest, mis võimaldavad analüüsida edasisi tegevusi ning viise, kuidas edasisi tegevusi läbi viia.
Koolituse tulemusi hinnatakse grupitööde ja aruteluse käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse läbimine terves mahus.

Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega, tõstes ehituse efektiivsust läbi:

 • tõhusama töökorralduse ja ajakulu vähendamise
 • täpsema ressursikasutuse planeerimise
 • teadmise, milline on reaalne projekti valmimise hetk ja kasumlikkus sellel hetkel
 • pingevabama töökeskkonna.

Projektijuhtimine ehituses koolitusele järgneb jätkukoolitus Professionaalne projektijuhtimine 2.osa, mille eesmärk on valmistada projektijuhte ette kutseeksami sooritamiseks.

Tervikprogrammi on võimalik registreeruda soodsama hinnaga SIIN.

Koolituse sisu:

 • 1. päev
  • Üldosa
   • Individuaalsete ja ühiste eesmärkide defineerimine
   • Projekti edukus ja projektijuhtimise edukus
   • Huvipooled projektis ja koostöö edukus
   • Projekti elutsükkel
   •  Projektiorganisatsioon
   • Vastastikused ootused (meeskond, alltöövõtjad, objektijuht/projektijuht, tellija)
   • Vastutus projektitöös
  • Projekti ettevalmistus ja läbimõeldus
   • Nõuete täpsustuse põhimõtted
   • Eelarve koostamine
   • Lepingu sõlmimine
  • Projekti läbimõeldus
   • Ehitusprotsessi planeerimine
   • Tööde struktuuri määratlemine, vältimaks ootamatuid lisatöid ehituse käigus
  • Projekti läbimõelduse teema jätkub
   • Töökorraldusliku plaani koostamine, mille alusel toimub ajaline koostöö ehituse käigus
   • Fikseerime põhjused, miks meie koostatud plaanid ei realiseeru elus täpselt kavandatud viisil
   • Määramatuse arvestamine planeerimisel
 • 2. päev
  • Projekti läbimõelduse teema jätkub
   • Normeerimata töö kestuse hindamine
   • Mida projektijuht peaks tegema, et vähendada aja kulutajate mõju ja tõsta seeläbi ehitustööde efektiivsust
   • Ajavaru loomine
   • Projekti kasumlikkuse juhtimine
   • Kvaliteedisüsteemi vajalikkus projektijuhtimise edukuse kindlustamiseks
   • Kommunikatsiooniplaani koostamine (ehituses osalejate vahel ja tellijaga)
   • Riskide määratlemine ja nende arvestamine planeerimisel
  • Projekti teostamine
   • Ehituse alustamise protseduurid
   • Tuleviku juhtimine läbi prognooside
   • Reaalse projektiplaani näidise analüüs
   • Probleemide lahendamine
  • Projekti teostamine, projekti lõpetamine, koolituse kokkuvõte
   • Koostöö ehituse järelevalvega
   • Kuidas käsitleda ettetulevaid ehituslikke muudatusi
   • Muudatuste mõju plaanidele
   • Ehitusprojektides esineva määramatuse fikseerimine
   • Määramatuse arvestamine planeerimisel
  • Projekti lõpetamine
   • Töö lõpetamise analüüs, mis võimaldab järgmine kord tegutseda efektiivsemalt tööde teostajal ja objektijuhil/projektijuhil
   • Projekti lõpetamise protseduurid
   • Määramatuse grupitöös fikseeritud mõjutajate ülevaatus ja lahendused neile.
  • Koolituse kokkuvõte
   NB! Ajakava ja teemade käsitlus võib muutuda vastavalt konkreetse koolitusgrupi huvidele ja arutelu loogikale.

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelu ja grupitöö, individuaalne ülesanne ja võimalusel meeskonna mäng iseloomustamaks aja kokkuhoiu võimalusi

Koolituspäevade ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitajad:
Tiit Valm, konsultant ja täiskasvanute koolitaja.
Tiit on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Projektijuhtimine ehituses