Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Projektõpe

Koolitus on mõeldud lasteaedade õpetajatele ja tugitöötajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi selles osas, kuidas toetada lapse arengut läbi projektõppe. Samuti võivad osaleda ka lapsevanemad, kes soovivad saada teavet projektõppe kohta lasteaias ning kuidas selle abil toetada lapse arengut. Samuti sobib algklasside õpetajatele õpilaste arengu toetamiseks.

Eesmärk
Anda osalejatele teadmisi lapsest lähtuvast õpikäsitusest ja projektõppest lasteaias. Valmistada osalejaid planeerima ja ellu viima õppemeetodite ja õpikeskkonna muutusi, et suurendada ja toetada laste osalust ning aktiivsust õppetöö planeerimisel ja õppetöös.

Koolituse sisu.
Õppeprotsess on üles ehitatud 3 moodulina:

 • Lapsest lähtuv õpikäsitus
 • Projektõppe olemus
 • Õpikeskkond, laste osalus

Koolituse spetsiifilised eesmärgid:

 • Selgitada, mis on lapsest lähtuv õpikäsituse olemus.
 • Anda teadmisi projektõppest – selle planeerimine, projektide läbiviimine ja projekti lõpetamine.
 • Anda teadmisi õpikeskkonna toest ja pedagoogilisest dokumenteerimisest.
 • Tutvustada praktilisi näiteid erinevatest projektidest, mis lasteaias lastega on tehtud.
 • Tutvustada projektõppel baseeruvat Reggio Emilia metoodikat.
 • Anda soovitusi kuidas alustada lasteaias projektõppega.
 • Oskused omandatakse auditoorses õppes.

Koolitus eeldab koolitatavalt aktiivset osavõttu. Teoreetiline osa vaheldub iseseisva ja paaris- või grupitöödena.

Õppemeetodid on valitud õppijakesksed – rühmatööd (ajurünnak, arutelu).

Koolituse läbiviimisel kasutatakse peamiselt tegevuslikke meetodeid (grupitöö, diskussioon, praktilised ülesanded jms), kus kõik õppijad on protsessi kaasatud ja aktiivsed osaleja ning kaasarääkijad.

Koolitusel on kõrgelt väärtustatud vastastikune mõtete, kogemuste ja ideede jagamine ning koostöös õppimine.

Koolituse läbinu:

 • mõistab, mida tähendab lapsest lähtuv õpikäsitlus
 • saab teadmised projektõppest – planeerimisest, läbiviimisest, lõpetamisest

Koolitaja:
Anneli Laamann
on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli 1996, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste magistrantuuri 2014. 1990 – 2017 a töötas lasteaiaõpetajana ja alates 2017 a töötab lasteaia juhina. On rahvusvahelise LLP (Lapsest lähtuva töögrupi) liige, kuulub Eesti Reggio Emilia ühingusse. Tema juhtimisel on läinud Tabasalu Teelahkme Lasteaed üle projektõppele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Projektõpe

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.