Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Protokoll ja etikett – head kombed ja põhimõtted ametialases suhtluses

Koolitusel omandame teadmised protokolli ja etiketi põhireeglitest ning oskused nendele vastavalt erinevates olukordades reageerida.

Lisaks loodusseadustele on inimene ise loonud omavahelises suhtlemises palju tavasid ja norme – protokolli- ja etiketireegleid – mida, mis puhul ja kuidas tehakse. Need mõisted reguleerivad inimeste käitumist nii üldiselt kui konkreetsetes olukordades. Samas pole käitumisreeglid mitte niivõrd meie endi kui teiste jaoks – nii näitame üles lugupidamist ja loome sõbraliku õhkkonna meie ümber.

Protokolli – ja etiketireeglite tundmine lihtsustab parketikõlbulikku ülesastumist ja annab meile teadmise, mis on õige, mis vale. Kokkuvõttes on meil nii lihtsam oma elu selles maailmas elada.

Eesmärk:
Omandada teadmised protokolli ja etiketi reeglitest ning oskused nendele vastavalt käituda tundmatutes olukordades.

Sihtgrupp:
Meeskonna- ja personalijuhid, büroojuhid, juhiabid, sekretärid jt, kes soovivad ametialases suhtluses järgida protokolli ja etiketi reegleid.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Protokoll vs etikett
  • Protokolli põhimõtted
  • Etiketi olemus
  • Traditsioonid, mis ei aegu
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Kohtumised inimestega teevad elu elamisväärseks
  • Tervitamine
  • Tutvustamine, esitlemine
  • Tiitlid ja pöördumised
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Kuidas jätta endast hea mulje?
  • Esmamulje, Sina ja Teie
  • Small Talk, visiitkaardid
  • Kingitused

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb protokolli ja etiketi põhimõtteid;
 • tunneb käitumistraditsioone ja oskab neid hinnata;
 • oskab suhelda vastavalt rahvusvaheliselt heale tavale;
 • teab õigeid kõnetusi ja pöördumisvorme;
 • oskab jälgida oma käitumist;
 • teab, kuidas kohtumine meeldivaks muuta.

Koolitaja:
Marika Põldma
alustas erialast tööd EV Välisministeeriumi Riikliku Protokolli osakonnas. Seejärel suundus Riigikantseleisse, kus töötas 13 aastat protokolliosakonna juhatajana ja oli 3 peaministri protokolliülem. Harinud end lisaks nii Eestis kui mitmetel sama valdkonna koolitustel välismaal.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Protokoll ja etikett – head kombed ja põhimõtted ametialases suhtluses