Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Psühholoogiline turvalisus ehk austav ausus organisatsioonis

Koolitus aitab mõista, mis on ja mis ei ole psühholoogiline turvalisus, ning teadvustada, millist rolli omab psühholoogiline turvalisus meeskonnas organisatsiooni edu ja innovatsiooni saavutamisel.

Tänapäeva organisatsioonides, kus kõik on kiires muutumises on kohanemisvõime edu aluseks. Rohkem kui kunagi varem on eduka ja tulemusliku tegevuse eelduseks omavaheline sidusus ja koostöö, kuid edu saavutavad organisatsioonid, kus on olemas psühholoogiline turvalisus. Sellest tulenevalt on iga organisatsiooni jaoks oluline küsimus, kuidas luua töökeskkond, kus julgeme võtta riske ja teha vigu.

Sihtgrupp:
Tippjuhid, keskastmejuhid, juhtivad spetsialistid, meeskonnajuhid, personalijuhid, töökeskonnaspetsialistid

Eesmärk:
Mõista mis on ja mis ei ole psühholoogiline turvalisus organisatsioonis ning teadvustamine, millist rolli omab psühholoogiline turvalisus meeskonnas ettevõtte edu saavutamisel.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Ülevaade psühholoogilisest turvalisusest
  • Psühholoogilise turvalisuse ajalugu
  • Uuringud psühholoogilise turvalisuse teemal
  • Mis on ja mis ei ole psühholoogiline turvalisus
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Kõrge psühholoogilise turvalisuse eelised ja takistused
  • Kasu töötaja jaoks
  • Konkurentsieelis organisatsioonile
  • Hirm ja vaikus kui suurimad takistused
 • Kuidas tõsta meeskonna psühholoogilist turvalisust?
  • Psühholoogilise turvalisuse mõõtmine
  • Kõrge psühholoogilise turvalisuse eeldused
  • Ruumi loomine kõrge psühholoogilise turvalisuse jaoks
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Kuidas tõsta meeskonna psühholoogilist turvalisust?
  • Meeskonna kaasamine
  • Konstruktiivne tagasiside
  • Vastutuse võtmine

Koolituse tulemusena osaleja oskab:

 • teab, mis on ja mis ei ole psühholoogiline turvalisus;
 • tunneb psühholoogilise turvalisuse teooriat ja teab olulisemaid uuringuid;
 • oskab märgata situatsioone, et mis on psühholoogiliselt turvalised ja mis mitte;
 • teab kõrge psühholoogilise turvalisuse eelduseid ning tunneb ära, kui neid pole;
 • tunneb tööriistu, millega mõõta meeskonna psühholoogilist turvalisust;
 • tunneb tööriistu, millega suurendada meeskonna psühholoogilist turvalisust.

Koolitus:
Liina Kadari
on hariduselt psühholoog, kuid kogu oma pea 20-aastase karjääri on töötanud valdavalt rahvusvahelistes suurkorporatsioonides nii Eestis kui välisriikides ning hindab väga kogu oma teekonda organisatsioonide erinevatel tasemetel kuni ettevõtte juhiks saamiseni. Tänasel päeval on tema põhifookus coaching’ul ning organisatsioonipsühholoogia edendamisel.
Läbi kogu karjääri on ta alati suurt tähelepanu pööranud inimeste motivatsioonile ja käitumisele ning kuidas see mõjutab tulemuste saavutamist ning meeskonnatööd. Kombineerides oma hariduse, töökogemuse ja kutsumuse, on ta alati inspireeritud oma teadmisi teistega jagama ja läbi selle toetama inimeste teadlikumaid valikuid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Psühholoogiline turvalisus ehk austav ausus organisatsioonis