Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Psühhosotsiaalsed ohutegurid. Nende hindamine ja toetavad tegevused.

Alates 1. jaanuarist 2019 jõustunud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest oluliseim on tööandjate kohustus hinnata töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid.

Sellest tulenevalt tuleb tööandjal hinnata töökeskkonna mõju töötajate tervisele. Tööandjal on vaja rakendada abinõusid ja meetmeid ennetamaks ning vähendamaks tervisekahjustusi näiteks tööstressi, depressiooni, läbipõlemise osas ning töökeskkonnast tulenevate ohutegurite mõju vähendamiseks. Viide: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, §91 .

Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, -nõukogu liikmed, ettevõtte juhid, personalijuhid ja teised antud teemast huvitatud inimesed.

Käsitletavad teemad:

 1. Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas – ühiskonna muutuste mõju psühhosotsiaalsetele teguritele;
 2. Tööaeg  psühhosotsiaalse tegurina – s.h. paindlik tööaeg, kaugtöö, öötöö, mitme tööandja juures töötamine
 3. Psühhosotsiaalsete ohutegurite tuvastamine ja hindamine teoorias ja praktikas;
 4. Riskianalüüsi läbiviimine – töötajate küsitlused jms. meetodid;
 5. Töötaja tervisekontroll psühhosotsiaalsete ohutegurite korral;
 6. Töötaja juhendamine psühhosotsiaalsete ohutegurite maandamiseks

Koolituse lõpus õppija:

 • saab ülevaate õiguslikest alustest
 • mõistab kuidas tuvastada ja hinnata erinevaid psühhosotsiaalseid ohutegureid töökeskkonnas
 • rakendab erinevaid abinõusid ja meetodeid ohutegurite ilmnemisel
 • oskab määrata riskianalüüsis psühhosotsiaalsete ohutegurite tasemeid
 • saab toetavate tegevuste juhiseid töötajate juhendamiseks

Koolitaja:
Ille Nakurt-Murumaa
 Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutusestes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Psühhosotsiaalsed ohutegurid. Nende hindamine ja toetavad tegevused.

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.