Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus ja puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

Koolituse eesmärk on selgitada, millised psühhosotsiaalsed ohutegurid on nii organisatsioonis kui väljaspool aktuaalsed, milline on nende mõju töötajatele ning kuidas nendega toime tulla.

Psühhosotsiaalseteks ohuteguriteks peetakse psühholoogilist ja sotsiaalset laadi töökeskkonna ohutegureid, mis võivad mõjutada tervist, töötulemust, tööga rahulolu ning sealhulgas põhjustada tööstressi. Lisaks eelnimetatud töökeskkonnas esinevatele teguritele mängivad heaolu juures olulist rolli ka välised ohud nii kodus kui puhkehetkel, mis võivad viia emotsionaalse häirituse ja käitumisprobleemideni ning suurendada riski vaimse või füüsilise haiguse tekkeks. Kuigi Eestis on psühhosotsiaalsete ohutegurite määratlemine valdavalt uus nähtus, on nende olemasolu ning nendega tegelemine vägagi aktuaalne ja vajalik. Kuidas tulla toime töökeskkonnast tulenevate ohutegurite mõjuga? Millised välised ohud mõjutavad praegu meie vaimset tervist? Mida saab ise teha ja mida peaks organisatsioon tegema? Kuidas saab väljastpoolt tulevaid pingeid töökoht leevendada?

Sihtrühm:

Personalijuhid, -spetsialistid, teised keskastmejuhid ning väikettevõtete juhid ja kõik teised teemast huvitatud.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 10:00 – 11:30 Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus, puhkehetkel ja kuidas nendega toime tulla?
  • Välised mõjutused:
   • Stress.
   • Multistress.
   • Krooniline stress.
   • Akuutne stress.
   • Post-traumaatiline stress.
   • Mis põhjustab?
   • Millised on tunnused?
   • Kuidas toime tulla (esmaabi ja probleemide lahendamine)?
  • Tööl:
   • Töökeskkonna olulisemad psühhosotsiaalsed ohutegurid (PE Konsult uuringud, 2021).
   • Milliseid psühhosotsiaalseid ohutegureid tööl esineb sageli?
   • Millised neist on kõige enam seotud tööstressiga?
   • Tööstressi tunnused.
   • Kuidas toime tulla?
   • Mida saab ise teha ja mida peaks organisatsioon tegema?
 • 11:30 – 11:45 Sirutuspaus
 • 11:45 – 13:15
  • Kodus:
   • Kodukontor – probleemid ja lahendused.
   • Sotsiaalne toetus ehk kõige olulisemad inimesed.
   • Töö- ja pereelu konflikt ja sellega toimetulek.
   • Aja juhtimine.
   • Eesmärkide püstitamine.
   • Probleemi lahendamine.
   • Situatsiooni hindamine ja mõtteviisi muutmine.
   • Internaalne mõtlemine.
  • Puhkehetkel:
   • Esmaabi stressi korral.
   • „Kultuurivitamiinid“.
   • Hobid.
   • Staatus-sündroom.
   • Liigne saavutusele orienteeritus, võistlemine, „naabrist parem“.

Koolitusel osalenu tunneb olulisemaid psühhosotsiaalseid ohutegureid nii tööl kui kodus; teab nende mõjust tööga rahulolule, produktiivsusele ning füüsilisele ja vaimsele tervisele ja oskab kavandada tegevusi olukorra parendamiseks.

Koolitaja:
prof emer. Mare Teichmann
PE Konsult, juhataja
Mare Teichmann on psühholoogiaprofessor emeritus. Tema teadustöö põhisuundadeks on tööstress, elukvaliteet (sh tööelu kvaliteet), kontrollkese ja e-õpe.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus ja puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.