Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise algkursus Tallinnas

Raamatupidamise algõpe kõigile, kes soovivad lähemalt kokku puutuda raamatupidamisega.
Majandusarvestuse Keskusel on üle 25. aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas.

Kiirkursustest eristub meie kursus eelkõige laiema teemaderingi käsitlemisega. Lisaks teooriale lahendatakse praktilise sisuga ülesandeid, antakse kodutöid ja kindlustatud on lektorite tagasiside erialaste küsimuste osas. Kodutöid saab esitada üle vaatamiseks maili teel ja neid kontrollitakse individuaalselt. Kuulaja saab endale kausta mahuka koolitusmaterjaliga, mis sisaldab lektorite loenguid, kursusel vajaminevat seadusandlust, sise-eeskirjade ja kontoplaanide näidiseid ning koduseid ja loengus lahendatavaid ülesandeid.

Loenguid salvestatakse ja puudutud tunde saab järele vaadata veebis (Youtube). Soovitame osalejatel käia kohal kõigis loengutes. Algteadmiste omandamine on kõige efektiivsem kontaktõppes. Loengud on üles ehitatud ja teemasid võetakse läbi järjekorras lihtsamalt keerulisemale. Kontaktõppes saab lektor individuaalselt anda täiendavaid selgitusi ja/või -ülesandeid, kui mõni teema osutub keeruliseks ning osalejal on võimalus kohapeal vajadusel esitada lisaküsimusi või saada abi ülesannete lahendamisel.

40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja kodused ülesanded annavad huvilistele hea võimaluse astuda esimesi samme raamatupidaja erialal. Kursuse hinna ja kvaliteedi suhtega on kuulajad alati rahule jäänud.

Sihtgrupp:

 • Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega.
 • Ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad.
 • Väikefirmade juhid ja raamatupidajad.
 • Ettevõtjad.
Programm õhtusel kursusel: Programm laupäevasel kursusel:
 • I – III ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
  • Sissejuhatus.
  • Raamatupidamise algtõdede tutvustamine.
  • Terminoloogia.
  • Bilanss.
  • Kahekordne kirjendamine.
  • Bilansis toimuvad muudatused.
  • Äriseadustik.
  • Äriühingute liigid.
  • Aktsia- ja osakapital.
  • Sissemaksed aktsia- või osakapitali.
 • IV – VI ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp
  • Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus.
  • Ostuarveldused.
  • Laoarvestus.
  • Inventuurid.
  • Dokumentatsioon.
  • Müügiarvestus.
  • Kulud.
  • Käibe- ja tulumaks.
  • Muudatused 2024.
 • VII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
  • Palgaarvestus.
  • Sotsiaalmaks.
  • Üksikisiku tulumaks.
  • Maksuvaba tulu arvestus 2024.
  • Töötuskindlustusmaksed.
  • Erisoodustused.
  • Töölähetused.
  • Isikliku sõiduauto kasutamise kulud.
  • Tööandja sõiduauto maksustamine 2024.
 • VIII ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp
  • Dividendide arvestus.
  • Rendiarvestus.
 • IX ja X ÕPPEPÄEV Lektor Margus Tirp
  • Põhivara, amortisatsioon.
  • Tootmise ülesanne.
 • XI ja XII ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
  • Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted.
  • Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne.
  • Pädevustest.
 • I ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
  • Sissejuhatus.
  • Raamatupidamise algtõdede tutvustamine.
  • Terminoloogia.
  • Bilanss.
  • Kahekordne kirjendamine.
  • Bilansis toimuvad muudatused.
 • II ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp
  • Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus.
  • Ostuarveldused.
  • Laoarvestus.
  • Inventuurid.
  • Dokumentatsioon.
  • Põhivara, amortisatsioon.
  • Tootmise ülesanne.
 • III ÕPPEPÄEV Lektor: Lektor Toomas Schipai
  • Äriseadustiku muudatused 2023.
  • Aktsia- ja osakapital.
  • Sissemaksed aktsia- või osakapitali.
  • Palgaarvestus.
  • Sotsiaalmaks.
  • Üksikisiku tulumaks.
  • Maksuvaba tulu arvestus 2024.
  • Töötuskindlustusmaksed.
  • Erisoodustused.
  • Töölähetused.
  • Isikliku sõiduauto kasutamise kulud.
  • Tööandja sõiduauto maksustamine 2024.
 • IV ÕPPEPÄEV Lektor: Margus Tirp
  • Müügiarvestus.
  • Kulud.
  • Käibe- ja tulumaks.
  • Muudatused 2024.
  • Dividendide arvestus.
  • Rendiarvestus.
 • V ÕPPEPÄEV Lektor: Toomas Schipai
  • Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted.
  • Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne.
  • Pädevustest.

 

Raamatupidaja algkursuse õppekava koostamisel oleme lähtunud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6. kursus lõpeb 20 küsimusest koosneva testiga ja osaleja saab tunnistuse, mis sisaldab käsitletud teemade loetelu.

Raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

 • on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;
 • oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;
 • on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;
 • omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;
 • oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
 • tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
 • oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

Koolitajad:
Toomas Schipai on lõpetanud TTÜ Majandusteaduskonna raamatupidamise ja finantsanalüüsi eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 1994.a. Majandusarvestuse Keskuse juhataja.

Margus Tirp lõpetanud Audentese Ülikooli rahvusvahelise finantsjuhtimise eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 2000.a. Vabakutseline lektor. Ettevõtja. PKL AS pearaamatupidaja kuni 2014.

Lisainfo:
Raamatupidaja algkursuse õppekava koostamisel oleme lähtunud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6. Kursus lõpeb 20 küsimusest koosneva testiga ja osaleja saab tunnistuse, mis sisaldab käsitletud teemade loetelu.

Osalejatele antakse koduseid ülesandeid, mida saab esitada lektoritele maili teel kontrollimiseks ja tagasiside saamiseks.

Kursuse maksumus sisaldab loengut ja jaotusmaterjale (ei sisalda kohvipause ja lõunat).
Meie kursustel osalenud ja selle eest tasunud füüsiline isik saab maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha arvata tasutud koolituskulud.

EM Majandusarvestuse OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Majandusarvestuse Keskus on täiskasvanute koolituskeskus, mis pakub majandusarvestuse alast alg- ja täiendkoolitust Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narva-Jõesuus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise algkursus Tallinnas