Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise algkursus Tallinnas

Raamatupidamise algõpe kõigile, kes soovivad lähemalt kokku puutuda raamatupidamisega.
Majandusarvestuse Keskusel on üle 20. aastane kogemus raamatupidamise algkursuse korraldamisel. Pikaajaline kogemus ja koolitusel osalejate poolt antud kõrge hinnang annab tunnistust sellest, et tegemist on ühe parima kursusega Eestis omasuguste seas.

Kiirkursustest eristub meie kursus eelkõige laiema teemaderingi käsitlemisega. Lisaks teooriale lahendatakse praktilise sisuga ülesandeid, antakse kodutöid ja kindlustatud on lektorite tagasiside erialaste küsimuste osas. Kodutöid saab esitada üle vaatamiseks maili teel ja neid kontrollitakse individuaalselt. Kuulaja saab endale kausta mahuka koolitusmaterjaliga, mis sisaldab lektorite loenguid, kursusel vajaminevat seadusandlust, sise-eeskirjade ja kontoplaanide näidiseid, raamatupidamise aastaaruande koostamise juhendit ning koduseid ja loengus lahendatavaid ülesandeid.

48 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja kodused ülesanded annavad huvilistele hea võimaluse astuda esimesi samme raamatupidaja erialal. Kursuse hinna ja kvaliteedi suhtega on kuulajad alati rahule jäänud.

Sihtgrupp:

 • Algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega.
 • Ühe valdkonnaga tegelenud raamatupidajad.
 • Väikefirmade juhid ja raamatupidajad.
 • Ettevõtjad.

Programm:

 • I Õppepäev Lektor: Toomas Schipai
  • Raamatupidamise algtõdede tutvustamine.
  • Terminoloogia.
  • Bilanss.
  • Kahekordne kirjendamine.
  • Bilansis toimuvad muudatused.
 • II Õppepäev Lektor: Toomas Schipai
  • Äriseadustik.
  • Aktsia- ja osakapital.
  • Sissemaksed aktsia- või osakapitali.
  • Palgaarvestus.
  • Sotsiaalmaks.
  • Üksikisiku tulumaks.
  • Maksuvaba tulu arvestus 2021.
  • Töötuskindlustusmaksed.
  • Erisoodustused.
  • Töölähetused.
  • Isikliku sõiduauto kasutamise kulud.
  • Tööandja sõiduauto maksustamine 2021.
 • III Õppepäev Lektor: Margus Tirp
  • Kassa- ja pangaoperatsioonide arvestus.
  • Ostuarveldused.
  • Laoarvestus.
  • Inventuurid.
  • Dokumentatsioon.
 • IV Õppepäev Lektor Margus Tirp
  • Müügiarvestus.
  • Kulud.
  • Käibe- ja tulumaks.
  • Dividendide arvestus.
 • V Õppepäev Lektor Margus Tirp
  • Põhivarade arvestus, amortisatsioon.
  • Tootmise ülesanne.
 • VI Õppepäev Lektor: Toomas Schipai
  • Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtted.
  • Raamatupidamise aastaaruande koostamise näidisülesanne. Pädevustest.

raamatupidaja algkursuse õppekava koostamisel oleme lähtunud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6. kursus lõpeb 20 küsimusest koosneva testiga ja osaleja saab tunnistuse, mis sisaldab käsitletud teemade loetelu.

Raamatupidamise algkursuse lõpetanu:

 • on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse testi;
 • oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist;
 • on tutvunud põhiliste arvestusvaldkondadega;
 • omandanud algteadmised investeerimisest ja finantseerimisest;
 • oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
 • tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
 • oskab leida lahendusi ettevõtet puudutavatele raamatupidamislikele küsimustele.

Koolitajad:
Toomas Schipai on lõpetanud TTÜ Majandusteaduskonna raamatupidamise ja finantsanalüüsi eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 1994.a. Majandusarvestuse Keskuse juhataja.

Margus Tirp lõpetanud Audentese Ülikooli rahvusvahelise finantsjuhtimise eriala. Majandusarvestuse Keskuse lektor alates 2000.a. Vabakutseline lektor. Ettevõtja. PKL AS pearaamatupidaja kuni 2014.

Lisainfo:
Raamatupidaja algkursuse õppekava koostamisel oleme lähtunud raamatupidaja kutsestandarditest 5 ja 6. Kursus lõpeb 20 küsimusest koosneva testiga ja osaleja saab tunnistuse, mis sisaldab käsitletud teemade loetelu.

Hind sisaldab: loenguid, mahukat jaotusmaterjali ja kohvipause.

NB! Kursusel osalemiseks tuleb esitada üks järgnevatest tõenditest:

 • Vaktsineerimiskuuri läbimist tõendav immuniseerimistõend koos isikut tõendava dokumendiga;
 • Tõend haiguse läbipõdemise kohta;
 • Negatiivne PRC-test, mis ei ole vanem kui 72 tundi;
 • Tervishoiuteenuse osutaja tehtud antigeenide kiirtest, mis pole vanem kui 48 tundi.
 • Kohapeal on võimalik osta ja teha enne loengu algust kiirtesti (5 €). Sel juhul tuleb arvestada 15-20 minutilise ajakuluga. Testi peab tegema kõigil esmaspäevadel – kokku 3 testi. 1 test kehtib E ja T ja ainult Tähetorni Hotellis.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Majandusarvestuse Keskus on täiskasvanute koolituskeskus, mis pakub majandusarvestuse alast alg- ja täiendkoolitust Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narva-Jõesuus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise algkursus Tallinnas