Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Riigihangete ABC

Koolituse eesmärk on omandada põhjalikud teadmised riigihangete õigest planeerimisest ja edukast läbiviimisest.

Põhjaliku ülevaate riigihangete õigest planeerimisest ja edukast läbiviimisest annab riigihangete õigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat Kaarel Berg. Praktilistele näidetele tuginevad soovitused õpetavad enim levinud vigade vältimist riigihangete korraldamisel.

Koolitus on kasulik nii hankijale kui ka pakkujale, kes soovib riigihangetel osaleda ning omandada selleks vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.

Sihtgrupp:
Koolitus on kasulik nii riigihangete korraldamisega tegelevatele hankija juhtidele ja spetsialistidele kui ka riigihangetel osalevate pakkujate esindajatele ja töötajatele, kes soovivad vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Riigihangete korraldamise üldised põhimõtted
  • Millisel eesmärgil hankemenetlust korraldatakse?
  • Millised on hankemenetluse läbiviimise üldised nõuded ja põhimõtted?
  • Kes on hankija, pakkuja ja taotleja?
  • Kuidas kindlaks teha, kas tegemist on hankijaga?
 • Hanke piirmäärad ja eeldatav maksumus
  • Millised on riigihanke korraldamise piirmäärad?
  • Kuidas määratleda eeldatavat maksumust?
  • Millistel eesmärkidel saab kasutada turu-uuringut?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Hankemenetluse liigid
  • Millised on hankemenetluse liigid ning millal võib neid kasutada?
  • Millised on hankemenetluse liigi ebaõige valiku tagajärjed?
 • Riigihanke alusdokumendid ning pakkumuse esitamine
  • Kuidas algab hankemenetlus ning kuidas avaldatakse riigihanke alusdokumendid ja kas neid on võimalik muuta?
  • Millest riigihanke alusdokumendid koosnevad?
  • Millised on nõuded pakkumusele?
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00-16.00 Pakkuja ja taotleja kõrvaldamine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste kontroll ja hindamine
  • Millistel alustel on lubatud pakkujat või taotlejat hankemenetlusest kõrvaldada?
  • Millistel juhtudel jäetakse pakkuja või taotleja kvalifitseerimata?
  • Millistel juhtudel tunnistatakse pakkumus vastavaks või lükatakse tagasi ning tunnistatakse edukaks?
 • Hankeleping ja raamleping ning hankelepingu muutmine
  • Kuidas eristatakse hankelepingut ja raamlepingut?
  • Kuidas toimub hankelepingu ja raamlepingu sõlmimine?
  • Millistel alustel on lubatud hankelepingut muuta?
 • 16.00–16.15 Kokkuvõte ja lühitest omandatud materjali kontrollimiseks

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab riigihanke põhimõisteid ja oskab neil vahet teha;
 • teab riigihangete korraldamise üldiseid põhimõtteid;
 • teab, millised on riigihanke korraldamise piirmäärad ja kuidas määratleda eeldatavat maksumust;
 • teab hankemenetluse liike ja nende valiku põhimõtteid;
 • teab, millest koosnevad riigihanke alusdokumendid;
 • teab, millised on pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise ja kvalifitseerimise alused;
 • teab, kuidas eristatakse hankelepingut ja raamlepingut ning kuidas toimub nende sõlmimine;
 • teab, kuidas viiakse läbi riigihanke vaidlustusmenetlus

Koolitaja:
Kaarel Berg
Vandeadvokaat Kaarel Berg töötab Advokaadibüroos Eversheds Sutherland Ots&Co. ning on spetsialiseerunud peamiselt kohtumenetluse ja vaidluste lahendamise, avaliku õiguse, sh keskkonnaõigus, planeerimisõigus ja riigihanked, ning kinnisvara valdkondadele.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Riigihangete ABC