Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Riigihanked praktikas – Kuidas selgitada välja sobivaim pakkuja?

Riigihangete edasijõudnute koolitus annab täiendavaid teadmisi riigihangete läbiviimiseks, nii pakkuja kui ka hankija vaatenurgast. Koolituse rõhuasetus on riigihangete läbiviimisega seotud tegevustel, sh hankedokumentide ja pakkumuse koostamisel ning parima pakkuja väljaselgitamisel.

Koolituse eesmärk on omandada täiendavaid praktilisi teadmisi riigihangete läbiviimisel, nii pakkuja kui ka hankija rollis.

Sihtgrupp:
Koolitus on kasulik nii riigihangete korraldamisega tegelevatele hankija juhtidele ja spetsialistidele kui ka riigihangetel osalevate pakkujate esindajatele ja töötajatele, kes soovivad omandada vajalikud teadmised hankeõiguse põhireeglitest.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Ettevalmistavad tegevused riigihanke läbiviimiseks ning hankedokumendid
  • Hankekorra väljatöötamine
  • Hankelepingu eeldatava maksumuse kindlaksmääramine
  • Hankemenetluse liigi valik
  • Kvalifitseerimistingimuste väljatöötamine
  • Vastavustingimuste ja tehnilise kirjelduse väljatöötamine
  • Hindamiskriteeriumite väljatöötamine
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Hankedokumentide avaldamine ja pakkumuse esitamine
  • Riigihanke avaldamine riigihangete registris
  • Hankedokumentide muutmine ja selle tagajärjed
  • Hankedokumentide läbivaatus ja vajadusel vaidlustamine
  • Ärisaladuse märkimine ja põhjendamine
  • Teise isiku vahenditele tuginemine pakkumuse esitamisel
  • Pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamine
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Riigihanke läbiviimine ja parima pakkuja väljaselgitamine
  • Pakkujate küsimustele vastamine
  • Kõrvaldamisaluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontroll
  • Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse kontroll
  • Pakkumuste hindamine ja parima pakkumuse edukaks tunnistamine
  • Pakkumuse tagasivõtmise tagajärjed

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab planeerida ettevalmistavaid tegevusi riigihangete läbiviimiseks;
 • oskab tulemuslikult koostada hankedokumente;
 • on teadlik hankeõiguse põhireeglitest.

Koolitaja:
Kaarel Berg
Vandeadvokaat Kaarel Berg töötab Advokaadibüroos Eversheds Ots & Co ning on spetsialiseerunud peamiselt kohtumenetluse ja vaidluste lahendamise, avaliku õiguse, sh keskkonnaõigus, planeerimisõigus ja riigihanked, ning kinnisvara valdkondadele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Riigihanked praktikas – Kuidas selgitada välja sobivaim pakkuja?