Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme. Lisaks sekretärialastele teadmistele tulevad kasuks ka raamatupidamislikud algteadmised.

Kui ka Sind huvitavad eelnevalt loetletud teemad, oled oodatud meie kursususele, mis koosneb kahest moodulist: sekretär-juhiabi ning raamatupidamine algajatele. Õppe eesmärgiks on anda praktilisi ja teoreetilisi teadmisi erialaseks tööks.

Sihtgrupp:
Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, assistendi või juhiabina.
Oodatud on ka need huvilised, kes on varasemalt omandanud algteadmisi bürootööst, et oma teadmisi täiendada või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest ning raamatupidamisest.

Teemad:

 • Sekretär-juhiabi mooduli teemad (26 õppepäeva):
  • sekretäride kutse-eetika;
  • ettevõtluse alused;
  • etikett ja ettevõtte esindamine;
  • tööalane korrektne eesti keel;
  • bürootöötaja arvutiõpe;
  • dokumendihaldus;
  • arhiivihaldus ja digitaalne arhiveerimine;
  • raamatupidamise ja personalitöö algdokumentide põhinõuded;
  • meeskonnatöö;
  • koosolekute korraldamine ja protokollimine;
  • organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus, kommunikatsiooni alused;
  • suhtlemis- ja koostööoskused;
  • konfliktijuhtimine ja läbirääkimised;
  • tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites;
  • tööõigus;
  • projekt organisatsiooni töös ja selle juhtimine;
  • eduka kliendisuhtluse ja müügi võtmetegevused;
  • mõjusa e-kirja ja müügipakkumise koostamine;
  • kõnekunst ja meedia suhtlus.
 • Raamatupidamine algajatele mooduli teemad (10 õppepäeva):
  • kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
  • majandustehingute kirjendamine kontode abil;
  • dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine;
  • kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;
  • müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;
  • käibemaksu arvestus;
  • ostuarvete takseerimine, registreerimine;
  • põhivara arvestuse pidamine;
  • töötasu arvestuse algdokumendid. Tasude maksustamine ja väljamaksmine;
  • maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;
  • kulude ja tulude arvestus;
  • bilansi ja kasumiaruande koostamine;
  • omakapitali arvestus ja omakapitali muutuste aruande koostamine;
  • Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid

Vaata ka koolituse õppekava

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

 • juhindub töös dokumentide haldamise ja arhiveerimise põhimõtetest;
 • järgib protokolli ja etiketti;
 • arvestab oma töös klienditeeninduse põhimõtteid sise-, välis-, erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel;
 • korraldab raamatupidamist järgides Raamatupidamisseaduses ja muude sõigusaktides sätestatut;
 • teab kuidas täita ja esitada maksudeklaratsioone, koostab juhendamisel raamatupidamise põhiaruandeid.

Koolitajad:
Anne Roosipõld

Anne on pikaajalise kogemusega koolitaja-andragoog, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud. Oskab hinnata raamatukogutöötajate tööd professionaalse kliendi vaatevinklist. Anne on raamatute “Restoraniteenindus” ja “Toitlustamise alused” kaasautor; viinud läbi erinevaid etiketialaseid koolitusi ja teeninduskoolitusi.

Anneli Zirkel
Anneli on meie koolitusosakonna juhataja ja juhatuse liige. Tal on ligi viieteistkümne aastane praktiline kogemus ettevõtte juhtimises ja töö korraldamises. Ettevõtluse ja projektijuhtimise koolitajana töötab Anneli Reiting Koolituskeskuses alates 2002. aastast.
Anneli Zirkel on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi rahvatervises, ta omab täiskasvanud koolitaja tase 7 kutset.

Ants Kuningas
Ants Kuningas on lõpetanud Akadeemia Nord (Tallinna Ülikool) Õigusteaduse eriala. Ta on büroo A. Kuningas ja partnerid juhatuse liige ja tegevjurist. Tegutseb tsiviilõiguse, maksuõiguse ja karistusõiguse valdkonnas.

Evelin Jõgar
Evelin lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Juba ülikooliõpingutest alates on ta tegutsenud aktiivselt juriidilistel ametikohtadel erinevates organisatsioonides. Kõige pikaajalisem ja viimane töökogemus pärineb pangandusest, kus Evelin tegeles 11 aasta jooksul panga juhtide ja võtmeisikute igapäevase nõustamisega ning asjaajamise ja õigusteenistuse valdkonna juhtimisega. 2014. aastal asutas Evelin aga Tartus omanimelise õigusbüroo, mis pakub juriidilist abi eeskätt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Koolitusalane koostöö OÜ-ga PR Reiting algas 2015. aastal.

Irena Lümat
Irena on lõpetanud Audentes-Mainor Ülikooli ärikorralduse eriala spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele ja Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži sotsiaalteaduste magistriõppe. Omab arhivaari kutsetunnistust. Reitingu lektor alates 2000. aastast

Kaija Velmet
Kaija on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti ja soomeugri filoloogia eriala 2002. aastal. Ta on töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Kaija Velmet on 2010. aastast ka Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA trükiste keeletoimetaja. Viimane raamat, mis Kaija Velmeti keeletoimetaja pilgu alt trükivalgust näinud, on 2017.aasta lõpus ilmunud Andres Adamsoni raamat “Pärnu 100 kogukonda”. Täiskasvanutele on Kaija Velmet eesti õigekeelsuse reegleid ja soovitusi meenutanud 2012. aastast. Keeletoimetajana peab ta küll oluliseks, et koma oleks paslikul kohal ja tähed sõnas õiges järjekorras, kuid vähemalt sama oluline on hea keelekasutus. Nii kõneldud kui kirjutatud tekst peaks kõnetama, olema ilus ja ladus. Laitmatu ametikeel ei pea kubisema kantseliidist. Vastupidi – mida selgemini väljenduda, seda ladusam on koostöö ja kiirem tulemus. Ja kui siia juurde liita teadmine, et täiskasvanud õpivad mitte sellepärast, et peab, vaid sellepärast, et on tahtmine, siis ongi kõik võimalik.

Jane Suvi 
Jane on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutsemagistrantuuri. Ta on Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Kauaegne Reitingu eesti keele lektor. Andragoog 6.

Kaja Rästas
Kaja on lõpetanud Tallinna Ülikooli näitejuhtimise eriala ning töötanud aastaid keskastme juhina. Oma koolitustel pakub Kaja võimaluse inimestel vabaneda esinemiskrambist ning seeläbi leida endas ressurssi veenvamaks esinemiseks. Üheskoos leitakse üles need vaimsed ja füüsilised komistuskivid, mis ei ole seni lasknud edukalt avalikult üles astuda. Ükskõik, kas publikuks on väike auditoorium kolleege või suur saalitäis võhivõõraid.

Kayvo Kroon
Kayvo on Eesti Maaülikooli sotsiaalteaduste magister, kes on kogu oma täiskasvanud elu veetnud ühel ja teisel moel arvutitega tegeledes. Arvutialaste koolitustega alustas juba 1990. aastal õppides tollal Tartu ülikooli füüsikateaduskonnas. Sellele järgnesid lektori ja administreerimise aastad Primex Mentori, Fontese ja Audentese erakoolide Tartu filiaalides. Nüüdseks põhitöökohaks on ITK nõuniku ametipost Elva Linnavalitsuses.

Margus Rosin
Margus on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe infotehnoloogia juhtimise erialal. Õpetanud Tallinna Ülikoolis infoturbe haldust. ISO 27001 infoturbe audiitor.

Mai Timmi
Mai on lõpetanud Tallinna Ülikoolis andragoogika (BA) ja hariduse juhtimise (MA) erialad. Samuti on ta läbinud suhtlemistreeneri väljaõppe. Mai on töötanud täiskasvanuhariduse valdkonnas alates 2005. aastast, töötades nii mittetulundusühendustes (projektijuhi, koolitaja, koolituskeskuse juhatajana) kui ka avalikus sektoris täiskasvanuhariduse valdkonna arendamisega seotud ametikohtadel.
Mai iseloomustab ennast nii: “Mulle meeldib töö inimestega – julgustades neid end arendama ning mõtlema ja lähenema teemadele harjumuspärasest erinevalt”.

Krista Haak
Krista on pikaajalise kogemusega õppejõud organisatsiooni ja juhtimise valdkonnas. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise magistriõppe ja õppinud ühe õppeaasta juhtimise erinevaid valdkondi Pennsylvania ülikoolis USA-s. Lisaks headele teoreetilistele teadmistele on Krista Haak kogenud praktik, kes on töötanud haridusjuhina üle 15. aasta. Töö käigus on suurel hulgal tulnud lahendada meeskonnatööga seotud erinevaid küsimusi, mille pinnalt on hea tuua huvitavaid kaasusi ja nende erinevaid lahendusi ka klassiruumi.

Leelo Saar
Leelo on lõpetanud ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala (BA) Tartu Ülikoolis. Ta on alates 2012.a praktik personalivaldkonnas, omab kogemusi kontoritöö igapäevasest haldamisest kuni ettevõtte arendustegevuseni. Leelole meeldib töö inimestega ja inimestele. Leelol on personalispetsialisti tase 5 kutsetunnistus.

Martin Toding
Martin omab Eesti Põllumajandusülikooli sotsiaalteaduse magistri kraadi, on OÜ Scholar tegevjuht ja Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud. Reitingu ettevõtluskoolituse põhilektor aastast 2008.

Marge Kriisa
Marge on üle 15 aasta töötanud raamatupidamisteenust pakkuvates ettevõtetes ning seetõttu kokku puutunud erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete raamatupidamisega. Hetkel omandab Marge Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ja ökonoomika erialal magistrikraadi. Marge on üle seitsme aasta tegutsenud täiskasvanute koolitajana (Täiskasvanute koolitaja tase 5) raamatupidamise, ettevõtluse ning finantsplaneerimise valdkonnas.

Veronika Kruustik
Veronika on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Kvaliteedijuht- siseaudiitor erinevates ettevõtetes aastast 2005. Täna töötab 3 standardiga: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, EVS 18001: 2007 (OHSAS). Peamisteks tööülesanneteks integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Lisaks on Veronikal ka töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus.
Alates oktoober 2006 OÜ Reiting PR dokumendihalduse ja töökeskkonna lektor.
Tööinspektsiooniga aktiivne koostöö aastast 2012. Eesti Kvaliteediühingu liige.
Avaldanud artikli teemal ”Kuidas korraldada organisatsioonis töötervishoidu” (Äripäeva ajakirjas ”Personali Praktik”, 12/2012)

Piret Tegova on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala ja Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiilikunsti eriala. Ta on töötanud kunstniku ja õmblejana, aga ka etiketi, reklaami ja käsitöö õpetajana Tartu Kutsehariduskeskuses. Piret töötab igapäevaselt Tartu Rahvaülikoolis koolitusjuhina. Juba alates 2006. aastast on Piret õpetanud etiketti ja ametieetikat Koolituskeskuses Reiting. 2008. aastal omistati talle Tartumaa Aasta Koolitaja tiitel.

Tiiu Sarapuu on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonna organisatsioonikäitumise magistratuuriõppe. Ta on pühendanud personalijuhtimise valdkonnale enam kui 15 tööaastat, eriti on teda paelunud organisatsiooni ja personali arendusega seotud tööd. Töötanud lektorina Ettevõtluskõrgkoolis Mainor.

Ülle Mugu
Ülle on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistrina. Ta on personalijuhtimises nii teoreetik kui ka praktik: omab rakenduspsühholoogia ning personalijuhtimise rakenduslikku kõrgharidust ning on teinud personalitööd erinevates organisatsioonides üle 10 aasta. Ülle loengud ei ole kuivad ja igavad teooriatunnid vaid on illustreeritud värvikate ja humoorikate näidetega igapäevaelust. Lemmikmoto: “Sinu elukvaliteet ei sõltu sellest, mis Sinuga elus juhtub, vaid sellest, kuidas Sa seda enda jaoks tõlgendad” (L. Tolstoi)

Lisainfo:

 • Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.
 • Edukatele lõpetajatele tunnistus!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.