Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Soojuspumbad

Koolituse eesmärk on anda ülevaade soojuspumpade tööpõhimõttest ja liikidest, kasutuskohtadest ning -võimalustest.

Sihtrühm:
Insenerid, ehitajad, kinnisvaraarendajad, lõppkliendid

Teemad:

  • soojuspumpade tööpõhimõte, efektiivsuse mõjutajad, kasutusalad
  • soojuspumpade komponendid
  • soojuspumpade liigid, erinevad energiaallikad soojuspumpade jaoks
  • soojuspumpade dimensioneerimine ja valik
  • soojuspumbad rekonstrueeritavates hoonetes, sidumine teiste kütteliikidega

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab, kuidas soojuspumbad töötavad
  • teab erinevaid soojuspumbaliike ning mis mõjutab nende efektiivsust
  • teab, kuidas soojuspumpasid dimensioneeritakse ja mida tuleb seal silmas pidada
  • oskab pöörata tähelepanu soojuspumba valikuks vajalikele tingimustele ja sidumisel teiste kütteliikidega

Koolitaja:
Imre Hõrak
, Airwave OÜ suurprojektide müügiinsener, diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
Imre Hõrak omab märkimisväärset kogemust nii projekteerimisest kui KVJ süsteemide ehitamisest ja ekspertiisidest. Viimased 5 aastat on ta töötanud Airwave OÜ-s suurprojektide müügiinsenerina, kus tema põhitööks on nõustada igapäevaselt KVJ projekteerijaid, lõppkliente, investoreid. Imre Hõrak on peamiselt keskendunud oma töös erinevatele soojuspumba- ja jahutusseadmete lahendustele, samuti energiasäästule ning kliendi soovide maksimaalsele realiseerimisele.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Soojuspumbad