Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Soome tööohutuskaardi (“rohelise kaardi”) koolitus

Soome tööohutuskaart (nn roheline kaart ehk työturvallisuuskortti) on Soomes väljatöötatud riiklik meede tööohutuse edendamiseks.
Koolituse edukas läbimine on eelduseks peamiselt Soome ja ka teistesse Põhjamaade ettevõtetesse tööle kandideerimisel.

Sihtgrupp
Soomes, Rootsis, Norras, Taanis töötavad või sinna tööle siirduvad töötajad (näiteks ehitajad, autojuhid, koristajad, keevitajad jt)

Eesmärk
Anda ülevaade Soomes ja teistes Põhjamaades kehtivatest töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdedest ning ühisele töökohale omastest ohtudest.

Kursuse sisu:

 1. Ühine tööpaik:
  • ohutus,
  • tellija/teenuse osutaja tehtav valik,
  • lepingu koostamine,
  • tellija,
  • teenuse osutaja,
  • renditöö,
  • riskianalüüs,
  • töökaitsega seotud vastutused,
  • tööandja vastutus ja kohustused,
  • ühise tööpaiga töökaitse organisatsioon,
  • töötervishoid.
 2. Ühine ohutus:
  • põhimõte null ohutusest,
  • majanduslikud mõjud,
  • riskijuhtimine,
  • koormustegurid.
 3. Tutvustuse läbiviimine ühises tööpaigas, tutvustusprogrammi sisu.
 4. Turvaline tööpäev:
  • töövahendite ja masinate ning seadmete kasutamine,
  • tõstetööd,
  • töötamine objektil, kus on kukkumisoht,
  • töötamine suletud ja kitsas ruumis,
  • kemikaalidest lähtuva ohu arvestamine,
  • muud eritööd,
  • tööpäeva lõpetamine ühises tööpaigas.
 5. Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tegutsemine häireolukorras, hädaabikõne, gaasioht.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • teab Põhjamaades töötades oma õigusi, kohustusi ja vastutust
 • tunneb Põhjamaade tööohutusalast seadusandlust ja oskab neid rakendada
 • teab, kuidas ohtusid ennetada
 • tunneb ära ühisel töömaal esineda võivad ohud
 • oskab valida ohutud töövõtted

Koolitaja:
Evelin Martin
On üle 10 aasta töötanud erinevates valdkondades (toidu-, puidu-ja metallitööstuses) töökeskkonnaspetsialistina. Enne koolitaja teekonna algust töötas Tartu maakonnas tööinspektorina. Koostöös Juunika Koolitus OÜ-ga pakub ta ettevõtetele töökeskkonnaalast konsultatsiooni- ja audititeenust. On Räpina Aianduskoolis tööohutus-ja töötervishoiu õpetaja. Ta on läbinud andragoogika koolituse ning omab vastavat kompetentsi täiskasvanute koolitamise valdkonnas. Veel on läbinud kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO9001 koolituse ning juurutanud ettevõttes selle kasutamist.

Lisainfo:
Koolituspäeva lõpus sooritavad osalejad kirjalikult valikvastustega testi. Peale koolituse läbimist ja testi sooritamist väljastatakse elektrooniline tunnistus, mis annab õiguse koheselt alustada tööga ning kehtib üks kuu. Edukalt koolituse läbinule väljastatakse plastikust tööohutuskaart (työturvallisuuskortti), mis kehtib 5 aastat. Lisaks registreeritakse koolituse läbinu Soome Tööohutuskeskuses (Työturvalisuuskeskus). Soome tööohutuskaart (työturvallisuuskortti) jõuab Soome Tööohutuskeskusest Eestisse 3-4 nädala jooksul peale kaartide tellimist. Kaartide saabumisel saadetakse kaart koolitusel osalenule tähitud postikirjana.

Hind sisaldab: Interaktiivne teooriakoolitus, õppematerjalid ja plastikust tööohutuskaart (työturvallisuuskortti).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Soome tööohutuskaardi (“rohelise kaardi”) koolitus