Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Spetsialistist juhiks 2

Kuidas juhina eesmärgistada ja mõõta iseenda ning oma organisatsiooni tegevust?
Spetsialistist juhiks 2 koolitus keskendub strateegilisele planeerimisele, eesmärkide seadmisele ning tulemuste mõõtmisele, aidates praktiseerivatel juhtidel näha tervikpilti tulemuste saavutamiseks.

Koolitus on heaks täienduseks Spetsialistist juhiks koolitusele.

Juhi töö peamiseks sihiks on planeerida, kavandada, seada eesmärke ning vastustada nende täitmise eest. Enamasti ollakse keskendunud eelkõige finantsnäitajatele, nagu tulud-kulud, kasum, turuosa jms – kaotades fookuse tervikvaatelt.

Ettevõtted ja organisatsioonid on keerukad mehhanismid, kus finantstulemused ning klientide rahulolu sõltuvad iga töötaja panusest. Kõige selle taustal peab organisatsioon olema hästi struktureeritud, edukalt juhitud ning suuteline olema ka innovaatiline, tulemuslik ja efektiivne. Seetõttu on võtmetähtsusega mitmed juhi oskused: näha eesmärgistamisel ning tulemuste mõõtmisel kaugemale kasumist ja turuosast, mõjutada, mõõta ja tagasisidestada tulemuslikkust, hallata kogu tervikut unustamata ära peamisi ärilisi huve ning oskus panna kõiki töötajaid mõistma nende rolli organisatsiooni toimimises.

Lahendus peitub oskuslikus ja terviklikus eesmärgistamises – luues tervikvaate töötajatest, toodetest/teenustest, klientidest ja ettevõtte arengust. Alati ei piisa vaid sellest, et juht teab ja teadvustab endale seatud eesmärke. Lisaks on vaja teada ja osata luua seoseid, kuidas need eesmärgid on kooskõlas organisatsiooni kui terviku strateegilise arenguga. Mis on isiklike tööalaste eesmärkide roll suures pildis? Kuidas mõista organisatsiooni toimimist laiemalt, igale töötajale seatud eesmärkide taustal? Need ja paljud teised küsimused saavad koolituse käigus vastuse ning osalejad teavad, kuidas juhina mõista planeerimise ning kavandamise vajalikkust oma ettevõttes.

Koolituse eesmärgid:

 • anda terviklik ülevaade strateegilisest planeerimisest, eesmärgistamisest ja selle seotusest juhile pandud ootustega;
 • selgitada eesmärkide seadmise vajalikkust ning praktikat strateegilisel ja taktilisel tasandil;
 • õppida tundma ja kasutama Tasakaalus Tulemuskaardi (TTK) mudelit strateegilise juhtimise ja eesmärgistamise tööriistana;
 • rakendada TTK-d igapäevaelus eesmärkide seadmisel ja nende mõõtmisel.

Sihtgrupp. Koolitusele on oodatud:             

 • spetsialistist juhiks koolituse läbinud osalejad;
 • erinevate tasandite juhid nii avalikust kui ka erasektorist;
 • ettevõtjad, projektijuhid – kõik, kes puutuvad oma töös kokku eesmärkide seadmise, mõõtmise ja strateegilise planeerimisega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid juhina edasi areneda, õppida kasutama erinevaid juhtimise „tööriistu“?
 • Kas tunned, et Sinu igapäevategevuse eesmärgistamine ning tulemuste mõõtmine vajab tähelepanu?
 • Kas soovid saada terviklikumat ning täpsemat ülevaadet oma organisatsiooni/üksuse tegevusest läbi selgete eesmärkide ning nende mõõtmise?
 • Kas tunned, et vajaksid uusi teadmisi planeerimise ja kavandamise valdkonnas?

Programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
 • 09:45 – 11:30 Eesmärgistamine ja planeerimine kui juhi peamisi osategevusi
  • Eesmärgistamise ja planeerimise vajalikkus
  • Kavandamine strateegilisel vs juhi tasandil
  • Eesmärkide seadmine ja nende mõõtmine praktikas
  • SMART mudel eesmärgistamisel
  • Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja praktilised ülesanded. Iga osale saab sõnastada iseendale seatud eesmärke ning leida nende mõõtmiseks vajalikud moodused.
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Strateegiline juhtimine ettevõttes
  • Strateegilise planeerimise vajalikkus ja meetodid
  • Tasakaalus tulemuskaardi (TTK) mudel strateegilise juhtimise tööriistana
  • Kasutatavad meetodid: loengu ja diskussioon TTK selgitamiseks
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Tasakaalus Tulemuskaardi mudeli praktiline rakendamine
  • TTK praktiline töötuba iga osaleja ettevõtte ootustest lähtuvalt
  • Kasutatavad meetodid: praktilised harjutused individuaalsel/grupitöö tasandil
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Isikliku, üksuse ja ettevõtte eesmärkide sidumine tervikuks
  • Kolme eri tasandi eesmärkide loomise ja mõõtmise terviklikkus
  • Muud võimalused eesmärkide püstitamiseks ja nende mõõtmiseks
  • Probleemid ning takistused eesmärgistamisel, mõõtmisel ning hindamisel
  • Kasutatavad meetodid: diskussioon

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab juhtimise kui tegevuse mõõtmise vajalikkust ja oskab seda siduda igapäevatööga;
 • oskab seada eesmärke nii iseendale kui ka oma juhitavale organisatsioonile või allüksusele;
 • oskab kasutada Tasakaalus tulemuskaardi mudelit planeerimise ja kavandamise tööriistana;
 • suudab luua seoseid eesmärkide, tegevuste ja tulemuste vahel;
 • oskab vaadata ettevõtte tegevust tervikliku mehhanismina.

Koolituse õpiväljundite saavutamist hinnatakse harjutamise, arutelude ja praktiliste ülesannete käigus. Iga osaleja saab koolitusel harjutada eesmärgistamist nii iseenda tegevuse mõõtmisel kui ka laiemalt organisatsiooni tasandil.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitaja:
Kristo Krumm

Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja
Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal. Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005.
Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Suurimad teadmised ja kogemused finantsjuhtimise vallas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada olid säästmis- ja investeerimistooted.
Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Mitmete ettevõtete käivitamine ja nende edukas realiseerimine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Spetsialistist juhiks 2