Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid

Koolituse eesmärk on mõista ja teadvustada spetsialistist juhiks saamisega kaasnevaid rollimuutuseid, omandada juhile vajalike suhtlemiskompententse ja teadmisi ning praktilisi tööriistu heaks juhiks olemiseks.

Spetsialistist meeskonna juhiks saamisel tekib vajadus omandada uus tööroll ja sellest tulenevalt uued suhtlemisoskused. Koolitusel käsitleme peamiseid suhtlemiskompetentse, mida juhil vaja läheb ning kuidas ennast kehtestada ja toetada rahulolu teket meeskonnas, kus just oldi ise spetsialist. Lisaks arutleme, kuidas muuta fookust kogenud spetsialisti ülesannetelt juhtimisvaldkonnale ning kuidas toetada enda kui juhi identiteedi arengut.

Sihtgrupp:
Spetsialistid, kes on lähiajal saanud või saamas juhiks; alg- ja keskastme juhid.

Programm:

 • 9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Millised on juhi ja spetsialisti põhilised rollierinevused ja –ootused?
  • Juhi roll, rolliidentiteet ja rolliootused
  • Rollide teisenemise kui muutuse käsitlemine
  • Võimalikud psühholoogilised väljakutsed spetsialisti rollist juhi rolli minekul
 • 11.30-11.45 Kohvipaus

 • 11.45-13.15 Millised on juhile vajalikud suhtlemiskompetentsid?
  • Vastutustundlik keelekasutus juhina
  • Teadlik delegeerimine
  • Konstruktiivse tagasiside andmine
  • CORBS tagasiside mudel
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30 Kehtestav käitumine ja rahulolu tekkimise toetamine meeskonnas
  • Juhtimine rahulolu luues või rahulolematusega võideldes
  • Emotsioonide juhtimine
  • Kehtestava käitumise alused
  • Juhi 4 häält (M. Atkinson)
  • 4 kõrva mudel (F. Schulz von Thun)

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • on teadlik, missugused on juhi ja spetsialisti rolli erinevused ning võimalikud väljakutsed ühest rollist teise minekul;
 • teab ja mõistab, missugused suhtlemiskompetentsid on juhina olulised;
 • on harjutanud juhile vajalikke suhtluskompetentside kasutamist;
 • on tutvunud CORBS tagasiside mudeliga, kehtestava käitumise ja vastutustundliku keelekasutuse alustega;
 • oskab ennast kehtestada ja tagasisidet anda.

Koolitaja:
Merit Lage
on koolitajana tegev alates 2007. aastast. Lisaks töötab gestaltpsühhoterapeudina ning töönõustaja, coachi ja superviisorina. Omab magistrikraadi kasvatusteadustes. 2014  lõpetas ta  kliinilise gestaltpsühhoterapeudi väljaõppe Taanis: International Gestalt Institute of Scandinavia. 2018. a esimesel poolel lõpetab coachi ja superviisori õpingud Rahvusvahelises Supervisiooni ja Coachingu instituudis.
Merit juhindub töös põhimõttest, et oma potentsiaali avastamine juhina ning meeskonnana tõstab inimeste pühendumise taset ning toob kasu organisatsioonile.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Spetsialistist juhiks: suhtlemiskompetentsid