Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Suhtlemine lapsevanemate ja lastega

Koolituse eesmärk on analüüsida lapsevanemate erinevaid käitumismustreid ja leida võimalusi positiivse kontakti loomiseks ja säilitamiseks; harjutada suhtlemistehnikaid eri vanuses ja muredega laste abistamiseks.

Sihtrühm: kõik, kes puutuvad oma töös kokku nii laste kui ka lastevanematega, laste- ja noortelaagrite korraldajad ja läbiviijad, juristid, meditsiinitöötajad, noorsootöötajad, treenerid, laagrikasvatajad ning juhatajad ja teised noortega tegelevad inimesed.

Koolituse sisu:

 • laste arengulised eripärad ja nende väljendusviisid laagris. Sekkumist vajavad käitumuslikud ja emotsionaalsed olukorrad ja kriisireaktsioonid;
 • kontakti saamine kinniste lastega psühholoogiliste nõustamisvõtete abil;
 • laagrijuhtide võimalused keerukates ja/või konfidentsiaalsetes situatsioonides lapse abistamiseks;
 • lapsevanemate erinevad käitumismustrid: mis on nende varajatud eesmärgid/ootused/motivatsioon ning kuidas sellega toime tulla;
 • positiivse kontakti loomise põhimõtted nii verbaalsel kui mitteverbaalsel tasandil;
 • lapsevanemate vastuoluliste nõudmiste, hoiakute ja eelarvamustega toimetulek erinevate suhtlemistehnikate abil;
 • toimetulek keerukate lapsevanematega (nt agressorid, manipulaatorid, kaebajad, agitaatorid);
 • emotsionaalsus: mis on tegelikult negatiivsete emotsioonide aluseks ja millistes olukordades sekkuda, millistes mitte;
 • väärtus-, vajadus- ja suhtlemiskonfliktid – kas ja kuidas on võimalik neid lahendada;
 • laagrikorraldajate toimetulek iseenda ambivalentsete tunnetega lapsevanemate suhtes.

Koolituse läbimisel osaleja:

 • teab lapse arengulisi eripärasid ja planeerib enda suhtlemisalaseid tegevusi vastavalt sellele;
 • teadvustab lapsevanemate erinevate käitumismustrite põhjuseid;
 • planeerib iseenda suhtlemisalaseid tegevusi positiivse kontakti loomiseks ja säilitamiseks;
 • teab keerukate lapsevanematega toimetuleku võimalusi ja erinevate konfliktitüüpide erinevusi ning sekkumisvõimalusi.

Õppemeetod:
testid, grupitööd, rollimängud, praktiliste psühholoogiliste ja coaching’u meetodil kasutatavate tehnikate harjutamine individuaalselt ja grupis.

Koolitaja:
Marju Koor, MSC (Psühholoog)

Psühholoog; suhtlemis- ja motivatsioonitreener sertifitseeritud DiSC® konsultant ja koolitaja. Koolitaja lõpetas TÜ psühholoogia eriala 2002 a. ning spetsialiseerumisega arengupsühholoogiale kaitses magistri-kraadi 2010 a. Viimased 12 a. on töötanud psühholoogi ja koolitajana ning viinud läbi suhtlemis-, meeskonna-, stressijuhtimis- ja motivatsioonialaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele. Omab täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. 2014 a. omandas suhtlemistreeneri ja 2017 a. motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni. Käesoleval aastal sai koolitaja DiSC sertifitseeritud konsultant ja koolitaja.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Suhtlemine lapsevanemate ja lastega

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.