Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Suhtlemine patsiendiga – Kuidas tulla paremini toime keerulistes olukordades?

Õppe eesmärk on anda teadmised olulistest suhtlemist mõjutavatest teguritest erinevates olukordades

Koolituse sisu:

 • Suhtlemise etapid ning nende teadvustamine.
  • Millisel etapil määratakse suhtluses alluva ja juhitava roll?
  • Kuidas targalt suhtlust juhtida?
  • Robert Diltsi tunnetuslikud tasandid
 • Mille poolest see erineb teistest käitumisviisidest.
  • Enesekehtestamiseks vajalik keele ja kehakeele kasutus
  • Kuidas suhelda probleemsete inimestega?
  • Millises olukorras on enesekehtestamine vajalik ja millistes on kohatu?
  • Miks on meil raske öelda EI ja kuidas sellest üle saada?
  • 5 erinevat viisi öelda EI
 • Neli sotsiaalset inimtüüpi. Miks me teineteist ei mõista?
  • Kuidas inimesed erinevates situatsioonides käituvad?
  • Kuidas neid inimtüüpe tundes tulemuslikult suhelda?

Õppemeetodid: loeng, arutelud, testid, harjutused ja erinevate olukordade läbitöötamine.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab, kuidas käituda erinevates suhtlemisetappides arvestades sotsiaalseid inimtüüpe
 • Teab enesekehtestamise erinevaid viise tava- ja keerulises olukorras

Õppe kogumaht: 4 akadeemilist tundi, millest 2 akadeemilist tundi loeng ja kuni 2 akadeemilist tundi arutelud, rühmatööd, testid, küsimustele vastamine

Koolitusmaterjalid: koolitaja poolt koostatud õppematerjalid, mis edastatakse osalejale elektrooniliselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% kontaktõppetundides.

Hindamismeetod: Eneseanalüüs. Tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on teinud eneseanalüüsi. Saanud tagasiside.

Hindamine on mitteeristav.

Koolitaja:
Helle Kahroon täiskasvanuid koolitanud 19 aastat. Klienditeeninduse, suhtlemise, ajajuhtimise, stressijuhtimise ja eneseregulatsiooni teemadel on Helle Kahro koolitanud viimased 17 aastat. Täienduskoolitustel käib Helle Kahro iga aasta. Helle Kahro on NLP Master Practitioner ja Master Coach.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Suhtlemine patsiendiga – Kuidas tulla paremini toime keerulistes olukordades?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.