Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tark mikromanageerimine

Koolitusel omandame teadmised ja oskused targast ja tulemuslikust mikromanageerimisest.

Täna, kus organisatsioonid on pidevas muutumises ja operatiivses tegutsemises, on juhile uus väljakutse olla hea mikromanageerija. See seab juhi olukorda, kus infovahetus peab olema operatiivne, konkreetne ja usaldust tekitav samal ajal kui selline viis juhtida võib mõjuda inimestele kontrollivana. Mikromanageerimisel on aga koostööle ja tulemustele väga positiivne mõju nagu detailsus, proaktiivsus ja tähtaegades püsimine. Need on omadused, mis toetavad paljude otsuste tegemisel ja strateegiliste eesmärkide saavutamisel.

Eesmärk:
Omandada baasteadmised ja praktilised võtted mikromanageerimise tulemuslikuks rakendamiseks.

Sihtgrupp:
Tippjuhid, keskastmejuhid, juhtivad spetsialistid, meeskonnajuhid.

Programm:

 • 09.45-10.00 Kogunemine
 • 10.00-11.30 Mis on mikromanageerimine?
  • Mis on see, mis häirib kogenud töötajaid juhtimise juures kõige rohkem?
  • Mis on see, mida alustav töötaja kõige enam juhilt ootab?
  • Juhtimise mõiste ja funktsioonid
  • Mikromanagement – mis see on?
  • Mikromanagemendi eelised
  • Mikromanagemendi teostamise tüüpilised vead
 • 11.30-11.45 Paus
 • 11.45-13.15 Tark mikromanageerimine
  • Mikromangeerimise roll juhtimises
  • Missugustes olukordades tuleks mikromanageerimist kasutada?
  • Töötaja ettevalmistamine juhiga koostööks
  • Juhi roll mikromanageeriminel
  • Vahejuhi kaasamine mikromanageerimise rakendamisel
 • 13.15-14.00 Lõunapaus
 • 14.00-15.30 Mikromanageerimine praktikas
  • Kaasuse lahendamine mikromanageerimise vaates
  • Meie/minu ettevõtte valdkonnad ja/või olukorrad, kus mikromanageerimine oleks vajalik
  • Meie/minu ettevõtte valdkonnad ja/või olukorrad, kus mikromanageerimist ei oleks mõistlik rakendada
  • Mikromanageerimise protsess ja töövõtted
 • 15.30-15.45 Kohvipaus
 • 15.45-17.00 Psühholoogilised aspektid mikromanageerimisel
  • Inimese psüühika peamised toimemehhanismid
  • Minapilt, maailmapilt ja ettekujutused ning nende juhtimine
  • Ratsionaalsus ja emotsioonid
  • Seisundi juhtimise baasvõtted
  • Kuidas tagada töötajate töömotivatsioon ja sooritusvõime mikromanagemendi tingimustes?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, mis on mikromanagement ja kuhu see asetub terviklikus juhtimisportfellis;
 • on kaardistanud peamised vead, mida mikromanageerimisel tehakse ja oskab neid teadlikult vältida;
 • mõistab, kuidas inimeste psüühika ja füsioloogia reageerib juhtimisvigadele ning kuidas juhtida iseenda ja töötajate seisundit;
 • teab, kuidas mikromanageerida nii, et see tagab töötajate töö- ja sooritusvõime.

Koolitaja:
Margus Alviste
on juhtimistreener ja organisatsioonikonsultant, kes on koolitusturul tegutsenud alates 1995. aastast. Ta on jaganud oma teadmisi ja kogemusi rohkem kui 1000 organisatsiooni, sh nii kohalikes kui rahvusvahelistes, avalikes, era- kui ka kolmandas sektoris. Margus on esinenud paljudel konverentsidel, kirjutanud artikleid, olnud vastutavaks koostajaks ja autoriks raamatule “Organisatsiooni Käsiraamat: kontseptsioonid ja vahendid” ning tegelenud paljude arenguprojektidega. Metoodikuna on Margus töötanud välja mitmeid unikaalseid tööriistu organisatsioonide võimekuse kasvatamiseks. Margus on omandanud pedagoogi hariduse Tallinna Pedagoogilises Instituudis, matemaatika-füüsika teaduskonnas. Lisaks täiendab enda koolitajaoskusi erinevates koolitaja kompetentsi toetavatel täienduskoolitustel. Täienduskoolituse raames on Margus omandanud psühhoterapeudi kutse ja täiendanud enda koolitajaoskusi erinevates koolitaja kompetentsi toetavatel täienduskoolitustel. Koolitaja ja konsultandina on Margus keskendunud enesejuhtimise, juhtimise, turunduse ning organisatsioonikäitumisega seotud temaatikatele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tark mikromanageerimine