Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tarkvara testimise praktiline kursus I

Kursuse eesmärgid: Sissejuhatus testimisse ja tarkvara olemusse. Testide koostamine ning veahaldus programmide kasutamine. Kursuse läbinu hoomab tarkvara süsteeme ja teab kuidas käib kvaliteedi tagamine ning hindamine. Valmistada õppijat ette tarkvara testimise iseseisvaks läbiviimiseks.

Sihtgrupp:
Kõik tarkvarast huvitatud ja uut ametit õppida soovivad inimesed. Eelduseks vaid tahe õppida, tehnilised oskused ja teadmised arvutisüsteemidega tegelemisel. Inglise keelest arusaamine.

Käsitletavad teemad:

 • Tarkvara ja lihtsamad IT-süsteemid, komponendid 0.5 ak t
  • Igapäeva elus IT lahenduste terviksüsteemi nägemine.
  • Riistvara põgus tutvustus ja tarkvara ülesehituse näidis keerukama veebilehe põhjal.
  • Eriotstarbeliste tarkvarade grupeerimine ja nende olemasolu vajaduse mõistmine.
 • Tarkvara arendusprotsessi ülevaade 1 ak t
  • Enimlevinumate tarkvara arendusprotsesside (SDLC) tutvutus: Kose mudel, prototüüpimise mudel, iteratiivne mudel, spiraali mudel, agiilne, scrum ja kanban.
  • 7-t arendamise faasi käsitlemine.
 • Testimise põhimõtted 0.5 ak t
  • International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) ehk Rahvusvaheline tarkvara testimise kvalifikatsiooniga tegelev juhtorgan on alustaseme õppekavas sätestatud testimise algtõed.
 • Lihtsam testimine 1ak t
  • Kvaliteet ja süsteemi kasutaja poolse vaatevinkliga tutvumine.
  • Tehakse praktiliselt läbi ühe veebilehekülje testimine.
  • Mis on skoop, mis on lehekülje peamine eesmärk.
 • Kasutaja- ja testilugude kirjutamine 1 ak t
  • Need on tarkvaraarenduses kasutusel olevad meetodid, kuidas kasutaja vaatevinklist tarkvara kasutamine ära kirjeldada.
  • Testijuhtumite kirjutamine ja selle võrdlemine tegelikkusega.
  • Juba olemasoleva süsteemi järgi testijuhtude loomine.
 • Veebilehe testimise algtõed 3.5 ak t
  • Veebilehitseja sisseehitatud arendustööriista kasutamine.
  • Peamiste testimise tehnikate katmine, mida veebilehe testimisel tarvis läheb.
  • Musta kasti testimise erinevate alaliikide põhjalikult käsitlemine.
   • ekvivalentsi partitsioonid
   • piirväärtuste analüüs
   • otsustustabeli testimine
   • seisundi muutuste testimine
   • kasutaja lugude testimine
 • Vea pileti koostamine JIRAs 0.5 ak t
  • Maailmas enimkasutatud töövoo juhtimise tarkvaraga tutvumine.
  • Selle kasutamine, et jäljendada päris olukorda tarkvara loomise protsessis, kus testija annab tagasisidet leitud tulemuste kohta.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab tarkvara kompleksust. Oskab hoomata tarkvara olulisust meie igapäeva eludes. Teab, kuidas käib tarkvara loomise protsess ja mis on sealjuures kõige levinumad praktikad. On omandatud tarkvara arenduses tööle hakkamiseks põhilise meeskonna töövoo jada ja tegevused.
 • Loob kasutajajuhtumeid. Saab hakkama iseseisvalt testide väljatöötamisega. Teab mille alusel saab töid tähtsuse järjekorda panna.
 • Testib veebilehti musta kasti meetodil. Hindab erinevaid käsitsi testimise tehnikaid kasutades tarkvara kvaliteeti ja leiab üles vigu.
 • Loob veapileteid. Kasutab tarkvara tööprotsessi jäädvustamiseks ja ülesannete edasisuunamiseks.

Koolituse kestvus: 13 ak t, millest 8 ak t interaktiivne koolitus harjutuste lahendamisega, lisaks 5 ak t kodust iseseisvat tööd

Koolitaja:
Lauri Tikk

On üle 20 aasta huvitunud arvutitest ja it-süsteemidest. Meeldib mõista erinevaid süsteeme ja olukordade tahke, taibata päris põhjuseid. Väga meeldib ergonoomika, täppisteadus parima tulemuse saavutamiseks. On töötanud nii avalikus kui erasektoris. Seda nii tarkvara tellija kui arenduse teostaja poolel tarkvara testijana ja ka kvaliteedi tagajana. Pea 5 aastat osalenud IT arenduses testijana ja nüüd tegelenud tarkvara testimise õpetamisega. Meeldib esitada küsimusi ja kahelda status quo-s. Peab ennast väga heaks ja vabaks suhtlejaks ning meeskonna inimeseks. Omandanud Võrumaa Kutsehariduskeskuses Infotehnoloogia Süsteemide erialal.

NB! Kokku on 3 testimise praktilist kursust. Võite valida sobiva kursuse või terve programmi: Tarkvara testimise praktiline kursuste programm

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tarkvara testimise praktiline kursus I