Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tarkvara testimise praktiline kursus II

Eesmärgid: Tarkvara arendusprotsess ja testimisest ISTQB-CTFL põhjal. Testide teostamine ja raporteerimine ning versioonihaldus. Osata ise koostada ja läbi viia erinevaid tarkvara teste.

Sihtgrupp:
Tarkvara testimise algteadmised omandanud inimesed, kes saavad inglise keelest aru.

Käsitletavad teemad:

 • Arendamise metoodikad 1 ak t
  • Enimkasutatavad tööviisid: Agile, scrum, kanban, lean, bdd.
 • Testimise tasemed ja testimise keskkonnad 1 ak t
  • Määratleb testimise skoobi: väikseim osake süsteemist -> terve süsteem.
  • Test vs Live keskkonnad.
  • Komponendi testimine -> Integreerimise testimine -> Süsteemi testimine -> Vastuvõtu testimine.
 • Testimise tüübid: FN (funktsionaalne) ja mitte FN testid 0.5 ak t
  • Funktsionaalne testimine vastab küsimusele MIDA süsteem teeb.
  • Mitte funktsionaalne testimine vastab küsimusele KUIDAS süsteem seda teeb.
 • Must- vs valgekast testimine 2 ak t
  • Põhimõtteline lähenemise erinevus.
  • Valge- või läbipaistva kasti testimine on sisemine struktuurianalüüs.
  • Musta kasti testimine toimub ainult sisendite andmise ja tulemuste võrdlemise moel kasutajaliideses, veebilehel.
 • Regressiooni test 0.5 ak t
  • Tavaliselt enim pahandust ärahoidev testimine, mis peab veenduma varasemalt olemasoleva programmi osade korrektses toimimises.
 • Mobiili, veebi testimine 5 ak t
  • Kõigi aspektide läbivaatamine, mida tuleb kummalgi puhul silmas pidada, et tagada väga hea töökorras olek.
 • Testi raporti koostamine 2 ak t
 • Samaväärsusklasside ja piirväärtuste testimine 1 ak t
 • GIT – versioonihaldus 1 ak t
 • Selenium IDE – automatiseerimine 2 ak t

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab täpselt, kuidas käib tarkvara arendamise protsess. Mõistab peamiseid töömeetodite erinevusi ja suudab kiirelt sulanduda ühtesse meeskonna töövoogu.
 • Oskab valida õige testimise tüübi. Hinnates süsteemi keerukust ja kriitilisust, ning tuginedes teadmistele valida kõik vajalikud testimise tehnikad.
 • Testib veebilehti ja rakendusi nii arvuti kui mobiilse seadmega. Omab head ülevaadet terviksüsteemist, mille kõigega peab arvestama tegelikkuses.
 • Kasutab GIT versioonihaldust. Osaleb tarkvara arendamise protsessis, kasutades enimkasutatavat lahendust tarkvara versioneerimiseks ja selle kasutusele võtuks või tagasi keeramiseks.
 • Salvestab ja taaskordab testijuhtumeid. Tunneb tööriista, millega on hõlbus ja tõhus enda töömahtu vähendada seal, kus on vajalik pidev sama tööülesande sooritamine.

Koolituse kestvus: 21 ak t, millest 16 ak t interaktiivne koolitus harjutuste lahendamisega, lisaks 5 ak t kodust iseseisvat tööd

Koolitaja:
Lauri Tikk

On üle 20 aasta huvitunud arvutitest ja it-süsteemidest. Meeldib mõista erinevaid süsteeme ja olukordade tahke, taibata päris põhjuseid. Väga meeldib ergonoomika, täppisteadus parima tulemuse saavutamiseks. On töötanud nii avalikus kui erasektoris. Seda nii tarkvara tellija kui arenduse teostaja poolel tarkvara testijana ja ka kvaliteedi tagajana. Pea 5 aastat osalenud IT arenduses testijana ja nüüd tegelenud tarkvara testimise õpetamisega. Meeldib esitada küsimusi ja kahelda status quo-s. Peab ennast väga heaks ja vabaks suhtlejaks ning meeskonna inimeseks. Omandanud Võrumaa Kutsehariduskeskuses Infotehnoloogia Süsteemide erialal.

NB! Kokku on 3 testimise praktilist kursust. Võite valida sobiva kursuse või terve programmi.Tarkvara testimise praktiline kursuste programm

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tarkvara testimise praktiline kursus II