Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused

Koolituse eesmärk on selgitada tehnovõrkude-, rajatiste ja tehnoseadmete erisusi ning nende rajamise, paigaldamise ja kasutusse võtmise aluseid. Samuti nende õiguslikku staatust. Koolitus sisaldab praktilisi näiteid ning viiteid kohtupraktikale.

Praktikas ei ole üheselt selge, millal on tegemist paigaldisega, mille projekteerimist, ehitamist/paigaldamist ja kasutusele võtmist reguleerib seadme ohutuse seadus ning millal tuleb paigaldise ehitamisel ja kasutusse võtmisel lähtuda ehitusseadustikust. Sellele küsimusele vastamiseks on kõigepealt vaja selgeks teha, millega on tegemist, kas ehitisega või seadmega.

Sihtrühm:
Ehitajad, arendajad, ja projekteerijad, kes puutuvad oma töös kokku tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Programm:

 • 09:20 – 09:30 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:30 – 11:00 Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud ja praktilised küsimused
  • Tehnovõrkudeja -rajatiste ning tehnoseadmete (tehnosüsteemide) eristamine, mõisted ning seosed ehitisega
  • Õiguslik staatus, omandi küsimused
  • Tehnovõrgu ja -rajatise ehitamise alus ja ehitamisega seotud küsimused
  • Kaitsevööndid
 • 11:00 – 11:15 Virgutuspaus
 • 11:15 – 12:45 Koolitus jätkub
  • Tehnoseadmete paigaldamine ehitisse ja sellega seotud õiguslikud küsimused
  • Tehnovõrkudeja -rajatiste ning tehnoseadmete kasutusele võtmise alused
  • Tööde dokumenteerimine

Koolitaja:
Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist
Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Martina on lõpetanud 2002. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi (magistri kraad). Töökogemus juristina ehitamise ja planeerimise valdkonnas alates 2006. aastast: advokaadibüroos Glikman ja Partnerid (2006-2011 ja 2014-2016), õiguskantsleri nõunikuna (2011-2012), Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana (2012-2014). Praegu töötab AS-is Merko Ehitus Eesti juristina. Käsiraamatute “Uus ehitusseadustik ja ehitamine” ning “Planeerimisseadus ja selle rakendamine” autor. Lisaks hulgaliselt artikleid ehitamise, ruumilise planeerimise jm teemadel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused