Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tervishoiuasutuste tööohutusalane koolitus

Õppe eesmärk: Anda tervishoiuasutuste tööohutuse eest vastutavatele isikutele teadmised töökeskkonna, erinevate ohutegurite kohta ning juhised, kuidas erinevates olukordades käituda.

Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Koolituse programm:

 • 10.00 – 10.30
  • Õiguslik regulatsioon – EL ja Eesti õigusaktid;
  • tööohutuse struktuur organisatsioonis – spetsialist, volinik, struktuuriüksuse juht, töökeskkonna nõukogu.
 • 10.30 – 11.30
  • Töösuhte osapoolte õigused ja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel.
  • Töötaja pädevus – juhendamine ja väljaõpe.
  • Kellele, mida ja kuidas?
  • Kas „paber“ on kõige tähtsam?
 • Paus
 • 11.45 – 13.15
  • Ohutegurid tervishoiuasutuses – kemikaalid, s.h. biotsiidid (des. vahendid, sterilisatsioonivahendid); kiirgus, müra.
  • Bioloogilised tegurid.
  • Füsioloogilised tegurid.
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid – mis, kus ja kuidas?
 • Lõunapaus
 • 14.00 – 16.30
  • Tööõnnetused (s.h. vägivallajuhtumid) ja tööga seotud haigused.
  • Kokkupuutejuhtumid.
  • Kutsenakkused.
  • Kes vastutab ja kuidas?
  • Kes hüvitab kahju raske vigastuse või kaotatud töövõime korral?
  • Kas oleks vaja kutsehaiguse ja tööõnnetuse kindlustust?
 • Küsimused-vastused

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Koolituse lõpuks õppija:

 • Omab ülevaadet Eestis kehtivast töötervishoiu- ja tööohutuse süsteemist;
 • Teab töötaja ja tööandja ohutusalaseid õigusi ja kohustusi, vastutuse tekkimise aluseid;
 • Teab tööohutusalase juhendamise eesmärki, sisu.
 • Oskab märgata ohutegureid töökeskkonnas. Suudab lugeda riskianalüüsi ja rakendada asjakohaseid ohutusabinõusid.
 • Teab, kuidas käituda tööõnnetuse, kutsehaigestumise korral.

Koolitaja:
Ille Nakurt-Murumaa
Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas  tööohutuse talituse juhatajana ning erinavates asutustes alates 1995 aastast juriidilise osakonna juhatajana, administratsiooni juhina. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
 • Tõend– väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Koolitus kvalifitseerub EHL sertifitseerimisele ning koolituse järgselt väljastatakse osalejale soovi  korral lisaks EHL tunnistus. Koolitus annab 8TP.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tervishoiuasutuste tööohutusalane koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.