Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Toiduhügieeni koolitus 24 akt

Tegemist on täiskasvanute keskastme täiendkoolitusega, kus valmistutakse osalejaid ette edasi koolitama oma meeskonda ettevõttesiseselt.
Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millised on ohud, kuidas kaitsta toitu ohu eest, kuidas ta saab edasi anda teadmisi oma ettevõttesiseselt töötajatele, et nemad oma ülesannete ulatuses oskavad toiduhügieeni tagada.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi, kuidas oma ettevõttesiseselt koolitada töötajaid nii, et töötajad tunnevad toiduhügieenireegleid oma tööülesande ulatuses.

Sihtgrupp:
Toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaani ja/ või hügieeni järgimise eest vastutavad isikud, personalijuhid, ettevõttes seirete läiviijad; need,kes peavad õpetama oma töötajaid andma edasi toidualast teavet jt.
Inimene, kes soovib õpetada oma toitu või jooki käitlevas asutuses töötajaid, kes peavad teadma toiduhügieeni nendele usaldatud tööülesannete ulatuses. Koolitusel saab osaleda ka inimene, kes vajab uut või korduvat toiduhügieenitunnistust (vajadus vastavalt töökoha enesekontrolliplaanis kajastatud korrale).

Õppekava koostamise alus, vastavus:Toiduseadus; Euroopa Pardlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusega nr 852/ 2004 (29.02.2004) toiduainete hügieeni kohta; märgistamise määrus 1169/2011. Sh: Toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine (kohustuslik alates 31.12.2016).

Uus: Toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine

Käsitletavad teemad:

 • toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted;
 • toiduhügieen ja mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
 • toidumürgistus ja toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused, -infektsioonid ja kuidas selgitada töötajatele;
 • toidu saastumine ja toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja kuidas töötajad saavad neid vältida;
 • toidu säilitamine ja toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll ja kuidas töötajatele selgitada;
 • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed;
 • toiduhügieen ja puhastamine ja desinfitseerimine ning töötajate juhendamine;
 • toiduhügieen ja kahjuritõrje;9) toiduhügieen ja isiklik hügieen;
 • enesekontrolli süsteemi (HACCP) põhimõtted ja seire;
 • toitu käsitlevad õigusaktid;
 • toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele;
 • toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine;
 • test

Õppe maht: 24 AK H, millest 20 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 4 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd

Õppemeetod: Õppija osaleb 22 akadeemilise tunnises auditoorses ja 2 akadeemilise tunnises iseseisvas töös ning sooritab eksamtesti.

Väljastatavad dokumendid: 

 • Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat/ tunnistus.
 • Koolitusel osalenu saab metoodilise materjali.

Koolitaja kvalifitaktsioon: Greenclean OÜ lektor või tema poolt kontrollitud külalisesineja, kes on omandanud kõrgemat erialast haridust või aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Greenclean on tunnustatud koolitamisõigusi ja keskust omav osaühing. Meie aitame teid toitlustamiskoha või toiduainetööstuse avamisel (tunnustamine, enesekontrollisüsteem). Puhastamise ja hügieeni alal aitame edendada raha ja aja arukat planeerimist valdkondades (lastehoid, tervishoid, wellness-keskus), kus nõutakse puhtust ning kõrget hügieeni. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Toiduhügieeni koolitus 24 akt

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.