Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tööalane vene suhtluskeele kursus, tase A2

Eesmärk: arendada vene keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.

Kursus on mõeldud taasalgajatele, kes kunagi on keelt õppinud, kuid enamuse õpitust juba unustanud või puudub julgus rääkida vene keeles.

Kursusel tegeleme suhtlemiseks hädavajaliku sõnavaraga ja grammatikaga sõltuvalt osalejate edasijõudmise tasemest.

Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Tegeleme kõigi keeleoskuse aspektidega, aga tunnitöös on põhirõhk siiski rääkimisel.

Vaatame, kuidas erinevates situatsioonides suhtlemisega hakkama saada:

 • kuidas leppida kokku kohtumisi,
 • küsida ja anda nõu, avaldada arvamust, soovitada;
 • kuidas vastada telefonikõnedele

Teemad:

 • Tähestik, hääldus, rõhk. Hääldamine ja grammatika erinevused.
 • Igapäevase kõne põhilised käibelaused. Tervituse, viisakusväljendid.
 • Iseenda ja teiste esitlemine ning tutvustamine.
 • Perekond, sugulased ja sõbrad
 • Ametid ja töökohad, töökohustused
 • Arvsõnad, nende kasutamine, kellaajad.
 • Kuud ja kuupäevad, aastaajad
 • Kodu, töö, toidud, poes, riietus, ilm, kohvikus ja restoranis,
 • haigustest ja arsti juures, harrastused.

Kõikides tekstides sõnavara arendamine ja kasutamine.

Dialoogide koostamine, hääletamise ja rääkimise harjutamine

Kursuse temaatikat saab sobitada  vastavalt huviliste soovidele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tööalane vene suhtluskeele kursus, tase A2