Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)

Koolitus töötervishoiu- ja tööohutusest annab vajalikud teadmised, mida teha, et tagada ohutu ja seaduse nõudeid järgiv töökeskkond.

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib “Töötervishoiu ja tööohutuse seadus”.

Sihtgrupp:
Töökeskkonnavolinikud, – spetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad. Kes on läbinud töötervishoiu- ja tööohutuse 24-tunnise baaskoolituse võivad osaleda töötervishoiu- ja tööohutuse täiendõppes.

Käsitletavad teemad:

 • Üldsätted
  • Töökeskkonna mõiste
  • Töökeskkonnas esinevad ohud
  • Tööolme
  • Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
  • Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
  • Õnnetusoht
  • Tööandja ja töötaja vastutus
  • Riiklik järelevalve
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
  • Riigi tasandil:
   • struktuur töökeskkonnasüsteemis
   • õiguslikud alused
  • Ettevõtte tasandil:
   • töökeskkonnaspetsialist
   • töökeskkonnavolinik
   • töökeskkonnanõukogu
  • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
  • Töötajate tervisekontroll
  • Koostöö
 • Riskianalüüs
  • Riskianalüüsi mõiste
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
   • füüsikalised ohutegurid
   • keemilised ohutegurid
   • bioloogilised ohutegurid
   • füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
  • Riski hindamise meetodid
  • Riskide ohjamise abinõud
  • Ergonoomia

Õpiväljund:
Teadmiste omandamise kontroll testi abil.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine)