Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Toretto koolitus

Toretto Koolitus on täienduskoolitusasutus, mis on asutatud eesmärgiga korraldada tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi.

Õppetöö toimub:

  • e-õppe vormis
  • avalike loengute ja/või praktilise töö vormis
  • ettevõttesiseste loengute ja/või praktilise töö vormis

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, akadeemiline tund on 45 minutit.

Toretto Koolitus vastab Täiskasvanute koolituse seadus (lühend – TäKS) nõuetele.

Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 156198

Väljastatud koolitusluba nr 7291HTM 05.03.2016

Väljastatud koolitusluba nr 6664HTM 14.06.2012

Sotsiaalministeeriumis registreeritud “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks. Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Firma nimi: Toretto OÜ
Aadress: Ringtee 37a, Tartu
Koduleht: http://www.toretto.ee
Telefon: +372 527 1907
E-post: info@toretto.ee

Koolitused

Meie sõbrad