Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

Alates 01.01.2014 on enesekontrolli aruandlusperiood vahemikus 1. jaanuarist  31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Sihtrühm:
Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

Teemad:

 • Tulekahju tekkepõhjused ja kaasnevad ohud, tuleriski analüüs
  • Tulekahju mõiste
  • Põlemise kulgemise tingimused
  • Tulekahju tekkepõhjused
  • Suits, temperatuur ja teised tulekahjuga kaasnevad ohud
  • Tulekahju levimise faktorid
  • Tegutsemine tulekahju korral
  • Inimeste evakueerimine
 • Tuleohutuse korraldamine
  • Tuleohutuse seadus, kaasnevad määrused ja õigusaktid
  • Tuleohutuse eest vastutava isiku tegevused, õigused ja kohustused;
  • Tuleohutust reguleerivad asutusesisesed dokumendid;
  • Tuleohutusnõuded; enamlevinud puudused;
  • Enesekontrolli aruande koostamine;
  • Vastutus, mis kaasneb tuleohutusnõuete rikkumistega.
 • Esmased tulekustutusvahendid ja nende kasutamine
  • Esmaste tulekustutusvahendite liigitus
  • Kantavad tulekustutid
  • Kustutite ehitus ja erinevad kustutusained

Meetodid: loeng, olukordade lahendamine.

Koolitusmaterjal:
Loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal.

Koolitajad:
Kalju Õunmann
Tuleohutusspetsialist, spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste läbiviimisele. Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus