Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon.

Alates 01.01.2014 on enesekontrolli aruandlusperiood vahemikus 1. jaanuarist  31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Sihtrühm:
Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

Teemad:

 • Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
  • Reguleerivad õigusaktid
  • Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
  • Aruande sisu
 • Tulekahjude tekkepõhjused
  • Riskide ja ohtude hindamine
  • Tulekahjude ennetamine
  • Tagajärgede ennetamine
 • Tuleohutuse korraldamine
  • Vastutavate isikute määramise võimalused
  • Seadusandlusest tulenevad kohustused
  • Kohustuslik dokumentatsioon NB! Uus nõue – operatiivkaardi koostamise nõuded
 • Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
  • Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
  • Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
  • Põlevmaterjalide ladustamine
  • Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
 • Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine
  • Erinevad paigaldised
  • Omaniku/valdaja kohustused
  • Hooldaja kohustused
 • Tuleohutuskoolitused
  • Erinevad kohustuslikud koolitused
  • Läbiviimise nõuded

Meetodid: loeng, olukordade lahendamine.

Koolitusmaterjal: Loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal.

Koolitajad:
Kalju Õunmann 
Tuleohutusspetsialist, spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste läbiviimisele. Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta.

või

Ahto Luhamäe
tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 099661). On omandanud erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis ning täiendanud ennast erinevatel töö- ja tuleohutuskursustel. Ta alustas oma pääste- ja tuleohutusvaldkonna tööd Ämari Lennubaasis ning on hiljem töötanud tuleohutuse konsultandina NATO-ISAF-i Fire Departmentis, Kabuli Rahvusvahelises tsiviil-miltaarses lennujaamas (2009–2012) ja tuleohutuse inspektorina NATO-ISAF-i G3 Systemsi Fire Departmentis, Kandahāri Rahvusvahelises tsiviil-militaarses lennujaamas (2018). Ta korraldab peale Eestis nõutavate töö- ja tuleohutuskoolituste ka Põhjamaade tuletöö- ja tööohutuskaardi koolitusi. Tal on tuleohutusteenuste osutaja ja koolitaja kogemust üle kümne aasta.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus