Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Värbamise ABC baaskoolitus

Olukord tööturul on pingeline ja pidevalt muutuv. Kvalifitseeritud tööjõu nappus pakub tööandjatele endiselt väljakutseid ning suunab lahendusi leidma. Värbaja roll on ettevõttes üha olulisem, mistõttu tema tööle seatud ootused on samuti suured.

Head värbamisoskused pole vajalikud mitte üksnes värbajatele, kelle jaoks see on põhitöö. Uue töötaja värbamisel on oluline roll ka otsesel juhil, valdkonnajuhil, tiimijuhil jt kaasatud osapooltel.

Koolitusel omandatakse:

 • teadmised ja oskused süsteemseks ning tulemuslikuks personali värbamiseks;
 • teadvustatakse värbaja rolli olulisust;
 • süsteemse värbamise protsessi tegevusi;
 • eduka värbamise põhitõdesid pidevalt muutuval tööturul.

Koolituse eesmärk on omandada baasteadmised ja oskused süsteemseks ning tulemuslikuks personali värbamiseks organisatsioonis.

Sihtgrupp:

 • Värbajad, kes vajavad süsteemset ülevaadet kaasaegse värbamise teemadel.
 • Tipp-, keskastme- ja esmatasandijuhid, finantsjuhid ja -spetsialistid, raamatupidajad, sekretärid-assistendid, kõik, kes lisaks oma põhitööle tegelevad ka värbamisega või kes astuvad värbaja rollis esimesi samme.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja tervituskohv
 • 10.00–11.30 Muutunud tööturg ja värbaja roll – millised on värbaja väljakutsed?
  • Milline on hetkeolukord tööjõuturul?
  • Millised on tekkinud muutuste põhjused?
  • Kuidas on muutunud tööturg mõjutanud ja kujundanud värbaja rolli?
  • Millised on värbaja töö suurimad väljakutsed?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Värbamisprotsess – milline on värbamisprotsessi ülesehitus ja sisu?
  • Millised on värbamisprotsessi osad?
  • Kuidas kaardistada ametikoha profiili? Millist infot küsida ja kellelt?
  • Millised on võimalikud värbamiskanalid?
  • Kuidas valida värbamiskanaleid?
  • Milline on atraktiivne töökuulutus? Töökuulutuste analüüs. Töökuulutuse koostamine.
 • 13.15–14.00 Lõunapaus
 • 14.00–15.30 Töövestlus – Kuidas töövestlust läbi viia?
  • Millised on värbamise head tavad?
  • Millised on erinevad värbamise meetodid? (töövestluse liigid, sihtotsing, headhunting)
  • Kuidas valmistuda töövestluseks?
  • Mida töövestlustel küsida ja mida mitte küsida?
  • Millised on töövestluse psühholoogilised aspektid? (kehakeel, hääletoon, kandidaadi käitumine)
 • 15.30-15.45 Kohvipaus
 • 15.45–16.45 Tulemuslik värbamine – kuidas olla värbamises edukas?
  • Mida kandidaadid tegelikult tahavad?
  • Millised võivad olla tagasilöögid värbamisel?
  • Millised on värbamise tüüpvead?
  • Kuidas värbamisprotsess tulemuslikult lõpetada e closida?
  • Milline on onboardingu osa värbamistulemuse tagamisel?
  • Kuidas mõõta ja hinnata värbamise tulemuslikkust?
 • 16.45 – 17.00 Teadmisi kinnistav test ja kokkuvõte koolituspäevast

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on teadlik tööturu olukorrast ja värbaja rollist;
 • teab milline on värbamisprotsess ja sellele eelnevad ning järgnevad tegevused;
 • oskab koostada töökuulutust;
 • teab milliseid värbamiskanaleid kasutada;
 • on tutvunud erinevate värbamismeetoditega;
 • teab, kuidas läbi viia töövestlust;
 • oskab värbamisprotsessi tulemuslikult lõpetada

Koolitaja:
Ene-Hilja Kohtla
Ene on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele ja kirjanduse eriala. Ta on õppinud EBS-s ärijuhtimist ja läbinud ka PARE personalijuhtimise baaskoolituse.
Ene Omab 20+ aastat töökogemust personalivaldkonnas, olles töötanud personalijuhina Seesam Kindlustuses, Elion esindustes ja personaliettevõttes Manpower.
Personalitööd peab Ene oma kutsumuseks ja kireks. Eriti südamelähedased on värbamise ja inimeste juhtimisega seotud teemad.

“Soovin oma töös keskenduda asjadele, mida oskan ja armastan, jagades oma kogemust ühiskonnaga. Kui seeläbi saavad ettevõtted edukamaks, juhid teadlikumaks ning töötajad ja kandidaadid õnnelikumaks, siis on ka minul põhjust rõõmustada.”

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Värbamise ABC baaskoolitus