Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Värbamiskonverents 2021: Väljakutsed kiiresti muutuvas ajas

Värbamiskonverentsil võtame fookusesse värbamisvaldkonnas toimuvad muutused ja väljakutsed.

Arutleme värbaja rolli teisenemise ning tulevikkuvaatava tehisintellekti üle. Käsitleme põhjalikult kontaktivaba värbamisega kaasnevaid andmekaitseõiguse küsimusi. Uurime, mida tunneb tänases olukorras tööotsija ning kuidas võib mõjuda tänane tööturuolukord nii kandidaadi kui värbaja vaimsele tervisele. Kuuleme ka juba sissetöötatud ja loovaid värbamislahendusi nii kodumaalt kui mujalt maailmast.

Konverentsil on võimalik osaleda ka videosilla vahendusel. Kohapeal tagatakse osalejatele maskid, desinfitseerimisvahendid kätele ning osalejate hajutatus ruumis. Konverentsile registreerudes märkige “Lisainfo” lahtrisse, kas soovite osaleda veebis või tulla kohapeale.

Eesmärk:
Omandada teadmised värbamismaastikul toimuvatest muutustest, trendidest ning kontaktivaba värbamisest tingitud eripäradest ja sellega omakorda kaasnevatest andmekaitseõiguse küsimustest.

Sihtgrupp:
Personali- ja värbamisjuhid, värbamis- ja personalispetsialistid, värbamiskonsultandid, keskastme- ja tippjuhid, juhiabid ning kõik, kes puutuvad oma töös kokku värbamisega.

Programm:

 • 9.30–10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00–10.15 Päevajuhi avasõnad
  Irene Metsis
 • 10.15-10.30 Milline on värbaja muutunud roll?
  Renita Käsper, Babbel, talendi/värbamise tiimi juht

  • 2020 on olnud keeruline aasta kõigile. Muutused ja kohanemine uute olukordadega on saanud värbajate igapäevatöö lahutamatuks osaks. Vaatame lähemalt, milliseid nõudmisi esitab 2021 värbajatele ning millised oskused on hädavajalikud, et tulevikus edukas olla.
 • 10.30–11.00 Kuidas on muutunud kandidaatide ja tööandjate käitumine tööturul – mida sellest õppida?
  Kristofer Härm, CV Online, ärikliendi konsultant

  • CV-Online Estonia on viimase poole aasta jooksul viinud oma klientide seas läbi rida erinevaid kliendiküsitlusi ja süvaintervjuusid ning analüüsinud kandidaatide käitumist CV.ee keskkonnas, kogudes seeläbi tagasisidet nii tööandjate kui ka tööotsijate vajaduste ja reaalse käitumise kohta. Näeme muutust mõlema sihtrühma käitumises, mis esitab uued nõudmised ja väljakutsed nii tööotsijatele kui ka tööpakkujatele. Ettekandes jagame praktilisi nõuandeid, kuidas täna edukalt värvata.
 • 11.00–11.15 Milliste väljakutsetega on silmitsi seisnud värbajad globaalsel tasandil?
  Melissa Labermeier, HR factory, värbamisspetsialist (ettekanne inglise keeles)
  Liv Martschew, HR factory, värbamisspetsialist (ettekanne inglise keeles)

  • Tuginedes oma 2020 aasta töökogemustele, räägivad Melissa ja Liv aktiivse värbamise väljakutsetest:
   • Millised valdkonnad on vaatamata koroonakriisilie kasvamas ning pidevalt värbamas uusi töötajaid?
   • Millised on IT-valdkonna värbamise väljakutsed?
   • Kuidas on kriis globaalset kandidaatide turgu mõjutanud?
   • Kuidas peaks tööandja praeguses olukorras tegutsema, et tagada kandidaadi positiivne kogemus?
   • Värbamisagentuuri ja kliendi suhtluse dünaamika
 • 11.15–11.30 Paus
 • 11.30–12.00 Kuidas kontaktivabalt värvata ning mida võimaldab tehisintellekt?
  Darya Lapitskaya, iVCV, tegevjuht ja kaasasutaja (ettekanne inglise keeles)
  Maria Johanna Milder, iVCV, masinõppe insener

  • Kui eelnevatel aastatel oli videointervjuu alles populaarsust kogumas, siis tänaseks on see värbamisprotsessi tavaline osa. Maria ja Darya räägivad, kuidas tehisintellekt (AI) ja seletatav tehisintellekt (xAI) saavad värbamisprotsessi tõhustada ning viivad läbi juhtumianalüüsi.
   • Kuidas video CV-sid sirvides ja selekteerides jääda erapooletuks?
   • Kuidas tuvastada inimese motivatsioon läbi videovestluse?
   • Kas tehisintellekt saab teha otsuseid värbaja eest?
 • 12.00–12.45 Millised on kontaktivaba värbamisega kaasnevad andmekaitseõiguse küsimused?
  Risto Hübner, Advokaadibüroo Nordx Legal, vandeadvokaat

  • Risto ettekanne käsitleb kontaktivaba värbamisega kaasnevaid andmekaitseõiguse küsimusi, sh aspekte millega peaks kindlasti arvestama, et tagada vastavus GDPR-ile. Erilist tähelepanu juhitakse värbamise käigus erinevate videolahenduste kasutamisega seonduvale.
 • 12.45–13.15 Kuidas Veriff valmistus ette ettenägematuks kriisiks
  Kristiine Kukk, Veriff, värbamismeeskonna juht

  • Veriff kasvas vähem kui aastaga 50 pealisest meeskonnast 300 töötajaga ettevõtteks. Värbamise eesmärgiks oli, et igal nädalal alustaks tööd keskmiselt 12 uut inimest. Kiire kasvu juures oli oluline juhtida nii värbamismeeskonna ootusi kui ka kandidaatide omi. Sellise kasvu juures tuli jälgida, et värbamine oleks kuluefektiivne ning et ettevõttesse oleks värvatud just need õiged inimesed. Kristiine ettekanne keskendub Veriffi teekonna näitele– mis oli selle kasvu taga ning kuidas juba ette osati luua lähenemine, mis ka tänases olukorras töötab imehästi.
   • Kuidas disainida ja planeerida kiiresti kasvava ettevõtte värbamisprotsessi?
   • Kuidas kuluefektiivselt värvata?
   • Mida pidada silmas värbamistööriista valimisel?
 • 13.15-14.00 Lõunapaus
 • 14.00–14.30 Sisekonkursi põhimõtted Välisministeeriumi näitel
  Maria Kütt, Välisministeerium, personaliosakonna peadirektor, Eesti mõjukaim personalijuht 2020, Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE juhatuse esimees.

  • Välisministeeriumi diplomaatidel on kohustus 3-5 aasta järel kandideerida uuele ametikohale kas välisesinduses või Tallinna peamajas. Sisekonkursil osaledes vahetab Välisministeeriumis aastas ametikohta ligi veerand teenistujatest – sellest kogemusest võib olla midagi õppida. Ettekanne tutvustab diplomaadi karjääriteed, sisekonkusi põhimõtteid, roteerumist toetavaid koolitusprogramme.
 • 14.30–15.00 Karjääri planeerimise võimalused Eesti Töötukassas
  Inge-Helene Pello, Eesti Töötukassa, karjääriinfo spetsialist

  • Inge-Helene tutvustab Eesti Töötukassa Karjäärikeskuse eksponaate ja räägib nende funktsioonist ning võimalusest karjääri planeerimisel. Esitluses tuleb juttu ka tööturu hetkesituatsiooni olukorrast ning statistikast.
 • 15.00-15.15 Millised on tööotsija tähelepanekud kandideerimisprotsessi disainimiseks?
  Tõnu Einasto, RõõmuLabor OÜ, ürituskorraldus

  • Olnud 2020 kevadel-suvel-sügisel isiklikul otsingul võimalikuks karjäärimuutuseks, läbis Tõnu kümneid kandideerimisi, pani tähele mõndagi selles protsessis, mida võiks disainida inimlikumaks. Veerand tunni jooksul ei paku Tõnu lahendusi vaid avab läbi isikliku kogemuse tagamaad „Mis saab kandideerijast peale „Call to action“ nupule vajutamist?“. Kui mõni välja toodavatest näidetest kasvõi ühe ettevõtte värbamisprotsessi isiklikumaks muudab, on võit väga paljude jaoks!
 • 15.15-15.30 Paneeldiskussioon: Värbamisprotsessi automatiseeritus vs kandidaadi personaalsus – kas üks võimaldab teist?
 • 15.30-16.00 Kuidas on tänane tööturuolukord mõjunud nii kandidaadi kui värbaja vaimsele tervisele?
  Katrin Alujev, koolitaja

  • Kuidas on koroonakriis mõjutanud värbaja ja tööotsija vaimset tervist?
  • Milline on ärevuse, depressiooni ning läbipõlemise mõju töötajale, meeskonnale ning tulemuslikkusele?
  • Kas ja millal võtta vaimse tervise probleeme, kui ohumärki värbamisel?
  • Millised on ja kuidas märgata vaimse tervise probleemide peamisi “märgutulesid”?
 • 16.00–16.15 Konverentsi lõpetamine

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolitajad:
Irene Metsis omab personalijuhtimise valdkonna kogemust üle 25 aasta olles töötanud personalijuhina Eesti Energias, Majandusministeeriumis, Elionis, Skanskas ja G4S Eestis. Alates 2019 aastast on Irene liikunud ärimaastikule ning on lemmiklooma toidu brändi FendaF üks loojatest. Lisaks äritegevusele on Irene ka koolitaja ning konsultant personalijuhtimise ja juhtimise valdkonnas. Ta on lõpetanud EBS rahvusvahelise ärijuhtimise, läbinud mitmeid juhtimise- ja nõustamisalaseid treeninguid, õppinud psühholoogiat ning lõpetanud sel aastal Executive MBA programmi.

Risto Hübner on tehnoloogiaõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo Nordx Legal vandeadvokaat ja partner ning privaatsustehnoloogia ettevõtte Privatron asutaja. Risto omab märkimisväärseid kogemusi andmekaitseõiguses, olles nõustanud selles valdkonnas nii rahvusvahelisi suurkorporatsioone kui alustavaid ettevõtjaid. Risto tegutseb mh ka mentorina Startup Wise Guys ärikiirendis, aidates idufirmasid eelkõige just GDPR-iga seonduvas. Varasemalt on Risto mh tegutsenud pikaajaliselt Nortal AS-i peajuristina, vastutades kontserni õigusküsimuste lahendamise eest nii Eestis kui välismaal. Lisaks andmekaitseõigusele on Ristol märkimisväärne kogemus lepinguõiguses, tööõiguses ja ühinguõiguses.

Melissa Labermeier
Melissa töötab HR factory`i Saksamaa värbamistiimis. On varasemalt töötanud värbamiskonsultandina rahvusvahelises konsultatsioonifirmas. Melissa pädevusalasse kuuluvad erinevate valdkondade värbamisprojektid, sh üha sagedamini IT-alased värbamised.

Liv Martschew
Liv Martschew töötab HR factory`i Saksamaa värbamistiimis. Ta on varasemalt töötanud konsultandina värbamis- ja kultuurikonsultatsiooni ettevõttes. Olles õppinud Müncheni ülikoolis IT-d ja filosoofiat, on Liv spetsialiseerunud eelkõige IT valdkonna värbamisprojektidele.

Kristiine Kukk
Kristiine Kukk on südamega värbaja. Kõige paremini tunneb ta end kasvavates iduettevõtetes kaoses korra loojana. Esimene iduettevõttes töötamise kogemus sai Kristiine Pipedrive’is, kus lisaks rahvusvahelisele värbamisele, sai väga palju juhitud ka globaalseid tööandja brändingu projekte. Viimased 2 aastat on Kristiine värbamisjuhina töötanud hüperkasvu läbi teinud Veriffis, kus esimesel aastal kasvati 50-lt 300 inimeseni. Kuna Kristiinele on värbamine südameasjaks, on ta ka eesti värbamiskogukonnale mõeldud Recruitment Thursday ürituste sarja üheks loojaks, mis on aktiivselt tegutsenud juba 4 aastat.

Darya Lapitskaya
Darya on iVCV tegevjuht ja asutaja. Daryal on Tartu Ülikooli magistrikraad innovatsiooni ja tehnoloogiajuhtimise erialal. Darya on sertifitseeritud ärianalüütik ning tal on töökogemus turunduse, personalitöö, masinõppe, ärianalüüsi ja klienditoe alal.

Maria Johanna Milder
Maria Johanna on töötanud iVCV-s masinaõppeinsenerina poolteist aastat. Hetkel Tartu Ülikoolis omandamas bakalaureusekraadi inglise keele ja kirjanduse õppekaval, kõrvalerialaks majandusteadus. Tal on varasem töökogemus vabakutselise toimetajana, tootmisspetsialisti ja PR-praktikandina.

Renita Käsper
Renita on personalivaldkonnas aktiivselt tegev juba alates 2000. aastast. Ta on töötanud kui värbamisosakonna juht, värbamiskonsultant ning vastutanud ka tööandja brändiga seotud teemade eest Eesti ühes suuremas tööportaalis CV Keskus. Uus väljakutse viis ta Saksamaale, Berliini, Babbeli talendi/värbamise tiimi juhiks. Rahvusvaheline tiim värbab globaalselt ja on vastutav ka tööandja brändingu eest. Babbelis töötab 750 inimest 50-st erinevast rahvusest. Renital on suurepärased teadmised värbamisprotsesside ülesehitamisest ja värbamisstrateegiate arendamisest, mis aitavad ettevõtetel lahendada talentide leidmisega seotud probleeme ja tagavad edu tipptalentide leidmisel.

Maria Kütt
Maria Kütt on tegutsenud personalijuhtimise valdkonnas üle 20 aasta, värvanud sadu inimesi nii Eestis kui väljaspool tootmistöötajast inseneri ja tippjuhini. Maria on õppinud ettevõttemajandust, organisatsioonikäitumist ja rahvusvahelisi suhteid. Hetkel töötab ta Välisministeeriumi personaliosakonna peadirektorina. Maria on ka Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE juhatuse esimees.

Katrin Alujev
Katrin Alujev omab pikaajalist kogemust personali- ja kvaliteedijuhina ning töötab täna holistilise regressiooni terapeudi ning koolitajana. Talle meeldib aidata inimestel leida seda päris mina ning inspireerida neil leidma võimalusi luua endale kergemat elu. Katrin jagab oma mõtteid elust ja oma kogemustest Facebooki lehel “Elamise kergus” ja 2018 aasta kevadel ilmus tema esimene samanimeline raamat.

Tõnu Einasto
Tõnu Einasto on sündmuste looja ja korraldaja, sõnumite seadja ja mõtestaja, päevajuht ja moderaator. 18 hooaja ning rohkem kui 1000 sündmusega ettevõtetele ja eraisikutele, sündmuste ideestaja, planeerija ja teostajana lahendab Tõnu oma ettevõtte ja partneritega kõige väärtuslikuma vara – töötaja – palgavälist motivatsiooni. Seda sise- ja väliskommunikatsiooni ürituste läbi.

Inge-Helene Pello
Inge-Helene Pello töötab Eesti Töötukassas karjääriinfo spetsialistina 2019.a oktoobrist, korraldades e-töötubasid, individuaalset karjääriinfo vahendamist ning selle aasta septembrist võtab Inge-Helene vastu ka karjäärikeskuse külastajaid, olles karjäärikeskuse karjääriinfo spetsialist. Varasemalt on Inge-Helene õppinud, elanud ja töötanud Walesis ning omandanud seal magistrikraadid nii rahvusvahelises ajakirjanduses kui ka muusika produtseerimises ja helitehnikas. Saadud kogemusi rakendab Inge-Helene ka oma praeguses töös, karjääriinfo spetsialistina.

Kristofer Härm
Kristofer töötab CV-Online meeskonnas kliendihalduri ja ärikliendi konsultandina ja ka varasemalt on tema töökogemus keerelnud müügivaldkonna ümber. Kristoferi töö on ettevõtete HR inimestega, kelle väljakutsetesse ja vajadustesse ta igapäevaselt süveneb, pakkudes välja erinevaid lahendusi jõudmaks parimate kandidaatideni ja parima kandideerimiskogemuseni. Just “parim kogemus” on tema jaoks oluline, mistõttu toetub ta palju kogutud tagasisidele ja statistikale, mis võimaldab täna vaadata tööandjate ja tööle kandideerijate käitumist sootuks teise pilguga.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Värbamiskonverents 2021: Väljakutsed kiiresti muutuvas ajas

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.