Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Värbamiskonverents 2020: Milline on värbamismaastiku reaalsus?

Värbamismaastiku reaalsus, lähiaastate trendid ning väljakutsed – need on teemad, mis võtame fookusesse uue kümnendi esimesel värbamiskonverentsil.

Arutleme, kuhu liiguvad tööjõupuudus, majanduse kiire kasv ja palgad. Analüüsime, milliseid muutuseid värbamisstrateegias toovad kaasa ettevõtte strateegia, missiooni ja visiooni muutumine. Kuuleme parimaid värbamise praktikaid valdkonnas, millega lapsevanemad lapsi hirmutavad, suuremahulise värbamise planeerimisest ning kiiresti areneva startup’i värbamisalastest väljakutsetest. Saame ülevaate globaalselt töötavate värbamistiimide väljakutsetest ja koostööst.
Konverentsi peaesinejaks on värbamisturunduse ja tehnoloogia ekspert Hollandist, René Bolier, kes jagab nõuandeid, kuidas tehnoloogia ja turundusvaldkonna arengud värbamisprotsessi kasuks tööle panna.

Eesmärk:
Omandada teadmised värbamistrendidest ning oskused värbamisväljakutsetega toimetulekuks.

Sihtgrupp:
personali- ja värbamisspetsialistid, juhid ja personalijuhid

Programm:

 • 9.30–10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00–10.15 Päevajuhi avasõnad Renita Käsper
 • 10.15–10.45 Milline on tööturu ja palgakasvu reaalsus?
  Tõnu Mertsina, Swebank AS, Eesti peaökonomist

  • Tõnu annab ülevaate, milline on tööturu ja palgakasvu reaalsus:
   • Tööjõupuudus, majanduse kiire kasv ja palgad – kuhu need liiguvad?
   • Kuidas mõjub kiire tööjõukulude kasv ettevõtetele?
   • Palga ja tööjõu tootlikkuse seos: mida on ettevõtted teinud või plaanivad teha, et tootlikkust parandada?
 • 10.45–11.15 Millised on värbamistrendid 2020?
  Maris Martin, CV.ee värbamisosakonna juht
  Karla Oder, CV.ee äriturunduse suunajuht

  • Võtame kokku 2019. aasta silmapaistvaimad värbamisturundusteod ja jagame, milliseid uuendusi planeerivad Eesti ettevõtted värbamises aastal 2020 ja mida tasub ka ise kõrva taha panna oma ettevõtte värbamistegevusi planeerides:
   • Kes olid 2019. aastal suurimad üllatajad värbamismaastikul ning mida on neilt õppida?
   • Mida on kasulik teada 2020 värbamistegevusi planeerides?
   • Millised tegevused värbamises on kõige tulemuslikumad?
   • Kuidas õigele sihtrühmale silma jääda?
 • 11.15–11.45 Milliseid muutuseid värbamisstrateegias toovad kaasa ettevõtte strateegia, missiooni ja visiooni muutumine?
  Piret Merimaa, CUTform OÜ, personalijuht

  • Piret arutleb, kuidas on vaja kohandada värbamisstrateegiat tulenevalt ettevõtte omanikeringi ja tegevjuhi vahetusest ning sellest tulenevalt ettevõtte strateegia, missiooni ja visiooni muutumisest:
   • Värbamisstrateegia staatika ja dünaamika kaasaegses tootmisettevõttes
   • Värbamisstrateegia sõltuvus ettevõtte arengufaasist
   • Ettevõtte värbamisstrateegia sõltuvus ettevõtte kultuurist
   • Uute omanike / tegevjuhi mõju ettevõtte värbamisstrateegiale
 • 11.45–12.00 Kohvipaus
 • 12.00–12.30 Kuidas edukalt värvata inimesi valdkonda, millega lapsevanemad oma lapsi hirmutavad?
  Kerstin Jaani, Coop Eesti Keskühistu, personalidirektor
 • 12.30–13.00 Millised on värbamisväljakutsed ühes maailma kiiremini arenevas startup’is Bolt?
  Britta Võsu, Bolt, Talent Recruiter
  Jaana Rästas, Bolt, Technical Recruiter

  • Britta ja Jaana jagavad kiiresti areneva startup’i väljakutseid ja võimalusi värbamismaastikul:
   • Kuidas värvata Eestis baseeruva värbamistiimiga spetsialiste 30+ riiki?
   • Millised on Aafrika värbamise eripärad?
   • Kuidas värvata arendaja ühe päevaga?
   • Aastaga laieneda 800 töötaja võrra – kuidas on see on võimalik?
 • 13.00–13.30 Paneeldiskussioon: Kas ja kuidas kasutada teste värbamises?
  Grete Adler (HR factory), Joole Kuljus-Triik (Nordea Eesti), Piret Merimaa (CUTform OÜ)
 • 13.30–14.15 Lõuna
 • 14.15–14.45 Millised on väljakutsed suuremahulisel värbamisel kiirelt kasvavas Nordea Eesti üksuses?
  Joole Kuljus-Triik, Nordea Eesti, personalipartner

  • Nordea on Eestis viimase kolme aasta jooksul kasvanud rohkem kui 350 inimese võrra. Eesti üksuses on tööl üle 25 erirahvuse ning töökeeleks on inglise keel. Pidevalt on avatud 60 töökohta, kus töötajate valiku juures on tähtis kas skandinaavia keele oskus või teadmised finantskuritegevuse ennetamisest. Joole räägibki suuremahulise värbamise ja kiire organisatsiooni kasvamise planeerimisest ning läbiviimisest Nordea Eesti üksuses.
 • 14.45–15.15 Kuidas töötavad globaalsed värbamistiimid?
  Lektor läbirääkimistel
 • 15.15–15.30 Paus
 • 15.30–16.30 Kuidas tehnoloogia ja turundusvaldkonna arengud värbamisprotsessi kasuks tööle panna? (ingliskeelne ettekanne)
  René Bolier, OnRecruit, kaasasutaja ja tegevjuht

  • René jagab nõuandeid, kuidas tehnoloogia ja turundusvaldkonna arengud värbamisprotsessi kasuks tööle panna:
   • Kuidas tehnoloogia ja turundusvaldkonna arengud mõjutavad värbamist?
   • Kuidas uusimaid trende kasutades tõhustada oma värbamisprotsesse ja kandidaadi kogemuse teekonda ning luua seeläbi nii inimestele kui organisatsioonidele suuremat positiivset mõju?
 • 16.30–16.45 Konverentsi lõpetamine

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolitajad:
Renita Käsper
Renita on personalivaldkonnas aktiivselt tegev juba alates 2000. aastast. Ta on töötanud kui värbamisosakonna juht, värbamiskonsultant ning vastutanud ka tööandja brändiga seotud teemade eest Eesti ühes suuremas tööportaalis CV Keskus. Uus väljakutse viis ta Saksamaale, Berliini, Babbeli talendi/värbamise tiimi juhiks. Rahvusvaheline tiim värbab globaalselt ja on vastutav ka tööandja brändingu eest. Babbelis töötab 750 inimest  50-st erinevast rahvusest. Renital on suurepärased teadmised värbamisprotsesside ülesehitamisest ja värbamisstrateegiate arendamisest, mis aitavad ettevõtetel lahendada talentide leidmisega seotud probleeme ja tagavad edu tipptalentide leidmisel.

René Bolier
René on värbamisturunduse ja tehnoloogia ekspert, kelle missiooniks on hinnata ja aidata luua edukaid kandidaadikogemusi. Viimase 10+ aasta jooksul on keskendunud sellistele teemadele nagu värbamine, tehnoloogia, värbamistehnika, veebipõhine värbamine, reklaam ning suhete loomine. Jagab oma teadmisi ja kogemusi nii rahvusvahelistel konverentsidel kui ka erinevaid suurkorpratsioone nõustades. On automatiseeritud värbamisturunduse tööriista OnRecruit kaasasutaja ja tegevjuht. OnRecruit’i kliendid, kelle hulka kuuluvad nii värbamisagentuurid kui ka suurorganisatsioonid, jagavad kõik sama missiooni: üheskoos loome ja mõõdame edukaid kandidaadi teekondi.

Tõnu Mertsina
Tõnu töötab Swedbanki peaökonomistina Eestis alates 2013. aastast. Tema varasemate töökogemuste hulka kuuluvad veel rahvamajanduse arvepidamise üksuse juhtimine Statistikaametis, Eesti filiaali äriüksuse juhtimine ravimifirmas Merck Sharp and Dohme (MSD) ja 1996-2001. aastatel Eesti Pangas töötades keskpanga tegevuse Euroopa Liidu nõuetega ühildumisele kaasaaitamine. Oma põhitöö kõrvalt on Tõnu pikka aega käinud ka Eesti erinevates kõrgkoolides rääkimas makromajanduse teemadel.

Britta Võsu
Britta on Boltis töötanud alates 2019. aasta maikuust ning tegeleb väga mitmekülgsete rahvusvaheliste positsioonidega, s.h finants-, turundus-, PR, äriarendus- ja müügipositsioonidega. Varasem kogemus pärineb väikesest värbamisagentuurist LKM Talent Group, kus omandas suurepärase kogemuse kogu värbamisprotsessi haldamisest ja juhtimisest. Samuti on ta kokku puutunud massvärbamisega ettevõttes Arvato Services OÜ, kus pidi suveperioodiks kõnekeskusesse spetsialiste leidma. Hariduse on omandanud Tartu Ülikoolis, kus ta bakalaureuseõppes õppis kirjandus- ja kultuuriteadusi ning alates 2019. suvest on Britta ka 5. taseme personalispetsialist.

Jaana Rästas
Jaana esimene kokkupuude värbamisega sai alguse CV Keskuse värbamiseagentuurist, kus aitas värvata Eesti tuntuimatele ning suurimatele ettevõtetele. Sealsed värvatavad rollid olid väga mitmekülgsed ning sisaldasid nii spetsialiste kui ka juhtivaid positsioone. Ajapikku suurenes huvi IT positsioonide vastu ning spetsialiseerus arendajate värbamisele LHV Pangas. Täna töötab ta Boltis tehnilise värbajana ning aitab arendajaid leida nii Eestisse kui ka teistesse riikidesse.

Piret Merimaa
Piret on kokku puutunud personalitööga, sh värbamisega, enam kui 10 aastat: töötanud erinevatel ametipositsioonides nii pangandus-, infotehnoloogia- kui ka tootmissektoris. On näinud ettevõtete sünde, kiireid arenguid kuid ka kokkutõmbumisi ja ettevõtete üleostmisi ning viimasest tingitud muudatusi ettevõtete eesmärkides. Erilist huvi on pakkunud ettevõtte omanike ja juhtide vahetuste mõjud ettevõtete kultuuridele, mille üheks lahutamatuks osaks on ka värbamistavad. Omab magistrikraadi rahvusvahelises ärijuhtimises ning hetkel on omandamas bakalaureusekraadi õigusteaduste alal.

Joole Kuljus-Triik
Joole on Nordea Eesti üksuses personalipartner alates 2017. aasta juulist. Ta alustas ajal kui oli teada, et Nordea jätkab Eestis tugiteenuste üksusega. Varasemalt on ta töötanud erinevates valdkondades – tootmine, kõnekeskus, IT ning paar aastat personalijuhina Portugalis. Personalitöö valdkond ja töötamine inimestega on talle alati oluline olnud ning põnevust pakkunud – olles olnud nii värbaja kui personalijuhi rollis.

Maris Martin
Maris on CV.ee värbamisosakonna juht, kes läbi oma igapäevatöö on hästi kursis Eesti tööturul ja värbamises toimuvaga. Maris on oma karjääri jooksul kokku puutunud väga erinevate valdkondade ja ametikohtade otsingutega ning aidanud nii kohalikke kui ka välismaiseid ettevõtteid sobivate kandidaatidega kokku viia. Praeguse hetke paeluvamad teemad on seotud nii kandidaadikogemuse, töötajate pühendumuse kui ka värbamisprotsessi disainimisega.

Karla Oder
Karla on CV-Online äriturunduse suunajuht, kelle igapäevaseks tööks on ka värbamisturunduse projektide juhtimine. Hoolimata tema noorest east on tal kommunikatsiooni valdkonnas kogemusi nii Eesti kui ka rahvusvaheliste projektidega. Tema arvates on värbajatel ja turundajatel sama eesmärk – mõlemad on keskendunud inimeste mõjutamisele ja motiveerimisele.  Värbamine peaks olema jagatud vastutus, tuleb vaid osata rolle ja vastutust õigesti jagada. Turundajana on Karla võtnud sihiks värbajaid toetada kaasaegsete värbamisturunduslahenduste rakendamisel oma organisatsioonis.

Grete Adler
on HR factory meeskonnas toimetanud alates 2018. aasta oktoobrist. Varasemalt on ta töötanud AS-is Mainor, kus tema peamiseks rolliks oli personalijuhi amet, kuid lisaks sellele töötas ta ettevõttes veel mitmete teiste projektidega. Personali valdkond ja töötamine inimestega on talle alati oluline olnud ning põnevust pakkunud, just selle mitmekülgsuse ja keerukuse tõttu. Grete peab oluliseks toetavat, arendavat ning uuendusmeelset töökeskkonda, kiiret töötempot ja mõnusat huumorit.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Värbamiskonverents 2020: Milline on värbamismaastiku reaalsus?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.