Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Võlanõustamise koolitus

Koolituse eesmärgiks on finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikute või perede abistamise tõhustamine võlanõustamise täiendkoolituse läbinud töötajate efektiivsema töö kaudu.

Sihtrühm:
Sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega ja kõik, kes soovivad omandada uut elukutset ning tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.

Teemad:

 • Seadusandlus võlanõustamises ja seotud õigusaktid
  • Võlaõigusseadus, võlasuhte mõiste
  • Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus
  • Täitemenetluse seadus
 • Täitemenetlus
  • Täitemenetluse seaduse kohaldamine
  • Võlgnike kohustused, õigused ja kaitse kohtumenetluse ja vara arestimise käigus
  • Täitemenetluse peatamise võimalused
  • Vara arestimine, arestist vabastamine, tähtajad ja tagajärjed
 • Võlanõustamise metoodika
  • Võlanõustamise mõiste ja kontseptsioon
  • Võlgadesse sattumise põhjused, tagajärjed
  • Võlanõustamiseteenus ja ülesanded.
  • Võlgade liigid ja erinevused, nende reguleerimise meetodid
  • Võlgnike tüübid ja käitumismustrid
  • Võlausaldajad, läbirääkimisstrateegiad võlanõustamises
  • Nõustamisstrateegiad, probleemid ja raskused nõustamisprotsessis
  • Võrgustikutöö, suhtlemine teiste ametiasutustega
  • Maksekohustuste täitmine. Maksegraafikute koostamine,maksepuhkuse taotlemine ja kokkulepete sõlmimine
  • Majapidamiseelarve koostamine ja analüüsimine
 • Psühholoogiline aspekt võlanõustamis
  • Suhtlemis psühholoogia ja klienditeenindust alused
  • Motivatsiooni mõiste ja otsustusvõttmise strateegiad ja faasid
  • Kliendi vastupanu: tuvastamine ja töömetodeid
  • Ohtlik klient, käitumise viisid ekstremaalses olukordades
 • Sotsiaaltöö
  • Sotsiaaltöö ülesanded ja missioon
  • Sotsiaaltöö mõiste ja kontseptsioon
  • Sotsiaaltoetused ja teenused
  • Sotsiaaltöötajate eetika
  • Võrgustikutöö ja koostöö
 • Võlgade ümberkujundamise menetlus
  • Probleemi lahendamise strateegiad
 • Jõustumine ja juhtumikorraldus võlanõustamises
  • Juhtumikorralduse olemus ning peamised põhimõtted.
  • Juhtumikorraldaja roll.
  • Juhtumikorralduse protsess ja selle etapid
  • Juhtumi lahendamise metoodika
  • Juhtumikorraldaja kommunikatsioonioskused, mis soodustavad positiivseid muutusi.
  • Juhtumi analüüs
  • Juhtumi lahendamine (lõputöö)
 • Lõputöö kaitsmine

Programmi täitnud kursuslane saab tunnistuse.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse muuta vajadusel koolituse programmi ja töögraafikut.

Koolituse läbinu õppija:

 •  On teadlik võlanõustaja töö eetilisest ja teoreetilistest lähtekohtadest ja meetoditest;
 •  Oskab kuulata kliendi selgitusi tema probleemse olukorra kohta ja  määrata juhtum kindlaks võlanõustamise seisukohast;
 •  Oskab  juhinduda õigusaktidest, mis on võlanõustamise seisukohast kliendi õiguste ja kohustuste kaitseks vajalikud;
 •  Oskab nõustada ja abistada klienti juhtumi eesmärkide saavutamiseks vajalike dokumentide koostamisel;
 •  Oskab hinnata, kohandada ja muuta koos kliendiga tegevusi vastavalt juhtumi arengule;
 •  Oskab aidata kliendil vormistada võlgade ümberkujundamise avaldust koos nõutud lisadega;
 •  Oskab toetada klienti võlgade ümberkujundamiskava täitmisel.

Koolitajad:
Katri Heinjärv – magister sotsiaalteaduse valdkonnas, kogemusega võlanõustaja.
Eda Mölder – magister psühholoogia valdkonnas, magister haridusdeadusteaduse valdkonnas, kogemusega psühholoog, grupiterapeut

NB! Oleme Töötukassa partnerid!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Võlanõustamise koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.