Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Arvutigraafika e-kursus

Koolitus on mõeldud kõikidele, kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arvutigraafikast.
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamisoskus.

Arvutigraafikat näeme kõikjal – ajakirjades, reklaamides, filmides, videomängudes, veebilehtedel.
Arvutigraafika on visuaalne looming, mis on loodud arvuti ning spetsiaalse tarkvara abil pildifaile manipuleerides ja esitades ning leiab rakendust pea igas valdkonnas, olgu see infotehnoloogiaga seotud või mitte, nii huvitegevuses kui tööalaselt:

 • kunst, disain – joonistamine arvutigraafika vahendeid kasutades;
 • fotograafia – fotode töötlemine ;
 • ajakirjandus;
 • plakatite, flaierite kujundamine;
 • veebilehekülgede loomine;
 • arvutimängude loomine,
 • jms…

Teemad:

 • Arvutigraafika põhimõisted (resolutsioon, värvussügavus, pildifailiformaadid)
 • Värvusõpetuse alused ja värvimudelid (RGB, CMYK, LAB, HSB, HEX)
 • Rastergraafika Adobe Photoshop baasil (tööriistad ja lihtsamad töövõtted, kihid, selekteerimine, maskid, värvikorrektsioon ja tonaalsuse parandamine, fotode korrigeerimine, tekst)
 • Arvutigraafika rakendusvaldkonnad (animeeritud gif, fotokollaaž, digimaal)
 • Vektorgraafika Adobe Illustratori baasil (tekst, pen tööriist, pintslid, 3D efektid, trasseerimine)
 • Arvutigraafika alternatiivsed programmid (rastergraafika programm ArtRage, vektorgraafika programm Inkscape)
 • Küljendamine Microsoft Publisheri või Scribus baasil
 • Tutvumine arvutigraafika võistluste, näituste ja veebiajakirjadega. Veebipõhised arvutigraafika programmid.

Kursusel kasutatavad arvutiprogrammid: Prooviversiooni omavad Adobe Photoshop (7 päeva), Adobe Illustrator (7 päeva), ArtRage ja Microsoft Publisher. Vabavarana saab kasutada ArtRage Starter Edition’i, Inkscape’i ja Scribust.
Tasulise tarkvara prooviversioonide installeerimisel (Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator) jälgida, millal tuleb antud ülesanded sooritada, sest prooviversioonid on lühiajalised.

Vaata lisaks: Koolituse õppekava

Kursuse läbinu oskab:

 • kasutada erinevaid arvutigraafika programme ja graafikafailide vorminguid;
 • teha lihtsamat pilditöötlust;
 • luua lihtsamaid raster- ja vektorgraafilisi töid.

Hindamine:
Kursus loetakse sooritatuks, kui on esitatud 10 iseseisvat tööd ja iga tehtud ülesande eest saadud üle poole võimalikest punktidest. Täpsem info ülesannete sooritamise kohta on antud õpijuhises.
Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse tunnistus.

Koolitaja:
Eve Mäeorg Tartu Kutsehariduskeskuse IKT kutseõpetaja
Eve on töötanud Tartu KHK-s alates 2006. a-st. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika ja Tallinna Ülikooli magistriõppe multimeedia ning õpisüsteemide eriala. Aastal 2010 sai andragoogi III kvalifikatsioonijärgu ja sellest ajast saadik on õpetanud täiskasvanuid nii auditoorselt kui e-kursustena. Eve õpetab mitmeid enda kompetentsi kuuluvaid aineid nagu arvutigraafika, multimeedia, veebi- ja graafilist disaini, graafikalauaga joonistamist. Eve on saanud arvutigraafika e-kursuse kvaliteedimärgi ja valitud kahel korral Tartu KHK aasta õpetajaks (viimati 2019). EENeti arvutijoonistuste võistlusel sai täiskasvanute vanuserühmas 1. koha (2011). On juhendanud õpilasi nii vabariiklikel (Noor Meister) kui rahvusvahelistel graafilise disaini võistlustel (Prin(t)och), kus on saadud häid tulemusi.

Kursuse korraldus:
E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine, kuid see võib soovi korral toimuda ka kohtudes koolitajaga Tartu Kutsehariduskeskuses. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE. Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Vaata ka: 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Arvutigraafika e-kursus