Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Multimeedia sisu loomine veebipõhiste ja vabavaraliste vahenditega

Multimeedia töövaldkond on väga lai ja mitmekesine ning sisaldab loomise või kujundamisega seotuid töid. Osale e-õppe koolitusel ja saa teada veebipõhiseid ja vabavaralisi vahendeid, millele on kõigil juurdepääs ja mis on kergesti õpitavad ning kasutajasõbralikud.

Koolituse käigus valmivad erinevad sotsiaalmeedia ja infomaterjali kujundused ning multimeedia lahendused. Koolituse läbinu omandab praktilised oskused reklaamide, kutsete, kaartide, fotokollaažide, bännerite, postrite, animatsioonide, videomontaažide, ekraanisalvestuse videode, meemide, liikuvate fotode (cinemagraph) jm multimeediat sisaldavate tööde tegemiseks.

Sihtgrupp. Koolitusele ootame kõiki, kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi multimeedia sisu loomisest.

Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamisoskus tavakasutaja tasemel.

Koolituse sisu:

 • Multimeedia mõiste, multimeedia liigid ja elemendid (tekst, värvid, graafika, heli, video, animatsioon);
 • Digitaalne jalajälg (aktiivne ja passiivne jalajälg). Autoriõigus ja viitamine. Vabad foto- ja videopangad;
 • Värvid, värvikontrastid, värvide mõju ja tähendused. Värvipaleti koostamine. Tüpograafia. Kirjatüüpide liigitus ja valimine;
 • Multimeedia kasutamine sotsiaalmeedias. Sotsiaalmeediaga seotud kujundused (reklaamid, kutsed, kaardid, fotokollaažid, bännerid, postrid). Sotsiaalmeedia kirjaoskus. Nõuanded sotsiaalmeedia postitusteks;
 • Rastergaafika. Pilditöötlus ja kujundamine. Pildifailide formaadid;
 • Vektorgraafika. Logo kujundamine. Kujundustööd vektorgraafikas;
 • Heli. Heli salvestamine ja töötlemine;
 • Video. Videoturunduse nõuanded. Videomontaaži tegemine ja video salvestamine. Video kvaliteet ja failivormingud;
 • Animatsioon. Animatsiooni liigid. Animatsiooni kavandamine, loomine ja salvestamine;
 • Multimeedia rakendusvaldkonnad (meemid, cinemagraphid ehk liikuvad fotod, ekraanisalvestuse video, TIKTOK videod jm).

Koolitusel kasutatavad vahendid on kõik vabavaralised, millele on kõigil juurdepääs ja mis on kergesti õpitavad ning kasutajasõbralikud. Mõned vahendid on veebipõhised ja mõned arvutisse installeeritavad. Nagu näiteks: värvipaleti loomise vahend, veebipõhised kujunduskeskkonnad, raster- ja vektorgraafika programm, heli- ja videotöötlusprogramm, animatsioonide, meemide, liikuvate fotode tegemise vahendid. Lisaks põhimaterjalidele on kursusel ka lisamaterjale, mis pole kohustuslikud, kuid on võimalus ennast täiendada.

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab multimeedia liike ja elemente ning oskab jälgida digitaalset jalajälge, autoriõigust, viitamist ning sotsiaalmeedia kirjaoskust;
 • oskab luua ja töödelda infomaterjalide, pildifailide kujundusi sotsiaalmeedia jaoks;
 • teab animatsiooni- ning videotöötlusprogrammide põhitõdesid ja oskab luua ning muuta eri formaatides multimeedia sisu (raster- ja vektorgraafika, heli, video, animatsioon, meemid, liikuvad fotod jne);
 • oskab valida värve ja värvikontraste, teab tüpograafiast ning liigitab ja valib erinevaid kirjatüüpe.

Hindamine:
Kursus loetakse sooritatuks ja väljastatakse tunnistus, kui on esitatud 10 iseseisvat tööd ja iga tehtud ülesande eest saadud “arvestatud”. Juhul kui esitatakse töö, mida ei saa arvestada, siis kursuse juhendaja annab tagasisides teada, mida on vaja teha, et töö saaks arvestatud.

Koolitaja:
Eve Mäeorg
Tartu Kutsehariduskeskuse IKT kutseõpetaja
Eve on töötanud Tartu KHK-s alates 2006. a-st. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika ja Tallinna Ülikooli magistriõppe multimeedia ning õpisüsteemide eriala. Aastal 2010 sai andragoogi III kvalifikatsioonijärgu ja sellest ajast saadik on õpetanud täiskasvanuid nii auditoorselt kui e-kursustena. Eve õpetab mitmeid enda kompetentsi kuuluvaid aineid nagu arvutigraafika, multimeedia, veebi- ja graafilist disaini, graafikalauaga joonistamist. Eve on saanud arvutigraafika e-kursuse kvaliteedimärgi ja valitud kahel korral Tartu KHK aasta õpetajaks (viimati 2019). EENeti arvutijoonistuste võistlusel sai täiskasvanute vanuserühmas 1. koha (2011). On juhendanud õpilasi nii vabariiklikel (Noor Meister) kui rahvusvahelistel graafilise disaini võistlustel (Prin(t)och), kus on saadud häid tulemusi.

Lisainfo:
E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine. Vajadusel on võimalik kokku leppida ka kontakttund juhendajaga Tartu Kutsehariduskeskuses, kui kooli külastamise meetmed seda lubavad. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE https://moodle.e-ope.ee/.
Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Vaata ka: 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Multimeedia sisu loomine veebipõhiste ja vabavaraliste vahenditega

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.