Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Graafikat sisaldavate materjalide loomine Microsoft Publisheriga.

Koolitusel õpid:
– kasutama küljendusprogrammis Microsoft Publisher erinevaid materjale (tekst, pildid, tabelid, kujundid vms);
– kujundama ja küljendama erinevaid info- ja reklaammaterjale;
– vormistama töid veebi- ja trükivormingutesse.

Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud Sulle, kui:

 • vajad baasteadmisi info- ja reklaammaterjalide kujundamisest ja küljendamisest;
 • soovid Microsoft Publisheriga luua ja kujundada infolehti, tervituskaarte, kutseid, plakateid, flaiereid, menüüsid, tunnistusi, tänukirjasid, kalendreid, voldikuid, ajalehti ja teisi kujundus- ning turundusväljaandeid, mis sobivad nii trükiks kui veebis kasutamiseks.

Teemad:

 • Sissejuhatus Publisheri, programmi kasutajaliides- millal kasutada Publisheri,menüüde ja töövahendite tutvustamine.
 • Mallide kasutamine- mallide valimine, fondi- ja värviskeemide valimine ja muutmine, teksti ja piltide lisamine.
 • Hea disaini põhimõtted- disaini suurus ja kuju, värvide ja kirjatüüpide valiku põhimõtted, piltide, kujundite ja raamide kasutamine.
 • Kutse/kaardi kujundamine ja küljendamine.
 • Plakati kujundamine ja küljendamine.
 • Flaieri kujundamine ja küljendamine.
 • Visiitkaardi kujundamine ja küljendamine.
 • Menüü kujundamine ja küljendamine.
 • Tänukirja kujundamine ja küljendamine.
 • Diplomi kujundamine ja küljendamine.
 • Kalendri kujundamine ja küljendamine.
 • Voldiku kujundamine ja küljendamine.
 • Ajalehe kujundamine ja küljendamine

Koolitaja:
Eve Mäeorg
Tartu Kutsehariduskeskuse IKT kutseõpetaja
Eve on töötanud Tartu KHK-s alates 2006. a-st. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika ja Tallinna Ülikooli magistriõppe multimeedia ning õpisüsteemide eriala. Aastal 2010 sai andragoogi III kvalifikatsioonijärgu ja sellest ajast saadik on õpetanud täiskasvanuid nii auditoorselt kui e-kursustena. Eve õpetab mitmeid enda kompetentsi kuuluvaid aineid nagu arvutigraafika, multimeedia, veebi- ja graafilist disaini, graafikalauaga joonistamist. Eve on saanud arvutigraafika e-kursuse kvaliteedimärgi ja valitud kahel korral Tartu KHK aasta õpetajaks (viimati 2019). EENeti arvutijoonistuste võistlusel sai täiskasvanute vanuserühmas 1. koha (2011). On juhendanud õpilasi nii vabariiklikel (Noor Meister) kui rahvusvahelistel graafilise disaini võistlustel (Prin(t)och), kus on saadud häid tulemusi.

Lisainfo:
E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine, kuid see võib soovi korral toimuda ka kohtudes koolitajaga Tartu Kutsehariduskeskuses. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Kursus loetakse sooritatuks, kui on täidetud 80% kursuse ülesannetest.

Vaata ka: 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Graafikat sisaldavate materjalide loomine Microsoft Publisheriga.