Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

E- kursus: Graafikat sisaldavate materjalide loomine Microsoft Publisheriga

Koolitusel õpid:
– kasutama küljendusprogrammis Microsoft Publisher erinevaid materjale (tekst, pildid, tabelid, kujundid vms);
– kujundama ja küljendama erinevaid info- ja reklaammaterjale;
– vormistama töid veebi- ja trükivormingutesse.

Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud Sulle, kui:

 • vajad baasteadmisi info- ja reklaammaterjalide kujundamisest ja küljendamisest;
 • soovid Microsoft Publisheriga luua ja kujundada infolehti, tervituskaarte, kutseid, plakateid, flaiereid, menüüsid, tunnistusi, tänukirjasid, kalendreid, voldikuid, ajalehti ja teisi kujundus- ning turundusväljaandeid, mis sobivad nii trükiks kui veebis kasutamiseks.

Teemad:

 • Sissejuhatus Publisheri, programmi kasutajaliides- millal kasutada Publisheri,menüüde ja töövahendite tutvustamine.
 • Mallide kasutamine- mallide valimine, fondi- ja värviskeemide valimine ja muutmine, teksti ja piltide lisamine.
 • Hea disaini põhimõtted- disaini suurus ja kuju, värvide ja kirjatüüpide valiku põhimõtted, piltide, kujundite ja raamide kasutamine.
 • Kutse/kaardi kujundamine ja küljendamine.
 • Plakati kujundamine ja küljendamine.
 • Flaieri kujundamine ja küljendamine.
 • Visiitkaardi kujundamine ja küljendamine.
 • Menüü kujundamine ja küljendamine.
 • Tänukirja kujundamine ja küljendamine.
 • Diplomi kujundamine ja küljendamine.
 • Kalendri kujundamine ja küljendamine.
 • Voldiku kujundamine ja küljendamine.
 • Ajalehe kujundamine ja küljendamine

Eve MäeorgKoolitaja:
Eve Mäeorg on Tartu Kutsehariduskeskuse IKT kutseõpetaja, omab andragoog III kutsekvalifikatsiooni.

Lisainfo:
E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine, kuid see võib soovi korral toimuda ka kohtudes koolitajaga Tartu Kutsehariduskeskuses. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Kursus loetakse sooritatuks, kui on täidetud 80% kursuse ülesannetest. Täpsem info ülesannete sooritamise kohta on antud õpijuhises.

Vaata ka: E-kursus: Arvutigraafika

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

E- kursus: Graafikat sisaldavate materjalide loomine Microsoft Publisheriga