Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Digioskused algajatele (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)

Koolitusel omandatakse algteadmised Outlook, Excel, Word ja PowerPoint programmide kasutamisest.

Õpitakse esialgu tundma töökeskkonda, toimimise loogikat ning peamisi töövahendeid. Kõike õpitut rakendatakse ka kohapeal praktikasse, täites nii ühiselt kui ka iseseisvalt erinevaid harjutusi. Koolituse käigus saab õppija praktilised oskused, kuidas igapäevaselt elementaarsel tasemel programmiga tööd teha. Koolitus on praktiline, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi harjutusülesannete lahendamisel.

Koolituse eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused oma postkasti haldamiseks Outlookis koos kalendri planeerimise ja koostöövõimalustega; Exceli tabelitega töötamiseks, kasutades ka lihtsamaid funktsioone; dokumentide loomiseks Wordiga, kus vaadatakse vormistusvõimalusi ja erinevate objektide (sh pildid, tabelid, kujundid) lisamiseks dokumenti. Lisaks õpetatakse PowerPoint presentatsioonide loomist, kus lisatakse slaide, õpitakse kasutama pilte ja tabeleid ning lihtsamaid animatsioone.

Koolitusel osalemise eeldused:
Eelnev kogemus arvuti mistahes programmide kasutamisel ei ole vajalik. Koolitus sobib hästi ka kõigile neile, kellel on varasem arvutiga töötamise kogemus, kuid on pikemalt tööturult eemal olnud ning soovivad uuesti alustada õppimist.

Programm:

 • MS Outlook koolitus
  • Outlooki töökeskkonna seadistamine ja peamiste töövahenditega tutvumine.
  • Uute kirjade saatmine, meilipõhjade seadistamine ja salvestamine.
  • Automaattekstide ja signatuuride kasutamine.
  • Postkasti sisu haldamine, meilide otsimine ja ümber paigutamine.
  • Sisenevatele ja väljuvatele kirjadele reeglite lisamine. “Kontorist väljas” abimehe seadistamine.
  • Kalendri igapäevane kasutamine – kohtumised, koosolekud ja sündmused.
  • Erinevate Outlooki üksuste väljaprindi ettevalmistamine ja teostamine.
 • MS Excel koolitus
  • Sissejuhatus Excelisse.
   •  Üldteadmised ja töökeskkonna tutvustus.
   • Töö töölehtedega ja lahtritega.
   • Andmete sisestamine, muutmine ja salvestamine.
   • Erinevate andmetüüpide tutvustamine ja töösse rakendamine, lahtrite vormindamine ja kategooria valimine.
   • Vormingute eemaldamine.
  • Lahtrite kujundamine ja vormindamine.
   •  Tabeli loomine ja vormindamine automaattabelina, lihtsamad andmekujunduse tehnikad.
  • Arvutamine ja funktsioonid.
   • Valemite koostamine (jagamine, korrutamine, liitmine, lahutamine) ja kopeerimine, lahtri aadresside kasutamine arvutustes.
   • AutoSum funktsioonide kasutamine.
  • Tabelis olevate andmete sorteerimine ja filtreerimine.
   • Automaatfilter ja kohandatud filter.
   • Paanide külmutamine ja töölehe lõikamine (Split).
  • Lihtsamate diagrammide kasutamine ja kujundamine.
   •  Andmete lisamine diagrammi.
   • Diagrammi tüübi muutmine ja kustutamine.
  • Lehekülje seadistamine – suuruse ja suuna muutmine, päiste ja jaluste lisamine, leheküljenumbrite lisamine.
  • Töölehtede ja tabelite printimine.
   • Printimise eelvaade, kohandamise valikud, lehekülje häälestus, salvestamine PDF-ks.
 • MS Word koolitus
  • Sissejuhatus ja peamiste töövahenditega tutvumine.
   •  Programmi avamine ja sulgemine, dokumentide avamine ja salvestamine.
   • Wordi mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal.
   • Teksti sisestamise võimalused.
  • Teksti ja lõigu vormindamine.
   • Erinevate kujundusstiilide kasutamine.
   • Joonduste kasutamine.
   • Number- ja täpploetelud.
  • Piltide ja jooniste lisamine dokumenti.
   • Tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis.
   • Muude objektide lisamine.
  • Dokumendi printimiseks ette valmistamine.
   • Õigekirja kontroll.
   • Lehekülje häälestus.
   • Printimise eelvaade.
   • Printeri leidmine ja lisamine.
   • PDF-printeri kasutamine.
  • Postitused.
 • MS PowerPoint koolitus
  • Sissejuhatus ja peamiste töövahenditega tutvumine.
   • Programmi avamine ja sulgemine, esitluste avamine ja salvestamine.
   • Kujundusmallide tutvustus ja esitluses kasutamine.
  • Slaidide lisamine ja paigutused.
   • Piltide ja jooniste lisamine.
   • Tabelite lisamine.
   • Päised ja jalused.
   • Slaidinumbrid.
  • Erinevate kujunduste rakendamine.
   •  Kohandatud kujundusmallide kasutamine.
   • Slaididele lihtsamate üleminekute ja animatsioonide lisamine.
   • Head tavad ja nende rakendamine.
  • Esitluse ülevaatamine, õigekirja kontroll. Esinemise ettevalmistamine ja väljatrüki teostamine.

Koolituse maht: Koolituse kogumaht on 42 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (7 päeva).

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • MS Outlook
  • teab, millised on peamised Outlooki rakendused;
  • oskab luua ja seadistada töökeskkonda ja hallata oma postkasti;
  • oskab lisada automaatset signatuuri ning kasutada “Kontorist väljas” abimeest;
  • oskab kasutada kalendrit, lisada uusi kohtumisi ning koosolekuid;
 • oskab seadistada ja teostada erinevate Outlooki üksuste väljaprinte.
 • MS Excel
  • tunneb Exceli töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
  • oskab luua uut faili ja avada olemasolevaid;
  • oskab luua uut töölehte, sisestada ja vormindada andmeid;
  • tunneb erinevaid andmetüüpe, oskab lisada ja eemaldada vormindust;
  • oskab luua lihtsamaid tabeleid ja kasutada valmis tabeleid;
  • oskab tabeleid kujundada ja vormindada;
  • oskab luua valemeid ja kasutada AutoSum funktsioone;
  • oskab koostada ja muuta diagrammi;
  • oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt tabelite väljatrükki.
 • MS Word
  • tunneb Wordi töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
  • oskab luua uut Wordi faili ja avada olemasolevaid;
  • oskab luua ja vormistada uusi dokument;
  • oskab luua uut dokumenti malli põhjal;
  • teab peamisi tekstitöötluse võimalusi ja oskab teostada õigekirja kontrolli;
  • oskab dokumendis olevaid tekste ja lõike vormindada;
  • oskab dokumenti lisada pilte ja tabeleid;
  • oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt dokumendi väljatrükki.
 • MS PowerPoint
  • tunneb PowerPointi töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
  • oskab luua uut esitluse faili ja avada olemasolevaid;
  • oskab lisada uusi slaide, neile lisada pilte ja tabeleid;
  • oskab kasutada kujundusmalle;
  • oskab lisada lihtsamaid üleminekuid ja animatsioone;
  • teab, millised on esitluse loomisel olulisemad reeglid ja head tavad;
  • oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt esitluse väljatrükki.

Koolituse lõpetamise tingimused: Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitajad:
Kadi Tamm on arvutikoolitaja alates 2004 aastast. Koolitab MS Office kontoritarkvara (Excel, Word, PowerPoint) ning arvutigraafika (Photoshop, Illustrator, Inkscape, GIMP) teemadel.
Sertifikaadid ja tunnistused: Andragoogi (ehk täiskasvanute koolitaja) kutse 6. tase

Madis Roosalu
Madise koolitajakarjäär sai alguse aastal 2001. Tema peamiseks valdkonnaks on erinevad Office´i kasutajakoolitused ja Adobe kursused, kuid ta tunneb ennast mugavalt kõikides tänapäevastes operatsioonisüsteemides ning koolitab ka Linuxi ja Mac OS X kasutajaid. Madisel on töökogemus veebidisaineri ja programmeerijana, ta on olnud süsteemiadministraator; veebiadministraator, programmeerija, disainer; samuti on olnud vastutav IT süsteemide (riist- ja tarkvara) hoolduse ja hangete eest.

Sertifikaadid ja tunnistused:

 • Microsoft Certified Professional
 • Apple Certified Support Professional 10.6.
 • Täiskasvanute koolitaja, tase 5

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • õppematerjale (Outlook, Excel, Word ja Powerpoint  käsiraamatud pdf kujul);
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanud koolitaja taset 5 ja töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Nordic Koolitus OÜ - praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Digioskused algajatele (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.