Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tööheaolu toetamise arenguprogramm

Loengusarja eesmärk on anda juhiseid ja nõuandeid töötervise- ja heaolu edendavate meetmete rakendamiseks ettevõtetes ja asutustes. Et töötajate läbipõlemise ja haigestumise ennetamine mõjutab positiivselt nii töö produktiivsust kui ka asutuse sisekliimat, on tööheaolule senisest enama tähelepanu pööramine hädavajalik ja möödapääsmatu.

Sihtrühm:
personalijuhid ja -spetsialistid, töökeskkonnaspetsialistid, töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid, juhid ja osakondade juhid, meditsiinitöötajad, samuti kõik need inimesed, kes vastutavad organisatsioonis töötajate (vaimse) tervise hoidmise ja edendamise eest ning kõik teised huvilised.

Programm:

 1. päev
  • 9.50 – 10.00 Kogunemine veebikeskkonda
  • 10.00 – 12.00 Kuidas juhtida tööheaolu ning toetada töötajate vaimset tervist?
   Lektor: Kaire Piirsalu-Kivihall, tööheaolu.ee asutaja
   Kaire on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis inimressursijuhtimise erialal. Tööheaolu juhtimise alal täiendas ta ennast Tampere Ülikoolis. Ta on töötanud ligi 20 aastat edukate rahvusvaheliste brändidega ning tal on õnnestunud kogemusi koguda ka Euroopa edukaimate tööandjate juures. Ta on andnud tööheaolu juhtimise loenguid Tartu Ülikoolis ning avaldanud artikleid väljaannetes Personali Praktik, postimees.ee jm. Hetkel teeb Kaire doktoritööd Tartu Ülikoolis.

   • Kaasaegsed teadmised töökeskkonna kujundamisest ja tööheaolu juhtimisest
   • Mida mõistetakse vaimse tervise all ja milliseid ohumärke tähele panna
   • Millest kujuneb kõrge tööheaolu organisatsioonis ja meeskonnas
   • Millised on tööheaolu juhtimise mudelid
   • Tööheaolu juhtimise protsess
   • Millised on kõrge tööheaolu mõjud töötajatele ja meeskonnale
  • 12.00 – 12.15 Sirutuspaus
  • 12.15 – 13.15 Mida tööandja saab ja peaks tegema töötaja vaimse tervise hoidmiseks?
   Lektor: Mailis Neppo, Delfi Meedia AS personalijuht
   Mailis Neppo on töötanud Eesti Personalijuhtimise Ühingu tegevjuhina, Kaitseministeeriumi personaliosakonna juhatajana, Haridus- ja Teadusministeeriumi personalipoliitika osakonna juhatajana. Ka varasem töökogemus on tal avalikust sektorist – riigikontrollist, õiguskantsleri kantseleist ja presidendi kantseleist. Mailisel on bakalaureuse kraad eesti filoloogias ja magistrikraadid kommunikatsioonis ning andragoogikas. Ta on personalijuhtimise eriala külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis. Mailise töine kokkupuude eesti keelega on eelkõige president Toomas Hendrik Ilvese ametiajast, mil ta hoidis „silma peal“ kirjavahetusel, vastutades väljaminevate ametikirjade ja riigipea kõnede korrektsuse ja õigekeelsuse eest. Ühe suure keelealase ettevõtmisena koordineeris Mailis presidendi sõnavõistluse korraldamist. Samuti on ta teinud hulganisti eesti keele ametikeele koolitusi.

   • Kuidas tööandja saab töötajate psühhosotsiaalseid probleeme ennetada ja ohte maandada?
   • Kuidas tagada töötajate vaimset tervist ja heaolu?
   • Töökeskkonna vaimse tervise analüüs
 2. päev
  • 11.50 – 12.00 Kogunemine veebikeskkonda
  • 12.00 – 15.00 Tänapäeva vaimne töö, tehnostress ja kognitiivne ergonoomia – kuidas töötada ennast ja meeskonda säästvalt?
   Lektor Liina Randmann tööpsühholoog
   Liina omab doktorikraadi juhtimisteadustes ja hetkel töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis, õpetades erinevaid psühholoogia aineid. Doktorikraadile eelnesid õpingud Tehnikaülikooli magistriõppes, mille lõpetamisel omistati talle sotsiaalteaduste teadusmagistri kraad. Eelnevalt on Liina Randmann lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, ta omab magistrikraadi psühholoogias ja ta on omandanud ka õpetaja kutse Tallinna Pedagoogilises instituudis. Ta on Eesti töö – ja organisatsioonipsühholoogide ühingu asutaja liige ja 2005. aastast ka Euroopa töö – ja organisatsioonipsühholoogide assotsiatsiooni (EAWOP) liige. 2009. aastal omistati talle andragoogi kutsekvalifikatsiooni IV aste. Liina Randmann on oodatud lektor psühholoogiaalastel täienduskoolitustel ja konverentsidel.

   • Millised on peamised probleemid tänapäeva tööelus
   • Mida jälgida enda ja meeskonna töös, et mitte tekitada üleliigset koormust ajule
   • Soovitused olukorra parandamiseks
   • Milliseid ressursse ehk tööindu kasvatavaid tegureid töös arendada, mis aitaksid tasakaalustada negatiivseid mõjutegureid
 3. päev
  • 10.20 – 10.30 Kogunemine veebikeskkonda
  • 10.30 – 13.30 Vaimne tervis ja psühhohügieen
   Lektor: Rita Rätsepp psühholoogRita Rätsepp on näitleja ja psühholoogiline nõustaja. Ta on lõpetanud Eesti Muusika – ja Teartiakadeemia lavakunstikooli ning töötanud Eesti Draamateatris ja Nukutetaris. Rita on Eesti Näitlejate Liidu liige ja vabakutseline näitleja. Psühholoogi hariduse omandas ta Professionaalse Psühholoogia Erakoolis, Audentese Ülikoolis ja sotsiaalteaduste magistrikraadi psühholoogia erialal sai Akadeemias Nord. Ta on töötanud koolipsühholoogina Rocca al Mare Koolis. Tänasel päeval nõustab R. Rätsepp lapsi ja täiskasvanuid oma erapraksises ja erakliinikus City Tervisekliinik

   • Ärevuse, stressi ja depressiooni märgid
   • Kuidas stressi ära tunda, ennetada ja leevendada
   • Kuidas end negatiivsest välja võidelda ja positiivsust juurde luua
 4. päev
  • 10.20 – 10.30 Kogunemine veebikeskkonda
  • 10.30 – 13.00 Mindfulness – teadveloleku praktikad
   Lektor: Helena Väljaste psühholoog ja olevikuterapeutHelena Väljaste on psühholoog, motiveeriva intervjueerimise treener ning teadveloleku õpetaja. Helenat kütkestab vaimse tervise probleemide ennetamise ja hea vaimse vormi toetamise valdkond. Sestap nõustab ta inimesi oma Meelerahu nimelises nõustamiskeskuses ning koolitab soovijaid nii teadveloleku, enesesõbralikkuse, vaimse heaolu kui ka motivatsiooni teemadel.

   • Mis on mindfulness ja kuidas seda praktiseerida?
   • Kuidas aitab mindfulness stressiga toime tulla?
   • Kuidas avaram teadlikkus aitab meil kogeda suuremat sisemist vabadust ja selgust?
   • Kuidas tõsta oma psühholoogilist paindlikkust?

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi teabepäeva programmis ja ajakavas!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tööheaolu toetamise arenguprogramm

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.