Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Maksuarvestus raamatupidajatele

Kuidas maksuarvestuse abil tõsta ettevõtte kasumlikkust?
Koolitusel „Maksuarvestus raamatupidajatele“ jagab maksuekspert teadmisi ja praktikaid, mille tulemusena kasvab raamatupidajate maksuteadlikkus, mis võimaldab neil leida parimaid maksulahendusi ettevõttele ja tõsta seeläbi ettevõtte kasumlikkust.

Raamatupidaja ülesandeks on tunda ja rakendada maksuseadusi ning pidada nõuetekohast maksuarvestust. Raamatupidaja maksuteadlikus annab ettevõttele täiendavaid eeliseid maksukulude kokkuhoidmiseks ja maksuriskide vähendamiseks. Ideaalis on igas ettevõttes pearaamatupidaja esimene isik, kellelt küsitakse nõu ja abi maksuriskide hindamisel ning tehingutele parima maksulahenduse leidmisel. Samuti raamatupidajalt eeldatakse, et ta esitab Maksu- ja Tolliametile nõuetekohase maksuarvestuse.

Koolituse eesmärk on viia kokku maksuseaduse normid, maksualased teadmised, parimad kogemused ja praktika ning õppida nägema konkreetses ettevõttes seaduslikke maksude pealt kokkuhoidmise võimalusi.

Koolituse sihtgrupp. 
Koolitusele on oodatud:

 • äriühingutes töötavad kogenud, kuid erineva erialase ettevalmistusega raamatupidajad, kes soovivad enda teadmised viia uuele tasemele ja areneda edasi (näiteks) pearaamatupidajaks ning tunda ennast maksude alal viis korda kindlamalt.
 • äriettevõtte omanikud või juhid, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust ja õppida muundama maksukulud ettevõtte tuluks.

Õpiväljundid.
Koolituse läbinud osalejad oskavad:

 1. kaardistada ja analüüsida ettevõtte maksukoormust
 2. hinnata oma ettevõttes maksuriske ja nägema ette võimalikke maksutagajärgi
 3. rakendada enda ettevõttes maksusoodustusi efektiivsemalt
 4. analüüsida tehingute tegemisel erinevaid maksuseaduseid ja oskavad hinnata otsuste maksutagajärgi
 5. esitada ja muuta maksudeklaratsoone ning rakendada maksudeklaratsioonide esitamisel parimaid praktikaid, mis vähendavad maksuhalduri huvi ettevõtte vastu
 6. hinnata laenudega seonduvaid maksuriske ja neid ära hoida
 7. rakendada turuhinna määramise põhimõtteid, mis ei too kaasa maksukohustuse tekkimist
 8. rakendada maksuaudiitoriga suhtlemisel parimad strateegiaid

Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu ja olulised osad. Sellele  järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt ja/või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamisega, millele järgneb arutelu. Ülesannete lahendamiseks on ettevalmistatud töölehed. Ülesannete rõhuasetus on teemast tulenevate aspektide taipamine ja seostamine eluliste asjaoludega, eesmärgiga arendada välja oskus näha maksuvähendamine võimalusi ja maksuriske, mida saab juba kohe alguses maandada.

Teemad:

 • Maksude kavandamine ja analüüsimine – tehingute tegemine ja maksude kavandamine
  • Milliste maksudega tuleb ettevõtte tegevuse käigus arvestada
  • Ostu- ja müügitehingute tegemisel maksustamise režiimid ja maksustamise tagajärjed
  • maksuriskide hindamine ja maandamise võimalused; õiguskindlus maksuoptimeerimisel.
 • Maksudeklaratsioonide koostamine, parandamine ja vastutus esitatud andmete eest
  • Maksudeklaratsioonide esitamine ja muutmise üldised nõuded
  • Käibedeklaratsioonide esitamine ja nendega soetud sagedased küsimused ja soovitused
  • Maksudeklaratsioonide (vorm TSD) esitamine ja nendega soetud sagedased küsimused ja soovitused
 • 2018 valguses – maksusoodustuste efektiivne kasutamine, laenud – konsolideeritud laenud, seotud ettevõtete vahelised laenud, turuhinna määramine, soetud isikute vahelised tehingud
  • Maksusoodustuste rakendamine ettevõttes: tegelikkus ja võimalikkus
  • Laenud: ettevõtlusega seotus ja maksuriskide põhjustajad
  • Turuhinna tähtsus maksustamisel ja rakendatavad metoodikad; dokumenteerimine ja tõendamine
  • Seotud isikutega tekkivad maksuprobleemid ja kuidas saab neid edukalt vältida
 • Suhtlus maksuaudiitoriga, maksukontroll ja selle tulemusel tekkivad rahalised kohustused, kohustuste ajatamine ja vähedamine
  • maksuaudiitori ja maksumaksja õigused ja kohustused maksumenetluses
  • Maksukontrollide liigid, sisu, pikkus ja tagajärjed; ettevõtte käitumisstrateegia maksukontollis
  • Maksunõued ja nende tagajärjed; tagajärgede ette nägemine ja mõju vähendamine
  • Rahaliste kohustuste ajatamine

Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesande lahendamine, arutelu

Koolituse ajakava:

 • 10:00 – 11:30 Koolitus
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Koolitus
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Koolitus
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17.00 Koolitus

Koolitaja:
Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja
Aule Kindsigo on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Viimased 5 aastat on omanimelise maksukonsultatsiooni firma juht ja maksunduse lektor. Spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele kuid võõrad ei ole ka rahvusvahelise maksustamise teemad.
Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks.

Koolitus on osa viieosalisest koolitussarjast: Raamatupidajast pearaamatupidajaks

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Maksuarvestus raamatupidajatele

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.