Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsalane inglise keel

Kuidas kasutada finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna termineid inglise keeles?

Koolitus annab võimaluse süvendada oma teadmisi finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogiast, aitab orienteeruda erinevustes briti ja ameerika inglise keele finantsterminite kasutamisel ja praktiseerida finantsalast sõnavara nii kõnes kui kirjas läbi praktiliste harjutuste ja grupitööde.

Koolituse eesmärk on süvendada raamatupidajate ja juhtide teadmisi finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogias, et paremini orienteeruda tööks vajalikes dokumentides ja suhelda valdkonna spetsialistidega rahvusvaheliselt.

Sihtgrupp. Koolitusele on oodatud:

 • raamatupidajad ja spetsialistid, kes kasutavad oma töös ingliskeelset majandusarvestuse alast terminoloogiat;
 • juhid, kes peavad igapäevases töös finantstermineid ja finantsvaldkonna inglise keelt kasutama, näiteks rahvusvaheliste partneritega suhtlemisel.

Programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine
 • 09:45 – 11:30 Finantsaruandluse terminoloogia (1)
  • Bilansis kasutatavad terminid:
  • Varade liigitamise ja kirjetega seotud terminid
  • Kohustiste liigitamise ja kirjetega seotud terminid
  • Omakapitali kirjetega seotud terminid
  • Erinevused Suurbritannias, USAs ja IFRSides kasutatavate bilansiterminite vahel Kasutatavad meetodid: terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Finantsaruandluse terminoloogia (2)
  • Kasumiaruandes kasutatavad terminid: tulud, kulud, erineva tasandi kasumid (bruto-, äri-, puhaskasum)
  • Rahavoogude aruandes kasutatavd terminid
  • Erinevused Suurbritannias, USAs ja IFRSides kasutatavate kasumiaruande ja rahavoogude aruande terminite vahel
  • Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Juhtimisarvestuse terminoloogia
  • Eelarvestamises kasutatavad terminid
  • Kulude liigitamisega seotud terminid
  • Juhtimisotsustega seotud terminid
  • Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Maksuarvestuse terminoloogia
  • Maksuarvestuse valdkonna üldised terminid
  • Erinevate maksude nimetused
  • Kokkuvõte
  • Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Orienteerub majandusarvestuse ingliskeelses oskussõnavaras
 • On teadlik erinevustest Suurbritannias, Põhja-Ameerikas ja Rahvusvahelistes Finantsaruandluse Standardites kasutatavas terminoloogias
 • Suudab osaleda finantsteemasid puudutavates aruteludes

Kursuse läbiviimise põhimõtted

Iga teemaplokk sisaldab koolitaja poolset ülevaate andmist vastavatest terminitest, mis on läbi põimitud õppimist toetavate sõnavaraharjutuste, arutluste, paaris- ja grupitöödega. Koolitusel on suur roll interaktiivsetel tegevustel, mis aitavad kaasa sõnavara efektiivsele omandamisele.

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutuste, paaris- ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolitaja:
Aet Toots

Aet Tootsi hariduslik taust on kombinatsioon inglise keelest ja finantsarvestusest – rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad (MBA) majandusarvestuse ja rahanduse suunal Estonian Business Schoolist (EBS) 2003. aastast ja magistrikraadile vastav kõrgharidus inglise keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolist 1991. aastast.
Aet Tootsil on koolitamiskogemust üle 25 aasta: töötanud lektori ametikohal EBSis alates 1991. aasta sügisest, alates 1999. aastast on ta EBSi keelekeskuse juhataja. Õpetatavad ained: finantsarvestus, juhtimisarvestus, finantsarvestuse keskkursus, finantsalane inglise keel, rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon, inglise ärikeel. Lisaks õpetanud TTÜs, läbi viinud täiend- ja firmasiseseid koolitusi nii finantsarvestuse kui inglise ärikeele alal ning õpetanud majandusarvestust Oxford Brookes University’s Suurbritannias ning Aix-en-Provence’i Management School’is Prantsusmaal.
Aet on andnud välja neljakeelse raamatupidamise terminoloogiasõastiku koostöös professor Jaan Alveriga Toots, A., Alver, J. Dictionary of Accounting Terms: English, Estonian, franҫais, Deutsch. Tallinn, Deebet 2008.

Koolitus on osa viieosalisest koolitussarjast: Raamatupidajast pearaamatupidajaks

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsalane inglise keel

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.