Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm “Muutume, et kesta”

Kriitilise tähtsusega tegevused ettevõtte tulevikukindluse kujundamiseks.

Arvestades meie planeedi kliima tulevikuprognoose pole vastutustundlik käitumine enam valik, vaid vajadus. Euroopas on lepitud kokku, et meie ühine eesmärk on saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. See eeldab muutusi kõikidel ühiskondlikel tasanditel. Kuidas ettevõtjana eesolevate muutustega toime tulla? Kuidas kohandada oma ettevõtte strateegiat, et siht oleks õige ja arvestaks ESG-ga? Kuidas näha tulevate muutuste keerises oma ettevõtte võimalusi ja riske? Kuidas muuta ärimudeleid, et need teeniks meid ka tulevikus?

Äripäeva koolitused tahavad toetada Eesti ettevõtjaid eesolevateks muutusteks valmistumisel. Selleks oleme kokku pannud kestlikkuse arenguprogrammi “Muutume, et kesta”. See programm on mõeldud ettevõtete võtmetöötajatele, kes vajavad uusi teadmisi ja oskusi selleks, et:

 • mõista, mis on ESG ja miks on vaja selle põhimõtteid oma ettevõttes rakendada;
 • mõista, mis on ringmajandus ja kuidas seda mudelit oma tegevustes rakendada;
 • mõista, mis on toote elutsükkel ja mis meetoditega seda kasvatada saab;
 • mõista, mis on rohepesu ja kuidas kommunikeerida oma keskkonnahoidlikest tegemistest;
 • teada, kuidas mõõta oma tegevuse jalajälge ning kuidas seda vähendada;
 • teada, kuidas valmistuda kestlikkusaruandluseks;
 • jpm

Koolituspäevad on praktilised ja osalejaid kaasavad – teoreetiline osa vaheldub harjutuste ja grupitöödega. Arvesse võetakse osalejate tegevusvaldkonda ja sisendeid konkreetsete valukohtade käsitlemiseks.

Enamik mooduleid on silmaringi laiendamiseks vajalikud kõikidele juhirollis olevatele inimestele. Mõnes moodulis oleks hea kaasata lisaks ka vastava töölõiguga seotud spetsialiste. Et ettevõttes oleks muutusi hõlpsam läbi viia, soovitame koolitusprogrammi läbida võtmeisikutel ühiselt.

Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm koosneb viiest moodulist, mida viivad läbi valdkonna tipptegijad:

 • ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku (Marko Siller, Maris Ojamuru)
  • Koolituspäeva keskmes on ESG põhimõtted: millised on tegevuse mõjud, millised on vastutustundlikud juhtimispõhimõtted. Koolituspäeva lõpuks on osalejatel tegevusplaan oma ettevõtte mõjude vähendamiseks ja esmane raamistik raporteerimiseks.
 • Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid (Kadi Kenk)
  • Koolituspäeval selgitatakse ringmajanduse põhimõtteid ja meetodeid, kuidas praegune lineaarne tegevus ringseks muuta. Koolitaja aitab osalejatel leida üles oma ettevõtte negatiivse keskkonnamõju kohad ja kirjeldada võimalikke muutusi ärimudelis, mis aitaks keskkonnamõju vähendada ja muutuda ringsemaks.
 • Süsiniku jalajälje mõõtmine ettevõttes (Kristiina Kerge)
  • Koolituspäev keskendub sellele, kuidas oma keskkonnamõju EL standarditele vastavalt hinnata. Osalejad saavad põhjalikud teadmised süsiniku jalajälje olemusest, mõõtmisest ning sellest, kuidas planeerida selle vähendamist.
  • Veebikeskkonnas toimuval jätkukohtumisel on igal osalejal võimalus esitleda oma ettevõtte andmetel põhinevat tegevusplaani ja saada koolitajalt nõuandeid ja tagasisidet.
 • CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine (Merili Vares, Katre Kluust)
  • Koolituspäev keskendub Euroopa Komisjoni kestlikkusaruandluse direktiivi ja selle alusel loodud aruandlusstandarditele. Osaleja saab koolitajate abil luua konkreetselt oma ettevõtte aruandluskohustuseks vajalike tegevuste kava.
 • Toote keskkonnamõjude hindamine (Sirli Pehme)
  • Koolitus aitab luua selgust, mis on olelusringi hindamine (LCA), toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) ja toote käejälg. Lisaks saavad osalejad praktilise ülesandena oma ettevõtte toote mõjusid kalkuleerida ja teha seda lähtudes konkreetse toote andmetest. Koolitaja jagab nõuandeid ja annab tagasisidet.

Tule muuda oma ettevõte tulevikukindlaks!

Koolitajad:
Katre Kluust
Katre on aastast 2021 vandeaudiitor. Katre liitus PwC-ga 2016. aastal ning tal on kogemusi finantssektori kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete ja kontsernide auditeerimisel. Lisaks finantsauditile, juhib Katre ESG aruandluse ja auditeerimisega seotud projekte, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel ette valmistada kestlikkusaruandluse avalikustamise ja auditeerimise kohustuseks. Katre on tunnustatud koolitaja nii auditi kui ESG valdkonnas.

Kadi Kenk
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ringmajanduse teemavaldkonna juht / Teeme Ära SA ühiskondlike muutuste juhtimise ekspert
Kadi on CIRCO ringsete ärimudelite arendamise koolitaja, avalik kõneleja ja Euroopa ringmajandusettevõtete liidu juhatuse liige. Hetkel on ta omandamas Maaülikoolis ringmajanduse teemalist doktorikraadi. Varsemalt on lõpetanud ühiskondlike muutuste juhtimise magistri eriala Tartu Ülikoolis ning omab Zero Waste saadiku ja koolitaja täiendkoolituse sertifikaati.
Kadi on pikaajaliselt juhtinud ülemaailmset vabatahtlikke meeskonda ja rahvusvahelisi sektorite üleseid partnersuhteid. Ta on ringmajanduse põhimõtete juurutamisel mentoriks ja nõustajaks nii ettevõtetele kui kohalikele omavalitsustele.

Kristiina Kerge
Kristiina tegeleb igapäevaselt keskkonnaandmetega, veab eest ettevõtete kliimamõju hindamise teenuse Sustaxo arendust ning on Teeme Ära tehnoloogia ja innovatsiooni arendusjuht. Muuhulgas on Kristiina loonud andmepõhise rakenduse Kuhuviia.ee ja uurib praegu Eesti Maaülikooli doktorantuuris ringmajanduse teemasid.

Marko Siller
Sustinere asutaja & ESG ekspert
Marko on enam kui 10 aasta jooksul aidanud paljudel ettevõtetel kujundada strateegilist lähenemist ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimisele – alates oluliste mõjukohtade ja fookusteemade kaardistamisest kuni mõõdikute, eesmärkide ja arendustegevuste seadmise, raporteerimise ja strateegia loomiseni. Ta on viinud läbi rohkelt töötubasid, juhtkonna arutelusid ja meeskonnaüritusi jätkusuutlikkuse plaanide arendamiseks.
Tema klientideks on juhtivad börsi- ja riigifirmad ning suurettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus – näiteks Utilitas, Foxway, airBaltic, Nordic Milk, Conexus Baltic Grid, Tallinna Sadam, Ekspress Grupp, Thermory, BaltCap, Ignitis Group jt. 2010 aastal oli Marko oli üks esimesi, kes tegeles püsivalt ESG ja jätkusuutlikkuse teemade teadliku arendamisega Eesti ärimaastikul. Ta on töötanud varem ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhina, esinenud erinevatel üritustel, viinud läbi koolitusi sadade ettevõtete esindajatele ning toetanud avalikku sektorit ettevõtluskeskkonna kujundamisel.

Maris Ojamuru
Sustinere asutaja ja ESG ekspert
Maris on ESG ekspert, kellel on enam kui viisteist aastat kogemust ESG ja jätkusuutlikkuse teemade lahti mõtestamise ja strateegilise juhtimise valdkonnas. Marise fookus klienditöödes on eelkõige ESG juhtimisega seotud strateegilised tööd (ESG poliitika, strateegia ja ESG juhtimissüsteem ettevõtetes) kui ka avaliku sektori nõustamised. Lisaks eelnevale on Maris Sustinere digiplatvormi, Greenspect, üks eestvedajatest.
Marise klientideks on olnud ettevõtted ja organisatsioonid nagu LHV Pank, Coop Pank, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Ülemiste Keskus, Tele2, Ekspress Grupp, Regionaalhaigla (PERH), Harju Elekter, Estanc AS, Elering, Tallink Grupp jt.
Jätkusuutlikkuse teemade lahti mõtestamist alustas Maris 2006. aastal Hansapangast (hiljem Swedbank), kel turu liidrina oli oluline roll oma ühiskondliku vastutuse mõistmisel ning juhtimisel. 2013.-2015. aastal oli Maris tegev Baltikumi ainsa strateegilise filantroopia fondi, Heateo SA, juhina. Lisaks sellele on ta olnud aktiivne juhatuse liige Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis, koolitaja ja konsultant ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele CSR valdkonnas alates 2012. aastast.

Merili Vares
Merili Vares on PwC Eesti ESG teenuste juht. Merili on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone alates 2006. aastast. Merili on aidanud luua ettevõtete ESG ja kliimaneutraalsuse strateegiaid ja poliitikaid, arendanud ESG aruandlussüsteeme ning hinnanud vastavust EL taksonoomiale, Kestlikkusaruandluse direktiivi jt regulatsioonidele. Samuti on ta panustanud riikliku süsinikujalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamisse ning osalenud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistade väljatöötamisel. Merili on tunnustatud koolitaja, EBSi ESG juhi arenguprogrammi juht ja õppejõud.

Sirli Pehme
Sirli on vabakutseline ekspert, kel on nüüdseks üle 10 aasta pikkune kogemus keskkonnamõjude mõõtmise ja mõju vähendamise sammude seadmisega. Ta on sel teemal töötanud väga erinevate ettevõtetega alates põllumajandusest, energiatootmisest, erinevatest tööstustest kuni IT teenuste ja haiglateni. Sirli tugevuseks on keskkonnajalajälje uurimise kogemus nii teadusuuringute raames kui hea arusaam ettevõtte praktilisest vaatest ja vajadustest.

Koolitusprogrammi läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus arenguprogrammis osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Eraldi koolituspäeval osalejatele antakse välja tunnistus osaletud koolituspäeva kohta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm “Muutume, et kesta”